DGSK-DKK-avlsanbefalinger

Knud P 80 år

Den 11. juni 2009 fylder DGSK´s “Grand Old Man”, æresmedlem  Knud Petersen på Møn, 80 år.En tidligere formand for klubben blev i en fødselsdags hilsen fra 1920érne beskrevet på en måde som leder tankerne hen på dig, Knud !

Med inspiration i dette vil vi gerne sige følgende til dig….

…Ude ved have hegnet står den gamle eg og trodser både vind og vejr  – og vore tanker forbinder den eg med den mand, hvis pris vi nu skriver. En prægtig stamme på ægte dansk egerod er den gamle formand og kunstmaler…. Vi kalder ham Knud P – gammel er han mindst af alt – men har den gamle egs fortrinlige egenskaber.

Den 11. juni 2009 fylder DGSK´s “Grand Old Man”, æresmedlem  Knud Petersen på Møn, 80 år.En tidligere formand for klubben blev i en fødselsdags hilsen fra 1920érne beskrevet på en måde som leder tankerne hen på dig, Knud !

Med inspiration i dette vil vi gerne sige følgende til dig….

…Ude ved have hegnet står den gamle eg og trodser både vind og vejr  – og vore tanker forbinder den eg med den mand, hvis pris vi nu skriver. En prægtig stamme på ægte dansk egerod er den gamle formand og kunstmaler…. Vi kalder ham Knud P – gammel er han mindst af alt – men har den gamle egs fortrinlige egenskaber.

Støt stod du i mange år i spidsen for den lille uforfærdede og svært uregerlige flok, der på jagtstien svor til den Black and Tan, langhårede jagthund. Du var tro mod arven fra dine forgængere, tro mod den ægte sportsånd og aldrig gående på akkord, altid sagen over personer og altid med tro på fremtiden og tro på de mennesker med hvem du omgav dig med…

DGSK kan være stolte af dig. Din aktive deltagelse på prøverne den dag i dag, i både åben klasse og vinderklasse, vidner om  et fantastisk engagement. Til dit navn er knyttet navne som flere af os husker: Paw –  Assi –  Øens Gulla – Asta og nutidens Åens XL Paw, som du egenhændigt har ført frem til Dansk og Norsk Udstillingschampionat. Både Asta og Paw har bestået Danmarks Jægerforbunds Udvidede Apporterings prøve – som de eneste to Engelske hunde. Efterskuds arbejde har altid været en meget vigtigt for dig – du er nemlig jæger!

I vor klub husker vi dig for de mange aktiviteter som du var med til at starte – det være sig Klubblad, DGSK Derbyforprøve, Eliteavlsregister og klubdage mm.

Som privatperson har vi beundret din store dygtighed ud i maleriets svære kunst og mange mennesker har, gennem dine faste udstillinger i hjemmet på kunstnerboligen “Villa Aurora”, nydt (og købt) mange flotte malerier signeret Knud P.

På utallige af dine malerier har der faktisk – om end diskret – indsneget sig en Gordon setter et eller andet “abstrakt” sted. Malerierne er ofte af religiøs karakter og da vi ved fra dig selv, at du som sådan ikke er specielt religiøs, har din “gud” måske været “Diana” og hun har som bekendt en Gordon setter ….. !

Vi syntes det er meget flot at du og Lis mobiliserer så megen virkelyst omkring din elskede Paw og at I til stadighed trofast dukker op til klubbens prøver. Så sent som i april i år var I fire dage på Hovedprøve i Nordjylland og dette endda på trods af Lis´ sygdomsforløb de sidste år. Men I holdt stand over lange dage og da Lis af gode grunde overgav sig til sin nattero lidt tidligere end hun plejer, hjalp du hende til køjs og vendte tilbage til aftenens ” sociale liv”, som jo er en så væsentlig del af en hovedprøve. I virkeligheden er du selv en væsentlig del …..
Som boende på naboværelset til Jer, må sidstnævnte af underskriverne her, overgive sig i beundring ved synet af en snart 80-årig hundefører, der om morgenen på sidste dagen af tre markprøver på stribe, som den naturligste ting, står på et ben med den løftede fod over knæhøjde på støttebenet, for at iføre sig sokker og senere gummistøvler…

Gid vi skal mødes på mange prøver/jagt og privat i årene fremover – hjertelig tillykke med fødselsdagen.

 

På vegne af DGSK

 

Bjarne K og Erik P