24/11/2021 Nyt om samarbejdet mellem SJD og DJ

Fælles udtalelse fra DJ og SJD
I forbindelse med DJs vedtagelse af ny strategi på hundeområdet, har DJ meddelt at DJ udtræder af SJD. På et møde d.d. mellem DJ og SJD er der i fuld enighed og gensidig forståelse indgået aftale om, at DJ forlader SJD pr. 31. december 2021.
Som følge heraf har parterne endvidere aftalt, fremadrettet og i en fortsat positiv ånd, at drøfte mulige snitflader for fremtidige aktiviteter, da de berørte medlemmer i vidt omfang er medlemmer i begge organisationer.
I samme forbindelse ser man snarest på mulighederne for en overgangsordning for markprøver for de stående jagthunde i regi af DJ foreløbig for foråret 2022.

Den 23. november 2021

Claus Lind Christensen
Formand DJ

Flemming Thune-Stephensen
Formand SJD