Lige aktuelt før – som nu

Fra en god ven har vi fået lov at bringe denne artikel, som stammer fra et nummer af bladet ”Jæger og Fisker” fra 1954. Ikke desto mindre er ordene stadig lige aktuelle, at huske på, når man tilmelder sig og sin hund en markprøve. Vi har modtaget endnu et par gode artikler, som vi løbende sætter på hjemmesiden. Et sidste ord.

ET SIDSTE ORD.

Mød i rette tid til lodtrækning. Følg nøje de anvisninger, som gives af prøvens leder. Vær opmærksom på dommernes instruktion.

Vær opmærksom på når det er Deres tur, at prøven ikke skal sinkes ved at De skal kaldes frem fra bagrunden.

Under prøven, da brug fløjte så lidt som muligt eller helst ikke. Deres hund skal hjemmefra være vænnet til at holde øje med Dem og lade sig dirigere ved vink.

Prøv ikke, ved forskellige tricks, at skjule fejl, alt dette kender dommeren i forvejen.

Modtag, som den god sportsmand, dommen, selv om den ikke falder helt sammen med det De synes Deres hund har fortjent.

Det er ingen sag at være en god vinder, men at være en god taber, viser den rette sportsånd.

Min gamle ven og mangeårige dommer ved markprøver, Skoleinspektør Madsen, Hedehusene, sagde altid ved domsafsigelsen:

”Tab og vind med samme sind”.

Så ønsker jeg en god tur til forårets prøver.