Author Archives: admin

  • -

Poul Erik Dahl 60 år 25.01.2021

Dansk Gordon Setter Klubs mange årige og markante medlem Poul Erik Dahl, af nogle kaldet Polle, fylder i dag 60 år.

Poul Erik har siddet i DGSK´s bestyrelse siden 2002, hvor han har gjort stor fyldest både i driften af klubben, i bestyrelsesarbejdet – ofte med en spidning af en problemstilling

Læs mere

  • -

Vintermøde 14.januar 2021 aflyst

Det sjællandske vintermøde som var planlagt til at blive afholdt 14. januar 2021 i Ringsted er aflyst


  • -

Årets hunde 2020 i DGSK

DGSK’s bestyrelse har gennemgået de indsendte resultater og vi kan hermed offentliggøre årets hunde 2020. Vi ønsker ejere, førere og opdrættere rigtig hjertelig tillykke med de flotte resultater. Vi ved at der ligger stor flid og ihærdighed bag udnævnelserne.

Læs mere

  • -

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

På den kommende generalforsamling den 26. juni 2021 vil DGSK’s bestyrelse forelægge forslag til ændring i vedtægterne for klubben.  I det følgende gennemgås forslag 1 i detaljer:

I forbindelse med de strukturelle ændringer i organisationerne for jagthunde i Danmark

Læs mere

  • -

Point til årspokaler 2020

Årspokaler 2020 – point skal indsendes senest 15.12.2020. De der ønsker at komme i betragtning
til DGSK’s Årspokaler 2020, i henhold til proportionerne i årbogen, bedes indsende
pointopgørelser, senest den 15. december til følgende mail: dgsk@dgsk.dk


  • -

Omrokering i DGSK’s bestyrelse

Grundet sygdom har vi i bestyrelsen besluttet at lave en rokade som vil være gældende frem til næste generalforsamling.

Bestyrelsesopgaverne er derfor fordelt således:

Formand Peter Jensen
Næstformand, sekretær Kristian Frøkjær
Kasserer Lauge Larsen
Pokaler Derby udvalg Poul Erik Dahl
Bestyrelsesmedlem Ásgeir Páll Júlíusson, Robert Paulsen, Ole Kaj Frank

DGSK Bestyrelse


  • -

11/9/2020 SJD’s prøve i Broby

Nakkehages SB Power v. Peter Eliasen 1. pr UK

Nakkehages TO Aslak v. Anne Elmgren Geisler 1. pr. ÅK


  • -

5/9/2020 DJ ved Ålbæk

Tytingens Merlin v/Peter Jensen 1. pr. ÅK


  • -

Referat fra Generalforsamling 2020

DGSK afholdt sin ordinære generalforsamling d. 22/8 ved Hellevad i Sønderjylland. Referat af generalforsamlingen samt af det efterfølgende konstituerende bestyrelsesmøde kan læses på Medlemssiderne.

Læs mere

  • -

100 Års Jubilæumsindsamling

DGSK har i forbindelse med 100-års jubilæet i 2022, et stort ønske om at anskaffe sig en helt særlig flot sølvpræmie – evigt vandrende- , som skal uddeles hvert år, til ”Årets Gordon Setter”. Første gang gældende for jubilæumsåret og vil dermed blive uddelt første gang på hovedprøven i 2023.

Læs mere

Arkiver