Generalforsamling 2010 – Indkaldelse

Hermed indkaldes til Generalforsamling fredag den 9. april 2010 kl. 20,00 – på adressen, Færgekroen, Strandvejen 1, Hørby, 4300 Holbæk.

Dagsorden (I henhold til vore vedtægter).

 1. Valg af Dirigent.

 1. Valg af referent.

 1. Valg af 2 stemmetællere.

 1. Formandens beretning til godkendelse.

 1. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2009.

 1. Forelæggelse af budget 2010.

 1. Behandling af indkomne forslag.

 1. Valg til bestyrelse og suppleanter.
  1. På valg til bestyrelsen er Michael Strømberg, som ikke ønsker genvalg grundet flytning til Norge, samt Ásgeir Páll Juliusson og Lauge Larsen, som begge er villige til genvalg.
  2. Bestyrelsen foreslår nyvalg til bestyrelsen af den hidtidige suppleant Robert Paulsen og foreslår derfor følgende 2 suppleanter i Jylland, Karl Jensen og Ulrik Stadelhofer, som begge har erklæret sig villige til valg. Som sjællands suppleant foreslår vi John Bak, som også har erklæret sig villig til valg.

 1. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.
  1. Bestyrelsen foreslår Linda Clemmesen og Christina Petersen samt Bent Simonsen, som suppleant.

                       

 1. Eventuelt

( Bemærk at yderligere kandidater til bestyrelsen skal være klubbens formand eller sekretær i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen jvnf. § 7 stk. 6 i vore vedtægter. Øvrige forslag skal være de samme i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen jvnf. § 10 stk. 3 i vedtægterne, som findes på www.dgsk.dk)