Klubmesterskab i Hubertus

DGSK's Klubmesterskab i Sankt Hubertus, for Gordon Settere, afholdes lørdag den 29.sept. 2007 i Sønderjylland, på terræner stillet til rådighed af Karl Jensen. 

Mødested er Brøns Mølle, Brøns Møllevej, 6780 Skærbæk (se efter skilte). Klik her for at se et kort over mødestedet
Mødetid er kl. 8:00, tag selv kaffe med, DGSK giver et rundstykke.Karl tænder grillen til frokost, så madpakke behøves ikke

Alle medlemmer af DGSK er meget velkomne.

Hunden skal dog have min. en 2. præmie på markprøve samt bestået en aut. Apporteringsprøve. Klubben byder på en rundstykke kl. 8,00.

Prøven dømmes af Martin Clausen med Ulrik Stadelhofer som medhjælper.

Anmeldelse bedes ske på DJU’s alm. tilmeldingsblanket pr. post eller email til prøveleder :

Anton Dahl, Vesterskovvej 34, 6091 Bjert, tlf. 22748040, antondahl@tdcadsl.dk.

Anmeldelsesgebyret er kr. 300,00 pr. ekvipage, som bedes vedlagt eller indsat på reg.nr. 2470 konto nr. 6871314991.
Anmeldelsesfristen er torsdag den 20. sept. 2007.

NB! De 2 højest placerede ekvipager udtages til Danmarksmesterskabet i Sankt Hubertus, som afholdes mandag den 15.oktober på Orupgaard Gods på Falster, som også er mødested. Mødetid er kl. 9,00. Tilmeldingsgebyret er kr. 500,00 pr. ekvipage.