DGSK Forderby – Tilmelding

DGSK Forderby afholdes søndag den 6. marts 2016 – ved Kolding.

Mødetid er kl. 8,00 – mødestedet offentliggøres nogle dage inden prøven på hjemmesiden, ligesom prøvelederen naturligvis kan kontaktes.

Terrængiver og leder er Henrik G. Christensen, ordførende dommer er Leif Andersen.

Alle hunde, der er startberettigede til Dansk Jagthunde Derby i år, eller til næste år, kan deltage (I praksis vil det sige alle Gordon Settere under 2 år, 2 måneder og 18 dage).

Bedømmelsen sker efter konceptet, positiv ungdomsbedømmelse, da det primært er talentet der vægtes. Prøven er særdeles velegnet for både uerfarne og mere erfarne hundeførere.

DGSK har afholdt det traditionsrige forderby i mere end 30 år.

Tilmelding senest søndag den 28. februar til prøveleder Anton Dahl, tlf. 22 74 80 40 eller mail: karlantondahl@gmail.com. Oplys hundens fulde navn, DKK stambogsnummeret, samt hvem der er ejer og fører.

Prisen for deltagelse er kr. 250,00 inkl. frokost. Beløbet kan betales kontant, via Mobilepay eller Swipp inden eller på selve dagen.