Bestyrelsens beretning for 2007.

På opfordring fra generalforsamlingen i fjor kommenteres hermed lidt om klubbens udvikling i tørre tal. Dansk Gordon Setter Klub, har gennem de senere år måttet konstatere både en vigende tilslutning i antallet af medlemmer, samt nedgang i antallet af registrerede hvalpe.
Ved udgangen af 2007 var der totalt 170 medlemmer, svarende til en nedgang i medlemsantallet på ca. 15 % i forhold til de seneste 4-5 år.
I 2005 blev der, af Gordon Settere, således kun registreret 41 stk. hvalpe og importer – til sammenligning er gennemsnittet for de sidste 10 år 85 stk.

Nedgangen i vort medlemsantal virker ikke til at være de ”aktive” jægere og markprøvefolk, da antallet af starter på markprøver er stigende med 231 starter i 2006 (uden Hubertusprøven) mod 155 i både 2001 og 2002, trods at år 2000 med 106 hvalpe registreringer var det højeste de sidste 30 år.

Det skal dog her nævnes at bestyrelsen i DGSK bestemt heller ikke har noget mål om at klubben skal være ”størst”, målt på medlemsantal, vi vil til gengæld gerne gå efter at være ”bedst”.

Med et stadigt stigende aktivitetsniveau, samt en god kerne af ildsjæle i klubben, forventer vi at kunne bibeholde og på længere sigt øge antallet af ”aktive” medlemmer.

Flere veltilrettelagte prøver, nye aktivitetsfolk og dermed øgede træningsmuligheder, et godt og målrettet sammenhold opdrættere imellem, gode dresserede hunde, en god atmosfære med en positiv og behagelig omgangstone, samt en stærk vilje til at vise gode resultater på markprøverne, vil uden tvivl skabe fokus på Gordon Setteren.

Klubbens økonomi er således heller ikke særlig ramt af nedgangen i antallet af medlemmer, da det primært er de ”aktive” i klubben, der, via aktiviteterne, bidrager til driften.

Hovedprøven 2007 blev afholdt den 30., 31. marts og 1. april på meget velegnede terræner på Sjælland ved Tuse og omegn.

DGSK er terrængivere og ledere stor tak skyldig. Det er sjældent man får et nej fra de folk.

Med udstillingen var der i alt 147 starter, hvilket betyder at denne hovedprøve var rigtig godt besøgt.

Vi havde inviteret et fremragende hold af dommere, Niels Erik Krüger, Poul Vestervang, Asger Stein, Søren Stærkær, Kristian Thomsen, samt til udstillingen Grethe Strømkjær assisteret af Liselotte Højer.

Resultaterne på marken blev følgende:

Bedste unghund og tillige vinder af UKK: Æblevangens Aqua, ved John Bak.

Bedste åbenklassehund: Nymarkens Hopper ved Lauge Larsen.

Vinderklasse blev vundet af: Nymarkens Gelina ved Michael Strømberg.

BIR på udstilingen blev: Åens Razz ved Linda Clemmesen.

BIM blev: Æblevangens Aqua ved Christina Bak.

Forårets kvalitetsklasser bød ikke på de helt store resultater, med en enkelt undtagelse Æblevangens Aqua som med 6 X 1. præmier i ungdomsklassen lyste op på stjernehimlen.

Nymarkens Hopper ved Lauge Larsen opnåede et yderst flot resultat i det sydsvenske og blev 1 Vinder på Sydsvenske Fuglehundeklubbens forårsvinderklasse.

Til forårets Mesterskabsprøve kvalificerede Nørre Løgums Beckham, Troldmarkens Dias og Nymarkens Gelina sig, dog uden det nødvendige held til en placering.

Prøven blev i øvrigt vundet af ES Bjerndrups Ally, ejer Jette Clausen, fører Svend Åge Vad.

Vort avlsudvalg havde indkaldt til møde den 5. maj under temaet ” HVORDAN KOMMER VI OFTERE HELT TIL TOPS I VINDERKLASSE OG DERBY MED EN GORDON SETTER ?”

22 opdrættere og hundeførerer deltog i mødet, som for deltagerne blev en stor succes.

Fyldestgørende referat findes på den i 2007 nyåbnede hjemmeside ” avlsudvalg.dk”.

Vores klubdag blev afholdt i forbindelse med Sankt Hans i det Sønderjyske, endnu engang med Karl Jensen som primusmotor, en helt igennem fornøjelig weekend, som virkelig bringer klubbens medlemmer tæt sammen. Vi kan kun opfordre alle til at deltage på den kommende klubdag.

