Nyt initiativ!

Et fælles markedsførings- og aktivitetsudvalg har set dagens lys.

Lørdag den 25. april 2009 afholdtes det første møde i dette nye udvalg. Initiativ til dette var Dansk Gordon Setter Klub (DGSK) og alle engelske klubber var inviteret. De fire af de fem engelske klubber deltog med repræsentanter i mødet. Indledningsvis har Dansk Breton Klub (DBK) valgt ikke og deltage, men døren vil dog stå åben såfremt DBK alligevel skulle vise interesse.

Det overordnede formål med dette fælles udvalg er:

At fremme interessen for jagten i det åbne landskab og den engelske stående fuglehund som jagt og familiehund blandt danske jægere og deres familier.

Alle deltagere bidrog med mange gode initiativer til hvordan interessen for jagten i det åbne land med en engelsk fuglehund skal vækkes ved de danske jægere og de derved ikke går glip af denne ultimative jagtoplevelser.

Følgende blev besluttet at udvalget skulle arbejde videre med, herunder drøfte med respektive bestyrelser og medlemmer:

  1. En brochure omhandlende jagt i det åbne land med den engelske stående fuglehund
  2. En Power Point præsentation mhp. anvendelse til foredrag
  3. Invitation af journalister fra landsdækkende og lokale medier til agerhønsejagt og Hubertusprøver
  4. Mulighed for gennemførelse af en fælles familieweekend/klubdage i 2010. Fokus på socialt samvær blandt medlemmer men samtidig med lørdagen som markedsføringsdag, hvor der skal forsøges at tiltrække nye kommende ejere af engelske fuglehunde.

Herudover blev en del andre emner og så drøftet. Bl.a. vil udvalget hurtigst muligt udarbejde et kommissorium. Udvalget blev også enige om at forsøge at belaste klubbernes budget så lidt som muligt hvorfor en af udvalgets opgaver også vil være at skaffe midler, evt. via sponsorere.

Såfremt du skulle have nogle gode ideer, kontakt da din klubs bestyrelse og de vil henvise dig til udvalget.

Markedsførings – og aktivitetsudvalget