Dansk Jagthundederby 2007

Dansk Jagthunde Derby afvikles i 2007 i Nordjylland for hunde, der er tilmeldt og har betalt 1. rate.

I begyndelsen af april måned modtager ejerne af disse hunde den endelige anmeldelsesblanket for betaling for 2. og sidste rate. For at være startberettiget, og for at kunne deltage i lodtrækningen til årets Derby, skal 2. rate være indbetalt senest den 1. maj. Ved indsendelse efter anmeldelsesfristens udløb – eller ved manglende indskud – mister man retten til at starte.

Derbyudvalget