FJD-udstilling i Vissenbjerg

FJD afholder sin sædvanlige årlige udstilling for stående jagthunde i Vissenbjerg søndag den 13. juni 2010 omkring Vissenbjerg Hallerne, Idrætsvej, 5492 Vissenbjerg. Udstillingen åbner kl. 9.00.

 

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen er lørdag den 22. maj 2010. Tilmeldinger modtaget efter denne dato vil blive afvist.

FJD afholder sin sædvanlige årlige udstilling for stående jagthunde i Vissenbjerg søndag den 13. juni 2010 omkring Vissenbjerg Hallerne, Idrætsvej, 5492 Vissenbjerg. Udstillingen åbner kl. 9.00.

 

Tilmeldingsfrist

Tilmeldingsfristen er lørdag den 22. maj 2010. Tilmeldinger modtaget efter denne dato vil blive afvist.

Der kan anmeldes i følgende klasser:

 

 

Hvalpeklasse 6 – 9 mdr. – kr. 250,- (ingen rabat)

Juniorklasse 9 – 18 mdr. – kr. 365,-

Åben klasse – over 15 mdr. – kr. 365,-

Brugshundeklasse – over 15 mdr. – kr. 365,-

Championklasse – over 15 mdr. – kr. 365,-

Opdræts- og Avlsklasse – gratis

Udstiller ejeren flere hunde i ovenstående klasser – da efterfølgende regler:

1. hund – kr. 365,-

2. hund med samme ejer – kr. 320,-

3. hund og efterfølgende med samme ejer – kr. 275,-

 

Anmeldelsesblanketten og gebyr fremsendes med posten til: MARRIT STÆRKÆR, HOVEDVEJEN 263, 5580  NR. AABY. TLF. 64 42 22 73 (hvis du har spørgsmål).

Tilmeldingsgebyret kan betales via homebanking.

Dette gøres på reg.nr. 0777 kontonr. 0123924541.

På indbetalingen SKAL det tydeligt fremgå hvem indbetaler er, SAMT hundens DKK-reg.nr., som er anført på tilmeldingsblanketten.

Tilmeldingsgebyr kan stadig fremsendes enten på check eller postanvisning. Anmeldelsesblanketterne skal være Marrit Stærkær i hænde SENEST lørdag den 22. maj 2010 med posten. Anmeldelsesblanketter og betalinger modtaget efter denne dato medtages ikke. Hver opmærksom på at betalinger via homebanking kan være op til 7 dage undervejs.

Udenlandske udstillere bedes kontakte Marrit Stærkær vedr. anmeldelsesgebyr.

Udenlandske udstillere skal sende kopi af stambog og evt. Brugshundecertifikat sammen med tilmelding.

HUSK at kontrollere at den adresse, som der står på/i stambogen er den samme adresse, som hvor du bor nu. BEMÆRK der heller ikke i år vil blive sendt kvittering, praktiske oplysninger eller nummerskilt tilbage. Nummerskilte udleveres i de respektive racers ringe på udstillingsdagen.

Resultatbog SKAL medbringes på udstillingsdagen og afleveres i de respektive ringe for påtegning af udstillingsresultat.

Hvis du ikke har en resultatbog allerede, kan du finde annoncen  i Jagthunden for bestilling af denne bog. (Vær i god tid)

På alle hunde skal medbringes vaccinationsattest. Hunden skal være vaccineret ifølge vanlige fastsatte regler for hundes tilstedeværelse på prøve- og udstillingsarealer.

De nærmere udstillingsregler kan læses på http://www.dansk-kennel-klub.dk/files/pdf/regler10.pdf

 

Gratis adgang til udstillingen for alle

Klubberne bestemmer selv, hvornår de ønsker at gå i gang med bedømmelserne. Såfremt din specialklub ønsker at starte senere end det officielle åbningstidspunkt, vil du høre nærmere fra denne.

Alle udstillere må forlade udstillingsarealet, når racen er færdigbedømt og arbejdet med stambøger/resultatbøger m.v. er tilendebragt. Bøgerne udleveres samlet. Du er selv ansvarlig for at få din stambog/resultatbog med hjem. Udstillingskomitéen påtager sig intet ansvar for glemte bøger.

Skulle du alligevel have glemt at få ovenstående med hjem, kontakt da din kasserer i specialklubben.

Også i år vil der være oprettet stande med foderfirmaer. Selvfølgelig vil du også kunne finde den samlede bestyrelse for FJD på banen denne dag. Besøg standene og få en snak med repræsentanterne.

 

Praktiske oplysninger

Anmeldelsesblanket findes i Jagthunden. Bemærk, at det skal være den sidst udkomne anmeldelsesblanket. Kopier af denne må gerne bruges, så har du flere hunde, så husk evt. at kopiere blanketten før du begynder at udfylde dem.

Bestilling af spisebilletter: Betaling for spisebilletter sendes sammen med tilmelding. Kuvertpris er kr. 135,- incl. 2 genstande.

Det er muligt at købe pølser o.lign. samt drikkelse på pladsen eller cafeteriaet.

 

Der må ikke foregå nogen form for salg af hundeartikler og -foder, samt mad- og drikkevarer udover de af udstillingskomitéen godkendte stande. Overtrædelse af dette kan medføre bortvisning fra udstillingsområdet. Dog må specialklubberne gerne sælge af klubbens egen merchandise materialer.

 

Udstillingen åbner kl. 9.00. Der vil være adgang fra kl. 8.00.

Udstillere bærer selv ansvaret for, at hundene er rettidigt i bedømmelsesringene og udstiller i øvrigt på egen risici.

Vel mødt til forhåbentlig rigtige mange udstillere og gæster søndag den 13. juni 2010.

 

Øvrige informationer

Hovedsponsor i år vil være Royal Canin, som tildeler ærespræmierne i BIR og BIM i hver race.

Som noget nyt vil der i år være lodtrækninger på forskellige præmier på det udstillingskatalog, som kan købes på pladsen på dagen.

Husk at overskuddet for udstillingen går tilbage til jeres respektive klubber.

Mød op og hav en god dag i det fynske.

 

På udstillingskomitéens vegne

Mogens Bechsgaard

 

Dommerliste:

Dansk Breton Klub

Alle: Mogens Langvad

 

Dansk Gordon Setter Klub

Alle: H.P. Clausen

 

Dansk Irsk Setter Klub

Alle: Marianne Weichenfeldt

 

Dansk Münsterländer Klub

Alle: Gunnar Jensen

 

Dansk Pointer Klub

Alle: Erik Petersen

 

Dansk Ruhår Klub

Alle hanner + BIR: Jens O. Pedersen

Alle tæver: Henning Simonsen

 

Dansk Weimaraner Klub

Alle: Poul Ørnemark

 

Dansk Vizsla Klub

Alle: Ivar Tang

 

Drentsche Patrijshond Klub

Alle: Yrsa Møller Jørgensen

 

Engelsk Setter Klub

Alle: Ole Simonsen

 

Klubben for Gamle Danske Hønsehunde

Alle: Th. Hassing Christensen

 

Korthårsklubben

Hanner: John Christensen

Tæver: Flemming Konnerup

 

Langhårsklubben

Alle: Svend Otto Hansen