FJDs Efterårsmarkprøver 2009.

Her nedenunder følger fyldestgørende informationer om FJD’s efterårsmarkprøver 2009
Klik på linket – få alle informationer på skærmen og melld til .

Vel mødt til FJD’s efterårsmarkprøver!

med hundesportshilsen

Bent Olsen , FJD’s Sekretær

Engelske racer.

Nordjyske prøve lørdag den 12. september – max 3 hold.

Mødested: Gl. Toftegaard, Gl. Toftegaardsvej 65, 9440 Aabybro.

Prøveleder: Ingerlise Rasmussen, Bolle Engvej 94, 9330 Dronninglund, tlf.:  98843187 / fax: 98843187, E-mail setter@post12.tele.dk

Evt. kontonr. som prøvegebyret kan indsættes på: 9044-0000966487

Dommere: Jan Espersen, Håkon Skov og Allan Olesen.

Andet: Der kan købes kaffe og rundstykker samt øl, vand og pølser. Varm frokost skal bestilles og betales ved tilmelding.

Østjyske prøve lørdag den 12. september – max 2 hold.

Mødested: Barrit Kultur og Idrætscenter, Kirkebro 4, 7150 Barrit

Prøveleder: Jens Stenhøj Rosenvoldvej 25, 7140 Stouby tlf. 75691268/40261172 Fax 75691172 E-mail: js@rosenvold.dk.

Evt. kontonr. Som prøvegebyret kan indsættes på: 9458-4682431458

Dommere: Jan Nielsen og Ulrik Stadelhofer

*Sydjyske prøve søndag den 13. september – max 4 hold.

Mødested: H.S.I. Hallen, Kærgårdsvej 9, Hunderup, 6740 Bramming.

Prøveleder: Minna Clausen, Stratvej 11 Sejstrup, 6740 Bramming tlf.: 75173605 / 30525268 Fax :75173680 E- mail: Minna@pejsegaarden.dk

Evt. kontonr. Som prøvegebyret kan indsættes på: 9736-0000339040

Dommere: Svend Åge Vad, Bent Olsen m. fl.

*Jysk – Fynske prøve fredag den 11. september. 1 hold.

Mødested: Kogtvedparken 86, 5700 Svendborg.

Prøveleder: Lene Kryger & Valdemar Larsen, Kogtvedparken 86, 5700 Svendborg. tlf.: 62208562/ Fax:  62208560

Evt. Kontonr. Som prøvegebyret kan indsættes på: 3224-3224157541

Dommer: H.P. Clausen

Kontinentale racer.

*Nordjyske prøve Vendsyssel lørdag den 12. september – max. 3 hold

Mødested: Brønderslev Jagtforening’s Klubhus, Sønder Engvej 90, 9700 Brønderslev.

Prøveleder: Børge Møller Jensen, Odinsvej 25, 9700 Brønderslev, tlf. 98825033/23719311/ Fax: 98823611 E-mail: moelfo@hotmail.com

Evt. kontonr. som prøvegebyret kan indsættes på: 9070-1620208740

Dommere: Jens Bak, Klaus Thusgård og Kirstein Henriksen

Andet: Venligst mail tilmelding og overfør betaling – såfremt der ikke inden 5 dage er givet tilbagesvar, da mail indtil tilbagesvar er givet. Ved postfremsendelse gives ikke tilbagesvar.

Østhimmerlands prøve søndag den 13. september – max 3 hold.

Mødested: Danmark Jægerforbund, Hadsund, Skydebanevej 1, 9560 Hadsund.

Prøveleder: Keld Navntoft, Hedevej 24, 9560 Hadsund, tlf. 98573681 Fax. 98574981, E-mail: fam.navntoft@mail.tele.dk

Evt. kontonr. Som prøvegebyret kan indsættes på: 7230-0001284534

Dommere: Claus Christensen, Knud Roslin og Ole Andersen

Andet: Der kan købes morgenmad samt pølser m.m. efter prøven.

Sydjyske prøve ved Simmersted lørdag den 12. september -max 2 hold.

