Sjællandske Vintermøde 16. januar 2020

  • -

Sjællandske Vintermøde 16. januar 2020

I efterhånden traditionsrigt samarbejde med Dansk Irsksetterklub og Engelsksetterklubben afholder DGSK et vintermøde på Sjælland den 16. januar. Mødestedet er som tidligere Ringsted og omegns Jagtforenings Klubhus på Tolstrupvej 23, Ringsted. Mødet starter kl 19:00. Entré inkluderet kaffe og kringle 50 kr. Tilmelding er nødvendighed af hensyn til planlægningen og denne vil vi gerne bede om senest den 13. januar. Tilmelding sker til de respektive klubber og Gordon Setterne melder til Lauge Larsen mail: lauge.stiig.larsen@gmail.com. Programmet er ikke helt fastlagt men der vil naturligvis i lighed med de sidste år være præsentation af klubbernes aktiviteter og tilbud i månederne fremover.


Arkiver