Vi har dog valgt ikke at lave udstilling mere på klubdagen. Vi ønsker fremover at koncentrere os om vor hovedprøve samt FJD udstillingen.

På FJD udstillingen, som blev dømt af en kompetent og myndig Marianne Weichenfeldt udstillede 12 Gordon Settere.

BIR blev: Q-Bics Hambus ved Jørgen Højer

BIM blev: Æblevangens Aqua ved Christina Bak

Åens Razz ved Linda Clemmesen opnåede med sit 3. certifikat titlen Dansk Udstillingschampion.

Vores kasserer i bestyrelsen trak sig grundet et stærkt øget arbejdspres ud af bestyrelsen pr. 10.juli, og blev afløst af suppleant Michael Strømberg.

Ny kasserer er Lauge Larsen.

Efterårets første aktivitet i DGSK regi er vores traditionsrige Forderby, som blev afholdt på store åbne og særdeles velegnede terræner på Lolland, velvilligt stillet til rådighed af Anders Andersson. Dommer Anton Dahl kunne, efter en slidsom dag for alle hundene, placere følgende.

1. PL., Nuvilunios Amas ved Peter Rafaelsen.

2. PL., Åens Blacky ved Ole Halberg.

Desværre deltog der i år kun 5 unge Gordon Settere på prøven, nok en eftervirkning af det lave hvalpeantal i 2005.

På efterårets kvalitetsklasser fik vi en ny vinderklasse ekvipage da Åens XL Paw ved Knud Petersen opnåede 1. præmie i åbenklasse.

Da Paw den 15.9 opnåede sit 3. certifikat på udstilling i Brøndby og tidligere havde et certifikat far en norsk udstilling blev han Dansk og Norsk Udstillingschampion.

På Dansk Jagthundederby var vi repræsenteret med 10 Gordon Settere, hvoraf Æblevangens Aqua ved John Bak og Åens Black Beauty ved Bjarke Farsinsen kvalificerede sig til anden dagen, desværre uden at opnå en placering. Dog Var Beauty og Bjarke med lige til sidste, men blev desværre sat af lige inden matchningen.

Flere medlemmer havde taget turen til Bruksvallarna i Sverige for sammen med SGK at fejre deres 100 års jubilæum.

Det blev 4 spændende og lærerige dage.

DGSK formand Anton Dahl overrakte SGK en jubilæumsgave i form af et maleri, malet af Knud Petersen.

På markprøverne høstede vi ingen laurbær, mens Jørgen Højer til gengæld tog for sig af præmierne på udstillingen:

Q-bics blev 1. vinder i opdrætsklassen.

Q-Bics Hambus opnåede 1.pr. 1.V CK CERT i Jagthundeklassen for hanner.

Q-Bics ISI opnåede 1.Pr. 1.V i som bedste unge han og bedste unghund.

Q-Bics Ginie opnåede 1.Pr. i Jagthundeklassen for tæver.

På hjemmesiden findes en uddybende artikel om Sverigesturen.

Vores Hubertusprøve, som blev afholdt for andet år i træk foregik i en helt usandsynlig kulisse i det sønderjyske. Prøven foregik på de flotteste hede terræner stillet til rådighed af Karl Jensen.

Prøven dømtes af Martin Clausen med Anton Dahl som assistent.

Klubmester og 1. vinder blev Entangens B Boss ved Poul Erik Dahl og 2. vinder blev Nymarkens Hopper ved Lauge Larsen.

Igen i år blev prøveformen rost af deltagerne og vi føler os sikre på en god fremtid for denne prøveform hvor det er samarbejdet og evnerne fra både hund og fører der giver resultatet.

Mesterskabsprøven for Hubertus blev for andet år i historien vundet af en Gordon Setter ekvipage, nemlig Nymarkens Hopper og Lauge Larsen. Lad os gøre dette til en tradition.

Hvis der var lidt småt med resultater i kvalitetsklasserne gjorde vi det til gengæld ganske godt på skydeprøverne.

Følgende Gordon Settere opnåede 1 præmie i Brugsklasse:

Storåens Cap (Bedste Hund – Fyn) ved Jan Nielsen.

Storåens Cash (Bedste Hund – Jylland) ved Poul Erik Dahl.

Troldmarkens Echo ved Allan Nissen.

