Ændring i årsberetning under punktet ”Organisationerne”.

DGSK bestyrelse har den 25. februar 2016 modtaget et brev fra DJU omhandlende bestyrelsens årsberetning 2015.

Under punktet ”organisationer” har vi informeret om en uheldig sag omkring nogle DJU forbud mod, en FJD tilhørende, specialklubs bestyrelse. DJU påpeger i brevet at bestyrelsen gerne måtte stille på prøve med deres hunde, ligesom DJU finder at bemærkningen ”stort set forbud mod at omgås stående jagthunde i hele deres fritid” ikke er korrekt.

Med baggrund i den positive tone i brevet, hvori DJU sluttelig opfordrer til alle om at gøre et ærligt, oprigtigt og konstruktivt forsøg på at komme godt videre, har DGSK’s bestyrelse, rent undtagelsesvis, besluttet at ændre i formuleringen af punktet i beretningen, hvor ordlyden oprindelig var som følger:

OPRINDELIG FORMULERING – UNDER ORGANISATIONER.

DJU har i årets løb gjort sig særligt uheldigt bemærket ved fremsendelse af et brev til en af FJD’s specialklubber, hvori DJU gav hele specialklubbens bestyrelse forbud mod at dømme (hvis de var markprøvedommere) stille på nogen prøver, eller være prøveledere og lign., kort sagt måtte de stort set ikke omgås stående jagthunde i hele deres fritid, bl.a. fordi DJU mente, at den pågældende klub skyldte at betale en forfalden bøde på kr. 500,00.

Specialklubben valgte at henvende sig til Dansk Kennel Klub og kort efter modtog specialklubbens bestyrelse dog også et nyt brev, hvori DJU omgjorde deres, mildest talt, særdeles uhensigtsmæssige beslutning og annullerede alle forbud, samtidig med at de frafaldt kravet på betaling af bøden.

Hele DJU’s handlemåde har naturligvis efterfølgende afstedkommet overvejelser omkring, hvorvidt DJU’s bestyrelse ikke kender grænserne for organisationens kompetencer.

 

Bestyrelsen har besluttet at ændre ordlyden til en mere konkret formulering, som ser således ud:

 

NY FOMULERING – UNDER ORGANISATIONER

 

DJU har i årets løb gjort sig særligt uheldigt bemærket ved fremsendelse af et brev til en af FJD’s specialklubber, hvori DJU gav hele specialklubbens bestyrelse følgende forbud, citat fra DJU’s brev af 26. sept. 2016:

”DJU’s bestyrelse er af den mening, at personer, der har mistillid til øverste ledelse, IKKE kan bestride stillinger som dommere/udvalgsmedlemmer/officials for prøver under DJU, da de ikke har den fornødne loyalitet overfor systemet.

DJU’s bestyrelse har besluttet at du fra d.d. ikke kan bestride nævnte stillinger og tillidsposter, indtil du fremsender ovennævnte skriftlige tilsagn til undertegnede” (underskrevet Poul Vestervang, formand for DJU), citat slut.

DGSK’s bestyrelse tolker denne ordlyd således, at det betyder forbud mod at dømme (hvis man er markprøvedommer), eller være prøveleder, terrænleder, eller enhver anden form for officials tilknyttet prøver under DJU.

Grunden til forbuddet var bl.a. også at DJU mente, at den pågældende klub skyldte at betale en forfalden bøde på kr. 500,00.

Specialklubben valgte at henvende sig til Dansk Kennel Klub og kort efter modtog specialklubbens bestyrelse dog også et nyt brev, hvori DJU omgjorde deres, mildest talt, særdeles uhensigtsmæssige beslutning og annullerede alle forbud, samtidig med at de frafaldt kravet på betaling af bøden.

I følge referat fra DJU’s møde den 11. november 2015 ser sagen nu ud til at være afsluttet, efter gensidig aftale mellem den pågældende specialklub og DJU.

Hele DJU’s handlemåde har naturligvis efterfølgende afstedkommet overvejelser omkring, hvorvidt DJU’s bestyrelse ikke kender grænserne for organisationens kompetencer.

Hele beretningen kan læses ved et klik her

På vegne af DGSK bestyrelse,

 

Formand Anton Dahl
Bjert den 29.02.2016