Bestyrelsens beretning for 2006.

Året 2006 startede med vanskelige træningsforhold vejrmæssigt, mere end normalt, sne og megen frost, gjorde det svært for hundene at finde fugl, mange hunde fik sårede poter, og måtte derved holde ufrivillige pauser.

De dårlige forhold gjorde at to prøver i det nord og midtjyske måtte flyttes til midten af april.
Oven i det dårlige vejr holdt den farlige fugleinfluenza sit indtog i Danmark, og markprøver i det nord og sydsjællandske, samt Bornholm blev aflyst.

1. halvår

I skrivende stund (slut marts 06) er der heldigvis ikke sket person-dødsfald i Danmark, men vi er naturligvis meget bekymrede for udviklingen i epedemien, som i værste fald også kan ramme hele hundesporten gennem en længere periode.

Som noget positivt ser det dog ud til at vi får lov at sætte fugle ud stadigvæk, på en temaaften, i marts, omkring udsætning og pleje af agerhøns, blev det oplyst at det ser ud til at alle parter kan blive enige om udsætning af en fugl pr. hektar jagtareal, man råder over. Enten agerhøns, fasaner, eller en blanding.

De hårde odds til trods ser det dog ud at forårsprøverne er forløbet positivt for den danske Gordon Setter, specielt i UK, hvor det ser ud til at en ny generation meget lovende Gordon Settere er på vej.

Der har den 12.marts været afholdt en skovprøve i Nordjylland i Skagen Klitplantage, på initiativ af Ingemann Albrechtsen. Prøven blev vundet af Lyngmosegårds Dodo ved ejer, opdrætter og fører Kristian Thomsen.
Det er meningen at skovprøven bliver testet grundigt af i de kommende år, for derefter at vurdere om der er basis for at prøveformen kan anerkendes.

Hovedprøven – 31.marts til 2.april 2006. Hovedprøven blev afviklet i Sønderjylland – ved Kliplev og blev, præmieringsmæssigt, vel nok den bedste hovedprøve nogensinde. Som Jan Espersen skrev i sin artikel ” Herlige terræner og masser af fugle gjorde prøven til en stor oplevelse for de fleste ”.

Ud af 85 startende hunde fredag og lørdag i kvalitetsklasserne opnåede de 42 præmieringer. En præmieringsprocent på lige knap 50, en rekord der bliver svær at leve op til fremover, men vi må gøre vort bedste.
Prøvens bedste hund i UK blev Storåens Cash, opdrætter Flemming Østergård, ejer og fører Poul Erik Dahl. Storåens Cash vandt tilmed UKK om søndagen.

Bedste ÅK hund blev Troldmarkens Ea, opdrætter Kristian Frøkjær, ejer Hildor Knudsen og Majbrit Thomsen, fører Majbrit Thomsen, som tilmed vandt DGSK nye stilpokal.

Vinderklassen blev vundet af Nymarkens Gambler, opdrætter Frits Friberg, ejer og fører Ulrik Stadelhofer.
På fredagens udstilling opnåede Troldmarkens Dacapo, opdrætter Kristian Frøkjær, ejer og handler Hans Henning Dellgren BIR og blev dermed Dansk Udstillingschampion.

Q-Bics Gischa, opdrætter Jørgen Højer, ejer Allan Diderichsen, handler Jørgen Højer, opnåede BIM og opnåede ligeledes titlen Dansk Udstillingschampion, idet hun på markprøve om lørdagen opnåede 1. ÅK.

DGSK vil gerne rette en speciel tak til alle de folk, med prøveleder Allan Nissen i spidsen, der udførte et kæmpearbejde i forbindelse med hovedprøven. Høj kvalitet på maden, servicen, underholdningen og den generelle tilrettelæggelse af prøven.  I Kliplev vil vi ”møj gern” afholde hovedprøve igen engang i fremtiden.

Andre prøver.

På Mesterskabsprøven var der repræsenteret 5 Gordon Settere – i sig selv et godt resultat – men desværre opnåede vi ingen placeringer.

På FJD udstillingen den 11. juni i Vissenbjerg opnåede følgende hunde:

Q-Bics Hambus v/Jørgen Højer 1pr 1v CK Cert BIR.
Æblevangens Aqua v/Christina og John Bak, 1pr 1v SL CK BIM.

I år deltog 13 hunde mod 8 året før, dette kan vi dog takke Kennel Æblevangen for idet de havde formået at få et helt hold af hvalpekøbere til at stille op til bedømmelse.

Sædvanen tro afholdt vi vore hyggelige apporteringsprøver, i juni måned, både i Jylland og på Sjælland.

2. Halvår.

De sædvanlige klubdage, med Karl Jensen som initiativtager, afholdtes den 5-6. august ved Radarstationen i Sønderjylland.

Bestyrelsen finder klubdagene særdeles vigtige, ikke mindst i bestræbelserne på at ”sluse” nye Gordon Setter ejere ind i klubben på en særdeles social måde, men også øvrige medlemmer burde unde sig den fornøjelse det er at deltage.

