“Agerhønseaftener” på Sjælland og i Jylland

Hvordan hjælper vi Agerhønsene?
FJD inviterer til tema aften om agerhøns i Ringsted, med vægt lagt på forbedring af levevilkårene for de vilde agerhøns.

Mødet finder sted tirsdag den 6. marts 2007 kl. 19:30 i Anlægspavilionen, Ringsted.
Til temaaftenen er inviteret:

Ole Noe fra Kalø, der fortæller og terrænforbedring og udnyttelse af brakmarkerne til vildtagre.
Michael Sanner og frue, der har stor erfaring med udsætning og pasning af agerhøns ”på den naturlige måde”.
Der vil være opstillet eksempler på udsætningsvolierer til par med kyllinger, diverse foderautomater m.v.
Prisen for arrangementet er 50,- kr., incl. kaffe/te og kringle.

Sæt allerede nu x i kalenderen og vær med til forbedre vores eneste ”urfugls” levevilkår, til glæde for alle.

Tilmelding til Poul Vestervang, tlf 56266651.

Desuden indbyder FJD til temaaften i Aulum.
På årsdagen for det succesrige arrangement om agerhønseudsætning afholder vi et nyt samme tid, samme sted, altså onsdag d. 21. marts 2007 kl. 19.30 i Aulum Fritidscenter.
Hvad kan vi gøre for at hjælpe de vilde agerhøns og de fugle, vi med succes har sat ud, så de får bedst mulige ynglebetingelser?
Oplæg ved:
Egon Østergaard (næstformand i DOF)
Ole Noe (DJ,s Jagt- og faunaafdeling)
Poul Rasmussen (mangeårig terrænleder i det nordjyske)
Ud over dette vil der blive mulighed for at udveksle erfaringer om udsætninger 2006. Pris 50 kr. for traktement med snitter, kaffe og småkager.
Tilmelding til:
Erling Clausen, telf.: 75 17 36 05, e-mail: minna@pejsegaarden.dk
Jan Nielsen, telf. 97 47 37 87, email: jkkn@email.dk
Flemming Østergaard, telf.: 97 47 24 93, email: mail@storaaens.dk

Sæt allerede nu X I kalenderen og vær med til en forhåbentlig bragende god aften.

 

 

photo:http://www.biopix.com