Mødested: Simmersted Friskole, Simmersted Byvej 6, 6500 Vojens

Prøveleder: Jørgen Duus, Simmersted Byvej 12, 6500 Vojens tlf. 74506263, E-mail jk.duus@mail.dk

Evt. kontonr. Som prøvegebyret kan indsættes på: 9737-0001682350

Dommere: Carsten Lundhøj og Anders Wanstrup.

 

Sydvestjyske prøve ved Roager lørdag den 12. September -max 2 hold.

Mødested:  Roager Forsamlingshus, Roagervej 271, 6760 Ribe

Prøveleder: Mikkel Lawaetz, Stenderup Gårdvej 6, 6520 Toftlund,tlf. 20448376, E-mail mikkel.lawaetz@gmail.com

Evt. kontonr. som prøvegebyret kan indsættes på:9692-3733499397

Dommere: Kaj Hedegaard og Erling Pedersen.

Andet: Der kan købes morgenmad kl. 08.00.

Sydjyske prøve på Als søndag den 13. september -max 2 hold.

Mødested: Mommarkvej 286 Sydals 6400 Sønderborg.

Prøveleder: Lars Mikkelsen, Tørsbølgade 49, 6300 Gråsten. Tlf. 40526390 E-mail: lm@lotek.dk

Dommere: Kim Schrøder og Per Hugner Ohlsen

Fynske prøve lørdag den 12. september 2 hold.

Mødested: Stenstruplunde Kirkeby Jagtforenings klubhus Ndr. Ringvej 55, 5771 Stenstup.

Prøveleder: Poul Erik Rasmussen, Åvangen 25, Kirkeby, 5771 Stenstrup. Tlf. 62261053/22232362 E-mail: tinamehl@kirkebymail.dk

Evt. kontonr. som prøvegebyret kan indsættes på: 5378-oooo306491

Dommere: Jes Laulund, Poul Bjarne Jensen.

 

Engelske og Kontinentale racer.

Vestsjællandske prøve søndag den 13. september 2 hold engelske og 2 hold kontinentale.

Mødested: Dragsholm Jagtforening, Østre vej 18, 4532 Gislinge.

Prøveleder: Erling Juul, Fasanvej 15, Gershøj, 4070 Kirke Hyllinge. Tlf. 46404587/24647270. E-mail: Juuls@mail.dk

Evt. kontonr. som prøvegebyret kan sættes ind på: 0333-2551271407.

Dommere: Eng: Poul Vestervang og Søren Stenhøj. Kon. Allan Grundahl og Jørgen Gregersen

Sydsjællandske prøve lørdag den 12. september -max 2 hold engelske og 2 hold kontinentale.

Mødested: Haslev Jagtforenings klubhus, "Kaisholm", Blåbyvej 77, 4690 Haslev.

Prøveleder: Aage Stenhøj Jørgensen, Tvedagervej 1, Ny Harløse, 3400 Hillerød. Tlf. 48262468/21672468 E-mail: stenhoej@mail.dk

Evt. kontonr. som prøvegebyret kan indsættes på2361-5368548547

Dommere: Mogens Vestergaard Hansen, Niels Erik Krüger, Juhn Hansen og Arne Nielsen

Bornholmske prøve søndag den 6. september 1 bl. Engelsk og kontinental hold max 14 hunde.

Mødested: Rosengården, Bodernevej 28, 3720 Åkirkeby tlf. 56974950.

Prøveleder: Erik Marker, Segnevej 38, 3700 Rønne, tlf. 40353558 E-mail: hvideenge@mail.dk

Evt. kontonr. som prøvegebyret kan indsættes på: 9541-7695636479

Dommer: Erik Rimmen

Kvalitetsprøver efter DM. Her er anmeldelsesfristen mandag den 5. Oktober.

Nordjylland ved Hjallerup lørdag den 17. oktober. 1 hold engelske og 1 hold kontinentale.

Mødested: Hjallerup Jagtcenter, Kærsgård Engvej 15, 9320 Hjallerup.

Prøveleder: Ingerlise Rasmussen, Bolle Engvej 94, 9330 Dronninglund, tlf. 98843187 E-mail: setter@post12.tele.dk

Evt. kontonr. som prøvegebyret kan sættes ind på:9044-000-09-66478

Dommere: engelske: Erik Rimmen, kontinentale: Niels Korsbæk Nielsen

Sydsjællandsk prøve ved Vordingborg torsdag den 15. oktober, -max 12 kontinentale Å.kl. hunde.

