Nyt racekompendie under forberedelse.

Vi trænger til et nyt racekompendium. Der er indenfor det sidste tiår kommet lidt nye, og meget vigtige, tilføjelser til racestandarden. Derudover har DKK for nylig besluttet at udstillingsdommere under uddannelse først og fremmest skal være elever på specialklubbernes udstillinger, da der her er det nødvendige antal hunde at arbejde med. Disse elever vil vi gerne være med til at præge.

Som et led i ønsket om styrket fokus på udstilling, er det også på tide igen at afholde et seminar for udstillingsdommere, for at opnå så ensartet dømning, helst gennem hele Norden, som muligt.

NGK har for nylig lanceret et fantastisk flot kompendie, udarbejdet af Bjørnar Boneng og Erik Petersen i fællesskab.

Dette arbejde har DGSK fået mulighed for at bruge som base for vores nye kompendium. Selve teksten i det norske kompendie er også allerede godkendt både i DKK og FCI, så her er forarbejdet allerede gjort.

Til vores nye kompendie skal der bruges billeder og Erik Petersen vil i nær fremtid henvende sig til flere af vore medlemmer med diverse foto ønsker.

Målet er at vi kan have vort nye kompendium klart til august 2009.

Med venlig hilsen

Anton Dahl