Der bliver normalvis afholdt Aut. Apportprøve, udvidet apportering, samt udstilling. Desværre måtte vi aflyse udstillingen idet der var for få hunde tilmeldt.

DGSK Forderby afholdtes den 26. August, på dejlige stubmarker ved Bramming. Lorenz Clemmesen var prøveleder og havde planlagt dagen på bedste vis. Han havde sågar planlagt at vinde vort Forderby, vinderen blev nemlig Nørre Løgums Beckham, opdrætter Karl Jensen, ejer og fører Lorenz Clemmesen.

På Dansk Jagthundederby, den 16. og 17. september, var der 4 Gordon Settere med på 2. dagen. En formåede på dagen at gøre sig gældende til en placering, nemlig Zettertjärns Shadow, opdrætter Kristina Edh, Sverige, ejer og fører Anders Andersson, som opnåede den fornemme placering 5. Vinder. En fornem præstation.

Mandag den 18. september afholdt DGSK sin første Hubertus prøve på gården ”Tornvig” ved Brande. En prøveform hvor førerne selv skyder over sin hund. Alle deltagere havde en rigtig god og spændende dag og ingen tvivl om at det er en prøveform vi vil fortsætte med fremover. Vinderen af denne første prøve blev ekvipagen Troldmarkens Echo / Allan Nissen, som modtog DGSK nye Hubertus Stage. Nr. 2 blev ekvipagen Troldmarkens Diaz / Karl Jensen.

Begge ekvipagerne var dermed kvalificeret til den nye fælles Mesterskabsprøve som blev afholdt på Gjorslev Gods på Stevns den 16. Oktober. Prøven som også betegnes som det første ”uofficielle Danmarksmesterskab i Hubertus” blev for Gordon Setteren en ubetinget succes, idet ekvipagen Troldmarkens Diaz / Karl Jensen vandt prøven.

I Brugsklasserne opnåede 2 hunde 1. Præmie, nemlig Storåens Cap, opdrætter Flemming Østergård, ejer og fører Jan Nielsen og Nymarkens Hopper, opdrætter Frits Friberg, ejer og fører Lauge Larsen.

DGSK Vinderklasse blev afholdt, i kæmpestore roemarker, på Lolland ved Sæddinggård den 29. september.
Fugletilgangen var okay, men det blev en dag hvor enten hundene ikke magtede fuglene eller lavede for grove fejl.
1. Vinder blev Troldmarkens Chicko, opdrætter Kristian Frøkjær, ejer og fører Lorenz Clemmesen. Da Åens Kalle Kluivert, opdrætter, ejer og fører Erik Petersen blev 3. Vinder opnåede han titlen ”Dansk Jagtchampion”.

De øvrige Vinderklasser blev for vores race lidt skuffende, idet vi ingen placeringer opnåede og dermed heller ikke deltog på Årets DM på Fyn.

Et nyt tiltag var ”Nordisk landskamp”, som blev afholdt på Dovrefjell i Norge, med deltagelse af Norge, Sverige, Finland og Danmark. For vore deltagere som i år var, Søren Thygesen, Flemming Nielsen, Henrik Gejl og Michael Strømberg var prøven og omgivelserne en stor oplevelse. Vore hunde gik dog i det barske og storslåede terræn ikke nok til makronerne. Vi må nok indse at det kræver en ”træningslejr” inden vi kan gøre os gældende sådan en dag, men vi kommer stærkt tilbage. Landskampen blev fornemt vundet af Sverige.

Det er tanken at prøven afholdes på skift hvert år, næste år i Sverige, som i øvrigt fejrer 100 Års jubilæum over hele 4 dage spændende prøvedage fra den 20. til 23. september 2007.

Landskampen mod Tyskland blev desværre aflyst i år, men Tyskland inviterer igen her i 2007.

Årspokaler 2006.

Følgende har fået tildelt årspokaler i 2006:

Årets unge Gordon Setter (68 point), DGSK Tallerken, samt Stenmarkens Pointpokal:
Nørre Løgums Beckham, opdrætter Karl Jensen, ejer og fører Lorenz Clemmesen.

Årets Gordon Setter: Ikke uddelt i år, da vi ingen pointopgørelser har modtaget.

Årets Opdrætterpris: Kennel Nymarken (54 point) ved Frits Friberg, med 54 point.

Årets Udstillingshund: Æblevangens Aqua (54 point), opdrætter, ejer og fører, Christina og John Bak.

Bronzehunden samt Holmbompokalen: Zettertjärns Shadow, 5. Vinder Dansk Jagthundederby, opdrætter Kristina Edh, ejer og fører Anders Andersson.

Der har gennem året været et godt og konstruktivt samarbejde i bestyrelsen og vi vil gerne benytte lejligheden til hjerteligt at takke alle, der aktivt har arbejdet for Dansk Gordon Setter Klub, uden den hjælp kunne vi ikke drive klubben.

En speciel tak dog til Bente Friberg, som også i år har ydet en fremragende indsats for vores årbog.

Lad os udbringe et trefoldigt hurra for DGSK – DGSK længe leve!

På vegne af DGSK bestyrelse.

Formand Anton Dahl