Nye signaler fra DKK

På det nyligt afholdte formandsmøde, den 2.10., hvori også DGSK deltog, viste direktionen og bestyrelsen i Dansk Kennel Klub den fremtidige vej mod succes, målt på antallet af stambogsføringer i DKK.

Antallet af stambogsføringer i DKK er faldet med cirka det halve de sidste 30 år. DKK går nu – med format – i offensiven, for at vinde det tabte terræn tilbage.

Ledelsen i DKK har nu erkendt at regler, restriktioner, begrænsninger samt besværligt bureaukrati i form af uoverskueligt og besværligt papirarbejde m.m.. er den direkte årsag til den drastiske nedgang i antallet af stambogsføringer.

Der er nemlig ikke kommet færre hunde i Danmark i den samme periode, ligesom antallet af registreringer gennem Dansk Hunderegister også har været stigende i perioden.

De restriktioner der pt. findes laves om til anbefalinger (i stedet for ultimative regler) eller bortfalder helt og skal der endelig være restriktioner, bør det, iflg. DKK, ske i samarbejde med den enkelte specialklub, som kender opdrætterne og avlsforholdende til bunds.

Ansvaret vil fremover, i større grad, lægge på den enkelte opdrætter og specialklubben. DGSK vil gerne rose ledelsen i DKK for den nye strategi, som sætter frihed under ansvar. Det vidner om både mod og handlekraft.

DKK afholder en række medlemsmøder, hvori de orienterer og debatterer, omkring den nye strategi, som inden så længe formentlig vedtages af repræsentantskabet.