DGSK’s Forderbyprøve 2010

Prøveleder er Anton Dahl og Erik Petersen er ansvarlig for terrænet.

Dommere er Kristian Frøkjær (Ordf.) og Poul Valdemar Nielsen.

 

Anmeldelse skal ske til Anton Dahl, Vesterskovvej 34, 6091 Bjert senest den 20. februar 2010. gerne på mail, antondahl@tdcadsl.dk , oplys hundens navn, stambogsnummer, ejer og fører. Man må gerne, men man behøver ikke, anvende DJU’s blanket. Startgebyret er kr. 225,00 som skal indsættes på konto 2470 – 6871 314 991, ligesom gebyret også kan betales kontant på selve dagen.