Max. point på DGSK apporteringsprøve på Lammefjorden.

På Dansk Gordon Setter klub apporteringsprøve på Sjælland d. 26/6 bestod 3 Gordon Settere, alle med 30 point : Øens Bravo og Troldmarkens Ilova begge v/ Lene Knuth og Sydåens Dirch v/ Camilla Mussmann som samtidig blev prøven bedste hund.