Indsendelse af point til DGSK’s årspokaler 2013

Husk at indsende point til de årspokaler man mener at kunne komme i betragtning til i 2013. Alle proportioner og pointskalaer på de respektive årspokaler kan findes i DGSK årbog. Point skal sendes senest 15/12/2013. 

Indsend pointene pr e-mail til adressen: dgskbestyrelse@gmail.com

Med venlig hilsen / DGSK bestyrelse