Mesterskabsprøven engelske racer på Vestsjælland

Prøven afholdes torsdag d. 15. april 2010. Prøven er en lukket prøve, hvortil hundene kvalificerer sig fra specialklubbernes og DKK’s forårsvinderprøver.
Mødested: Hørby Færgekro, Strandvejen 1, Hørby, 4300 Holbæk, 59 46 01 31
Mødetid: Kl. 08:30

Prøven afholdes torsdag d. 15. april 2010. Prøven er en lukket prøve, hvortil hundene kvalificerer sig fra specialklubbernes og DKK’s forårsvinderprøver.
Mødested: Hørby Færgekro, Strandvejen 1, Hørby, 4300 Holbæk, 59 46 01 31
Mødetid: Kl. 08:30
Prøveleder: Finn Møller Jørgensen / Jan Lorentzen 29 27 73 41 – 20 14 70 48
Dommere: Niels Erik Krüger, Ordf., Sv. Aage Vad og Lars Nielsen

Tilmeldingsgebyr er kr. 300,00 som kan betales med check eller indsættes på Jyske bank reg.nr. 5035 konto 1367557
Tilmeldingsblanket sendes til:
Dansk Kennel Klub, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand, Att.: Annette Pil Jensen

Generelle supplerende oplysninger:
Tilmeldingsgebyret til de enkelte prøver er kr. 300,00
Dansk Jagthundeudvalgs anmeldelsesblanketter rekvireres fra og tilbagesendes til DKK’s kontor, Parkvej 1, 2680 Solrød Strand, tlf. 56 18 81 00. Informationen (direkte nr.) 56 18 81 55. Automatisk telefonbåndsvarer 56 18 81 56. Telefax 56 18 81 91.
Blanketterne bedes udfyldt med blokbogstaver eller på maskine.
Tilmeldingsblanketten kan også findes på DKK’s hjemmeside www.dansk-kennel-klub.dk
Der fremsendes ikke kvittering for modtaget betaling/anmeldelse.
Der dømmes efter gældende ”Fælles Markprøveregler”.
Der konkurreres om de sædvanlige pokaler og DKK’s ærespræmier.
Til førstevinderen kan uddeles CACIT.
For samtlige racer gælder, at de skal være vaccineret mod hundesyge og parvovirus senest 14 dage før prøvedagen, for hunde op til 24 måneder gælder at vaccinationen højst må være 1 år gammel. For øvrige gælder, at vaccinationen højst må være 4 år gammel.
Dokumentation for vaccination skal være indført i resultatbogen eller være vedlagt denne.
Tilmeldingsgebyr og blanket skal være DKK i hænde inden tilmeldingsfristen udløber.