Kort referat fra Fælles vintermøde

DISK, ESK og DGSK afholdt fælles vintermøde den 23.1.2010 ved Kolding. Der var fremmødt 40 engagerede medlemmer hvoraf de 8 var fra sjælland. Stor tilfredshed med opbakningen. Generelt var deltagerne særdeles positive over at vintermødet var fælles arrangeret af de 3 klubber. Også meget positivt at det blev afholdt en lørdag med tid til diskussion, samt at der var en god plan for mødet og ikke bare en sludder for en sladder.

DISK, ESK og DGSK afholdt fælles vintermøde den 23.1.2010 ved Kolding. Der var fremmødt 40 engagerede medlemmer hvoraf de 8 var fra sjælland. Stor tilfredshed med opbakningen. Generelt var deltagerne særdeles positive over at vintermødet var fælles arrangeret af de 3 klubber. Også meget positivt at det blev afholdt en lørdag med tid til diskussion, samt at der var en god plan for mødet og ikke bare en sludder for en sladder.

Her følger et kort referat i henhold til den tidligere udsendte dagsorden :

1. Hvordan bibeholder og skaber vi interesse for jagten med de engelske stående hunde i det åbne landskab?

Forsamlingen fik en grundig orientering om det Fælles Markedsføringsudvalg dannet af de 5 engelske raceklubber, samt at udvalget i første omgang ville fokusere på en præsentation, via DVD,PC, Projektor hvor målet var at få mulighed for lokalt i så mange jagt relevante forsamlinger som muligt, at få så mange af vore medlemmer som muligt, til at arrangere præsentationer.

2. Fremlæggelse af den nye præsentation om de engelske jagthunderacer og jagten i det åbne landskab.

Præsentationen blev introduceret af Erik Petersen, som efter opgave fra udvalget, har brugt en anseelig mængde af hans tid på at skabe præsentationen. Præsentationen fik stor applaus fra salen. Der var dog ønsker om også at få 1 eller 2 kortere versioner af præsentationen. Ikke alle steder får man 40 minutter. Lave en version på 15 min., en på 25 min. og en på de oprindelig40 min. Der er også mulighed for at få en version som man selv bestemmer hastigheden på ved hjælp af ”museklik”. Vi informerer løbende via den fælles engelske hjemmeside, www.engelske-racer-resultater.dk, omkring udviklingen og hvor man kan rekvirere en kopi samt få instruktionshjælp og støtte til præsentation. Vi er glade fro opbakningen til bestræbelserne på at udbrede kendskabet til jagt med de engelske stående hunderacer.

3. Fælles aktivitetsweekend for alle de engelske racer i august 2010.

Forsamlingen blev informeret om Frisenborg Explorer projektet. Generelt var der enstemmig opbakning til tiltaget, som man fandt fremragende og var 100% i tråd med deltagernes synspunkter omkring aktiv fremvisning af vore hunde, til en større kreds af jægere. Det virkede også til at der kunne opnås hjælp til projektet fra en større kreds. På Frisenborg Explorer var der sidste år mere end 7.000 besøgende. Mere information kan ses på www.scotsport.dk

4. Hvilke yderligere ideer har forsamlingen til at bevare/skabe fornyet interesse omkring de engelske racer.

Der var flere gode forslag hvoraf de væsentligste var:

* Præsenter vore hunde meget på alt praktisk jagt.

* Vær synlig i jagtforeningerne, specielt til dressur, apport og marktræning.

* Samarbejd med marktræningen på tværs af klubberne og også gerne med den lokale jagtforening. Lukkethed støder nye personer væk. Racer er ligegyldige så længe der arbejdes med engelske hunde.

* Inviter nye unge mennesker med på demo og jagtdage

5. Vintermødets gæst

Christian Johansen, formand for Dommerudvalget.

Christian fortalte veloplagt om ændringerne i Fælles Markprøve Regler, ligesom han svarede på uddybende spørgsmål fra forsamlingen. Bla gjorde han det klart at for at få CACIT på en vinderklasse skal hunden have gået absolut fejlfri.

Vi diskuterede hvad man forstod ved ordet format, som skal forstås som en sammenfatning af alle hundens egenskaber på dagen, søg, stil, fart, vildtfinderevner, fuglebehandling, ro, apport, sekundering, chancer. Introduktion af ”skovprøven. Christian introducerede også reglerne omkring den nye anerkendte skovfugleprøve og opfordrede interesserede til at deltage i denne spændende prøveform. Den nordjyske prøve ved Ingemann Albrechtsen i Skagen finder i år sted den 28. marts.

6. Flere vinderklasser.

Forsamlingen diskuterede ligeledes omkring efterårets vinderklasser. Bla. åbning af specialklubbernes vinderklasser diskuteredes, uden at der var enighed om at åbne op. Derimod kunne forsamlingen nå til enighed om, at der var et behov for flere vinderklasser i efteråret, så man kunne stille 3 gange (1 X Specialklub + 2 X fælles).

Forsamlingen vil derfor foreslå at de 5 engelske klubber i samhørighed ansøger om, gerne i FJD regi, mulighed til at lave 2 vinderklasser mere i oktober eller november, efter DM. Der diskuteredes også om terræner, der var flere terrængivere til stede i salen. Herunder blev der givet udtryk for hvorfor der til en vinderklasse med 16 hunde absolut skal bruges 3 terræner. Der var enighed om at en vinderklasse fint og fuld forsvarligt kunne afvikles over en fuld dag med 16 deltagere på et hold. Slutresultatet ville i hvert fald ikke blive mindre retfærdigt. Dersom der kan opnås tilslutning fra alle 5 engelske klubber blev man enige om at foreslå at søge om dispensation til afvikling af 2 vinderklasser med op til 16 hunde på hver vinderklasse, men samlet på et hold.

En vinderklasse bliver på denne måde også noget billigere at afvikle, ikke uvæsentligt i forhold til dagens prisstruktur.

Evaluering af mødet.

Kl. 15,30 afsluttedes med kaffe og kage, mange deltagere gav udtryk for at man ønskede vintermødet gentaget efter samme koncepten lørdag januar måned 2011. Også gerne med deltagelse fra DPK og DBK.

Med venlig hilsen,

 

Erling Clausen, Flemming Vilslev, Anton Dahl