Opfordring – indsendelse af Gordon Setter resultater.

Vi har fået en henvendelse fra et medlem, som er ærgerlig over at ikke alle Gordon Setter resultater, markprøve og udstilling, findes på vores hjemmeside. Det gælder alle resultater, også 2. og 3. præmier!

Vi er helt enige i, at det ville være skønt, hvis medlemmerne sendte deres resultater ind, sammen med et billede, så de kunne offentliggøres for omverdenen. Det ville også være en stor kontrolhjælp for årbogsredaktionen, hvis alle resultater var repræsenteret på hjemmesiden.

Der skal derfor igen lyde en stor opfordring til jer Gordon setter ejere, også vores udenlandske medlemmer, om at indsende resultater med oplysning om prøvested og dato samt  billede direkte til vores webmaster på følgende e-mail adresse:

asgeirpalljuliusson@gmail.com

Måske findes der også en eller flere personer i vores medlemskreds der har lyst til, ved eget initiativ, at indsamle resultater fra de forskellige prøver, simpelthen holde et vågent øje med de forskellige medlemmers resultater, på de forskellige medier, skrive eller ringe til dem med påmindelse om at vi ønsker deres resultat og et billede til vores hjemmeside og ved behov hjælper med at indsende det til webmaster.

Måske medlemmerne også kunne ringe resultater ind til vedkommende. Vedkommende kan også sagtens få oplæring i selv at indrykke resultaterne direkte på vores hjemmeside.