DGSK’s Regnskab 2008

Dansk Gordon Setter Klubs regnskab 2008 er nu blevet revideret og kan sammen med budgettet for 2009 ses ved at klikke på dette link. I tilfælde af at man har problemer med at åbne  PDF-filen indeholdende regnskabet og budgettet er man velkommen til at kontakte bestyrelsen for at få regnskabet tilsendt.