DGSK Træningstur

DGSK Træningstur – Nordjylland lørdag den 12. marts – møde tid kl. 9,00 – Ved Jerup, Frederikshavn.
Ole Frank inviterer til træningstur – tilmelding senest 2 dage før på tlf. 28 60 01 31 – husk madpakke.
Træningsturen fyldes op efter princippet først til mølle – men nye hundeførere har fortrinsret – alle engelske racer er hjerteligt velkomne.