DGSK’s Sjællandske Apporteringsprøve 2009

Prøven holdes lørdag d. 27/06 kl 13:00 ved Hagested/Gislinge Jagtforenings klubhus. På prøven udtages repræsentanter til Sjællandske racedyst. Dommere Claus Nielsen & Niels Erik Krüger.

Tilmelding til Ásgeir Páll Júlíusson, Øvej 17, Allindemagle Ø, 4100 Ringsted, tlf. 5760 1912 (senest d 22. juni.)

Samme dag, samme sted afholder DPK sjællandske apporteringsprøve, med start kl. 10:00

Alle racer er velkomne