Lyngmosegårds Edna ved Kristian Thomsen.

Hammarkleivas Ze-Pil ved Anton Dahl.

DGSK efterårsvinderklasse blev afviklet i det sønderjyske ved Hellevad med Lorenz Clemmesen som prøveleder. Robert Poulsen og hans hustru havde velvilligt stillet deres hjem til rådighed som standkvarter.

Vinderklassen blev vundet af Hammarkleivas Ze-Pil ved Anton Dahl.

Via vinderklasserne kvalificerede følgende Gordon Settere sig til Danmarksmesterskabet på Falster den 14.10.2007:

Ronja ved Søren Thygesen – 1. Vinder DJ Sjælland – At en GS tæve bliver 1.Vinder på en fælles vinderklasse sker ikke hver dag. Jeg kan personligt ikke huske hvornår det sidst er sket.

Storåens Cap ved Jan Nielsen – 5. Vinder DJ Jylland

Troldmarkens Echo ved Allan Nissen – 3. Vinder DGSK

Nr. Løgums Beckham ved Lorenz Clemmesen – 3. Vinder DJ Jylland

Lyngmosegårds Edna ved Kristian Thomsen – 2. Vinder DKK Jylland (Trukket fra DM)

Hammarkleivas Ze-Pil ved Anton Dahl – 4. Vinder FJD Jylland

Kun Storåens Cap opnåede at komme med til 2. heat, men måtte desværre se sig sat af umiddelbart inden matchningen.

DM blev i øvrigt for andet år i træk vunder af Pointeren Fugledes Yatsi ved Flemming Fuglede.

I weekenden den 20.,21. oktober var et hold, bestående af, Lorenz Clemmesen, Linda Clemmesen, Poul Erik Dahl, Karin Thomsen og Anton Dahl taget til Morxdorf ved Berlin for at dyste med vore tyske Gordon Setter venner om Nordland pokalen. En 2 dages prøve, som dømmes efter tyske FCI regler.

Tyskerne vandt for anden gang i historien den eftertragtede pokal. Det skal dog nævnes at Lorens Clemmesen fik præmieret begge sine hunde Troldmarkens Chicko og Nr. Løgums Beckham på begge dage! De fik hver både Exellent og Tres Bon.

Årets hunde 2007 blev herefter:

Årets udstillingshund: Æblevangens Aqua ved Christina og John Bak

DGSK Tallerken: Æblevangens Aqua ved Christina og John Bak

Årets unge Gordon Setter: Æblevangens Aqua ved Christina og John Bak

Årets opdrætter: Kennel Nymarkens ved Frits Friberg

Stenmarkens Pointpokal: Hammarkleivas Ze-Pil ved Anton Dahl

Årets Gordon Setter: Hammarkleivas Ze-Pil ved Anton Dahl

Årets Gordon Setter Nr. 2: Nr. Løgums Beckham ved Lorenz Clemmesen

Bronzehunden: Ronja ved Søren Thygesen – 1. VK DJ Sjælland efterår.

Holmbompokalen: Ronja ved Søren Thygesen – 1. VK DJ Sjælland efterår.

Jeg vil benytte lejligheden til at takke mine bestyrelses kollegaer for et positivt og godt samarbejde gennem året.

En særlig tak til Peter Rafaelsen, der i årets løb trak sig som kasserer af jobmæssige årsager. I hans tid tror jeg alle er enige om at der er blevet passet særdeles godt på klubbens penge.

Ligeledes er jeg glad og stolt over den indsats alle frivillige medlemmer af vore udvalg og tillidsposter har ydet.

Herunder skal lyde en speciel tak til Bente Hyllested med kalender og årbogsarbejdet.

Gennem året har vi nydt stor velvillighed og samarbejdsvilje blandt lodsejere og terrængivere – det skal de have en stor tak for.

Ellers vil jeg afslutte beretningen med at udtrykke min klare fornemmelse af at vi i netop disse år ser begyndelsen til en rigtig god æra for den danske Gordon Setter, som jagt og sportshund. Vi har rigtig mange gode hunde på banen, mange nye hvalpe er på vej, opdrætterne virker særdeles målrettede med henblik på den fremtidige avl, nye dygtige hundeførere kommer til, det syder af aktivitet.

Det næste tiår bliver utrolig spændende.

DGSK længe leve.

Bjert den 31.01.2008

På vegne af DGSK bestyrelse,

Formand Anton Dahl