Mødested: Marienlyst Gods 4760 Vordingborg.

Prøveleder: Kaj Olsen, Masnedøvej 50, 4760 Vordingborg, tlf. 55382815 fax: 54868270, E-mail: kajolsen@paradis.dk

Evt. kontonr. som prøvegebyret kan indsættes på: 2650-6272672227

Dommer: Jørgen Gregersen

 

Husk!!! Ingen hund kan deltage i mere end ‘en af ovennævnte prøver udover de prøver, hvor der er en *stjerne. Undtaget er prøverne efter DM.

*Mulighed for ekstra tilmelding:

På de prøver, hvor der er påsat en *stjerne, er der mulighed for at tilmelde hunden yderligere til en prøve, uanset at man har tilmeldt den til en prøve i forvejen. Tilmeldingsblanketten for denne ekstra tilmelding vedhæftes den indsatte" følgeskrivelse til "nummer-to-tilmelding", der er indsat på side?? I dette nummer af "Jagthunden". Der trækkes lod mellem de fremsendte "nummer-to-tilmelding", såfremt der er plads på holdene på der stjernemærkede prøver. Det skal understreges, at man både skal sende en tilmeldingsblanket til sin "1. Prioritets-prøve" og til den ekstra prøve.

 

Fælles for alle prøver gælder:

Mødetid: senest kl. 08.30

Indskud: Ungdomsklasse (indtil 24 mdr. for alle racer) og åben klasse 300,00 kr..

Tilmelding: Tilmeldingsblanketten skal være prøvelederen i hænde senest fredag den 28. august 2009.

Tilmeldingsblanketten er indsat i "Jagthunden". Den kan endvidere rekvireres skriftlig hos prøvelederen eller FJDs sekretær ved indsendelse af en frankeret svarkuvert. Tilmeldingsblanketten kan ligeledes findes på FJDs hjemmeside http://www.fjd.dk/ og på DJUs hjemmeside http://www.danskjagthundeudvalg.dk/ Opmærksomheden henledes på, at det er absolut nødvendigt, at anmeldelsesblanketten udfyldes med BLOKBOGSTAVER eller maskinskrift. Stambogsnummeret (DKK reg.nr.) skal stå tydeligt af hensyn til DKKs edb-registrering af præmieringer. Gamle, forældede tilmeldingsblanketter accepteres ikke. Indskuddet skal følge tilmeldingsblanketter og må ikke vedlægges kontant. På de prøver hvor bankkonto nr. er oplyst, kan indskuddet overføres til denne, HUSK at skrive hvem indskuddet gælder for.

Frokost holdes for de fleste prøver i terrænet. Kritik af ikke præmierede hunde gives i twerrænet. Morgenkaffe, øl og vand kan købes på de fleste mødesteder. Det er ikke tilladt at medtage egne drikkevarer inkl. Kaffe de steder, hvor der spises frokost indendørs i restauranter, cafeteria eller lign., hvis dette ikke meddeles særskilt.

For de prøver hvor ikke alle dommere er oplyst vil de løbende blive opdateret på FJDs hjemmeside, når de er faldet på plads.

Oplysninger i øvrigt:

Alle FCI/DKK – stambogsførte stående jagthunde er startberettigede. Det er dog en betingelse, at ejeren er medlem af en den specialklub hvis race føres. Der samme gælder udenlandske hundes ejere. Bemærk at ejers og førers medlemsnummer skal opgives.

Specialklubbernes kasserer kontrollerer, at tilmeldte prøvedeltagere opfylder medlemsbetingelserne. Stambogen/resultatbogen skal medbringes på prøven og resultatbogen skal afleveres til prøvelederen om morgenen. Ingen stambog/resultatbog -ingen start. Herfra kan dispenseres, hvis stambogen beror hos Dansk Kennel Klub for registrering af hvalpe eller HD fotografering. Ved senere fremsendelse af stambogen skal medfølge frankeret svarkuvert.

 

Henrik Raae Andersen

Formand

Bent Olsen, Sdr. Hygum

Sekretær