Indkaldelse – Generalforsamling 2009.

Hermed indkaldes til Generalforsamling fredag den 27. marts 2009 kl. 20,00 – på adressen Fårup Skovhus, Saltum Strandvej 63, 9493 Saltum.

 

Dagsorden (I henhold til vore vedtægter).

 

 1. Valg af Dirigent.

 

 1. Valg af referent.

 

 1. Valg af 2 stemmetællere.

 

 1. Formandens beretning til godkendelse.

 

 1. Forelæggelse og godkendelse af regnskab 2008.

 

 1. Forelæggelse af budget 2009.

 

 1. Behandling af indkomne forslag.

  1. Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen foreslår at klubbens pokaler til uddeling på brugsprøver nedlægges, hvorfor de som vinder disse i 2009, kan beholde dem til ejendom. Baggrunden er at der vil komme en del flere og mindre brugsprøver i fremtiden, hvilket vil gøre administrationen af pokalerne svær og uoverskuelig.

 

 1. Valg til bestyrelse og suppleanter.

  1. På valg til bestyrelsen er Poul Erik Dahl, Lorenz Clemmesen, Niels Erik Krüger og Anton Dahl, som alle er villige til genvalg.
  2. Bestyrelsen foreslår genvalg af følgende 2 suppleanter i Jylland, Robert Paulsen og Karl Jensen, begge er villige til genvalg. Som ny sjællands suppleant foreslår vi John Bak, som også har erklæret sig villig til valg.

 

 1. Valg af 2 revisorer samt 1 suppleant.

  1. Bestyrelsen foreslår Linda Clemmesen og Christina Petersen samt Bent Simonsen, som suppleant.

                       

 1. Eventuelt