DGSK’s Hovedprøve 2007, Markpr. UKK, VK

Fredag den 30.03.07

Balou Kenneth Nielsen 2. pr. UK
Nymarken's Gelina Michael Strømberg 1. pr. ÅK
Nymarken's Imir Peter Rafaelsen 3. pr. ÅK
Svitjod's Olga Thore Larson 1. pr. ÅK
Troldmarken's Chicko Lorenz Clemmensen 2. pr. ÅK
Nymarkens Hopper Lauge Stig Larsen 2. pr. ÅK
Troldmarken's Deluxe Frits Friberg 2. pr. ÅK
Papaya IS Jan Lorentsen 1. pr. ÅK
Entangen's B-Boss Poul Erik Dahl 2. pr. ÅK
Springset Lively Joy Søren Brøndum Thygesen 2. pr. ÅK
Storåens Cash Poul Erik Dahl 2. pr. ÅK
Opendora's Gulla Ásgeir Páll Júlíusson 3. pr. ÅK

Lørdag den 31.03.07

Æblevangen's Aqua John Bak 1. pr. UK + pokal
Åens Black Beauty Bjarke Farsinsen 1. pr. UK
Ama De Novilunio Peter Rafaelsen 1. pr. UK
Æblevangen's Adina Cecilie Smed 2. pr. UK
Nymarken's Jingo Michael Strømberg 1. pr. ÅK
Entangen's B-Boss Poul Erik Dahl 1. pr. ÅK
Nymarken's Hopper Lauge Stig Larsen 1. pr. ÅK + pokal
Nr. Løgums Blitz Karl Jensen 1. pr. ÅK
Storåen's Cash Poul Erik Dahl 1. pr. ÅK
Vitesse B Jan Nielsen 1. pr. ÅK
Nr. Løgums Beckham Lorenz Clemmensen 2. pr. ÅK
Hamarkleivas Ze Pil Anton Dahl 1. pr. ÅK
Senja's Jubii ES Kristian Frøkjær 2. pr. ÅK
Svitjod's Olga Thore Larson 1. pr. ÅK
Stevnsåen's Chap B Jørgen Toftegaard Andersen 3. pr. ÅK
Darags Ludvig Ragner Dekke 2. pr. ÅK

UKK

Æblevangen's Aqua John Bak 1. vinder
Sneppelunden's Frøya Peter Sørensen 2. vinder

Vinderklasse

Nymarken's Gelina v/Michael Strømberg 1. vinder
Svitjod's Olga v/Thore Larson 2. vinder
Troldmarken's Dias v/Karl Jensen 3. vinder
Storåens Cap v/Jan Nielsen 4. vinder
Storåen's Cash v/Poul Erik Dahl 5. vinder
Troldmarken's Ea v/Majbritt Thomsen 6. vinder