Nyhedsbrev – DGSK – Januar 2017

Kære medlem,

Det er os en stor glæde at, fremsende årsbrevet for 2016. Nyhedsbrevet fremsendes også med posten.

Klubben takker mange gange for den støtte, som din kontingent betaling gennem 2016 har betydet for os og vi håber naturligvis at du også fremover, finder det umagen værd at bakke op om klubben.

Det gør os i stand til fortsat at fremme kendskabet til racen, samt bestræbe os på at forbedre racens kvaliteter.

På bagsiden af brevet findes kontingent oplysningerne for 2017, som skal indbetales inden den 1. marts 2017. Kontingent satsen er uændret for 7. år i træk. Husk! at man uden beregning kan få registreret en i hustanden, som fuldgyldigt medlem af klubben.

Vedlagt i nyhedsbrevet er følgende (klik på link for at se dokumenterne):

  1. Bestyrelsens beretning for 2016.    Bestyrelsens årsberetning for 2016
  2. Invitation til DGSK Forderby.    DGSK Forderby 2017
  3. Indkaldelse til generalforsamling.    Indkaldelse og dagsorden Generalforsamling 2017 Brørup
  4. Program for hovedprøven – fra den 24. til 26. marts.    Annoncering DGSK Hovedprøve 2017 Sydjylland
  5. Tilmeldingsformular – forplejning.   Tilmeldingsskema-HP-2017 a
  6. Regnskab 2016/budget 2017.    DGSK Regnskab 2016-budget 2017 – underskrevet10012017
  7. Aktivitetsoversigt for 2017.    Aktivitetsoversigt 2017
  8. Oversigt Årets hunde i DGSK for 2016.    Årets Hunde 2016 i Dansk Gordon setter Klub
  9. Kontingentoplysninger – VIGTIGT!    Kontingent for 2017

På vores hjemmeside, www.dgsk.dk, som nylig er opdateret med nyt funktionelt design, vil der løbende ske information vedr. klubbens drift samt opdatering af aktiviteter.

Med ønsket om et fremgangsrigt og spændende år,

Dansk Gordon Setter Klub

Formand Anton Dahl