DGSK’s Hovedprøve; 21. marts, 22. marts og 23. marts 2008

DGSK’s Hovedprøve afholdes i år i det sydlige Jylland på terræner i Bramming og omegn under kompetent terrænledelse af Erling Clausen med følge. Nedenunder følger prøvens foreløbige program. Dette kan være genstand for ændringer, men opdateret program kan ses her på hjemmesiden, ligesom prøvelederen vil kunne svare på evt. spørgsmål angående prøven og programmet.

fStandkvarter bliver Sydjyllands Landbrugsskole, Riber Kjærgård som har adressen :
Kjærgårdvej 31
6740 Bramming
Telefon: 7517 2900

På landbrugsskolens hjemmeside http://www.sydls.dk/findes der udførlige oplysninger om stedet.

Program

Fredag d. 21/3/2008

kl. 08:30 DGSK’s Hovedprøve starter med udstilling ved Riber Kærgård
Som udstillingsdommer er H.P. Clausen inviteret. Der kan tilmeldes i alle klasser på DJU´s anmeldelsesblanketter.
Under udstillingen foretages indskrivning til fredagens markprøve i ungdoms- og åben klasse.
Fredagens markrpøve  starter umiddelbart efter at udstillingen slutter. Som dommere er inviteret H.P. Clausen, Svend Åge Vad, Erling Clausen og Martin Clausen.
kl. 19:00 Fællesspisning på Riber Kærgård
Dagens ret: kr.:100,00 skal bestilles og betales i forvejen ved brug af nedenstående bestillingsblanket.
kl. 20:00 DGSK´s generalforsamling
Se indkaldelse og dagsorden ved et at følge dette link

Lørdag d. 22/3/2008

kl. 08:00 Markprøve ungdoms- og åben klasse
Som dommere er inviteret: Som dommere er inviteret Allan Nissen, Knud Overgård, H.P. Clausen, Svend Åge Vad, Erling Clausen og Martin Clausen
Mødested: Riber Kærgård
Morgenmad /indskrivning 8:00 – 8:30
Morgenmad og madpakke kan købes, ved bestilling på nedenstående blanket
Derefter opråb og afgang til terræn. Frokost i terrænet.
kl. 16:00 Matchning UK og ÅK.
kl. 19:30 Festmiddag
Prisen for festmiddagen er kr. 185,00. og middagen skal bestilles og betales i forvejen ved brug af nedenstående bestillingsblanket Drikkevarer købes på stedet til rimelige priser.
Under festmiddagen vil der være kritik samt præmieoverrækkelse af præmierede hunde – desuden finder uddeling af årspokaler sted. Efter middagen vil der være lodtrækning til vinderklassen samt UKK. Det efterhånden meget traditionsrige amerikanske lotteri finder sted under festmiddagen. Der er mange fine præmier og lodderne sælges til absolut rimelige priser.

 

Søndag d. 23/3/2008

kl. 08:00 Morgenmad 8:00 – 9:00.
Derefter opråb og afgang til terræn ; husk "check-ud" fra Riber Kærgård kl. 09:00 Ungdoms konkurrenceklasse og Vinderklasse..
Som dommere er inviteret: VK Knud Overgård (ordf.) og Erling Clausen .
UKK: Svend Åge Vad.
Startberettiget til UKK er unge Gordon Settere der har opnået 1. UK mellem denne og sidste års hovedprøve. Hunde der har overskredet 24 mdr. på prøvedagen, kan deltage i UKK, såfremt de har været startberettiget i ungdomsklasse indeværende forår!.
Tilmelding til UKK kan fortages pr. tlf. til prøvelederen.
kl. 12:00 Frokost (i terræn) Præmieoverrækkelse / UKK.
kl. 16:00 Præmieoverrækkelse / VK og Afslutning på hovedprøven.

Tilmelding til udstilling og markprøver
samt evt. bestilling af fortæring og overnatning:

Tilmelding til udstilling og markprøver, UKK og VK skal sendes til:

Ásgeir Páll Júlíusson
Øvej 17 , Allindemagle Ø
4100 Ringsted
tlf: 5760 1912
 

Sidste frist for tilmelding og betaling er den lørdag d. 1. 3.2008 med posten.
Efteranmeldelse af hunde der kvalificerer sig til UKK eller VK efter anmeldelsesfristen modtages gerne – med lykønskninger og glæde!

Priser

Anmeldelsesgebyr til alle klasser på markprøve er kr.: 300,00.

Gebyr alle klasser på udstilling er:
Udstilling 1. hund (samme ejer): DKK 305,00
Udstilling 2. hund (samme ejer): DKK 265,00
Udstilling 3. og efterfølgende hund (samme ejer): DKK 225,00

Betaling kan overføres til bankkonto. I så fald: Husk at identificere betalingen!
Kontooplysninger: Reg. nr: 2263 Konto nr.: 8895 937 046

Ved tilmelding skal DJU's seneste anerkendte anmeldelsesblanket anvendes. Vær venligst opmærksom på at når samme hund meldes til flere aktiviteter, f.eks. udstilling og to markprøver, skal der sendes en blanket pr. aktivitet. Anmeldelsesblanket kan findes i Jagthunden samt på DJUs hjemmeside. Den kan også downloades fra Dansk Jagthundeudvalgs hjemmeside. Her er endvidere et link til blanketten.

Bestilling og betaling af overnatning og fortæring

Bestilling af overnatning og fortæring sker ved at udfylde nedenstående skema.

 Navn:                                                  
 Adresse:                                         
 Postnr + By                                                                                          
 Telefon  
 email  

 

 Forplejning og fortæring  Antal    Pris                   
     
 Fredag    
Morgenmad (kr. 45)    
Madpakke (kr.50)     
Aftensmad (kr.100)    
     
Lørdag     
Morgenmad (kr. 45)    
Madpakke (kr. 50)    
Festmiddag (kr. 185)     
     
Søndag    
Morgenmad (kr.45)     
Madpakke (kr. 50)    
     
OVERNATNING pr. person i dobbeltværelse (*)    
Torsdag til fredag (kr. 160)    
Fredag til lørdag (kr. 160)    
Lørdag til søndag (kr. 160)    
     

 Pris Ialt

   

(*)Dobbeltværelse her betyder værelse med en seng (til en person) samt opredning på en madrass. Der er ikke badeværelse på værelset.

Det samlede beløb kr: _____________
__ Vedlægges i check.
__ Er indsat på bankkonto nr. Reg. nr: 2263 Kontonr.: 8895 937 046
Husk at identificere betalingen

Skemaet sendes sammen med betaling  til prøvelederen. Bestillingen er først gældende ved betaling.

I modsætning til tidligere år udstedes der denne gang spisebilletter til de bestillinger man foretager. Disse billetter afleveres ved indgangen til spisesalen, og uden billet ingen mad. Spisebilletterne bliver udleveret ved ankomst til Riber Kjærgård eller under udstillingen fredag morgen. Der udstedes ikke spisebilletter ”med tilbagevirkende kraft”; derfor opfordres til at man ikke bestiller efter deadline. Det kan af planlægningsmæssige årsager simpelthen ikke lade sig gøre.
Lørdag d. 1.marts er absolut sidste frist for tilmelding til udstilling, markprøver, VK og samtidig også sidste frist for bestilling af overnatning og fortæring!

På DGSK's vegne  – Vel mødt til hovedprøve i Bramming 2008!

Ásgeir Páll Júlíusson
Prøveleder