Forårstræning på Sjælland

Som oplyst på Sjællandske vintermøde afholdes der 5 marktræningsture rundt omkring på Sjælland i løbet af februar og starten af marts.

4. februar ved Mern på Sydsjælland

11. februar ved Gyrstinge / Allindemagle Midtsjælland

18. februar i Hornsherred

25. februar på Eriksholm ved Holbæk

4. marts på Tuse Næs (primært derby-hunde)

Der skal tilmeldes til alle ture ved Lauge Larsen telefon 30331949. Mødested og tid oplyses ved tilmelding. Pris 60 kr. pr hund