GS hvalp til salg

DGSK’s Hovedprøve 2006 – Betragtninger ved Jan Espersen

Et hundemæssigt ”svært” forår er næsten overstået.

DGSK`s hovedprøve er afviklet på bedste vis og gjorde de værste anelser til skamme. Langvarig frost og sne umuliggjorde næsten al træning inden hovedprøven og set i lyset af dette er de af hundeførerne opnåede resultater jo af betragte som formidable. Masser af præmieringer – næsten utroligt at det er muligt når træningsbetingelserne var så dårlige umiddelbart op til prøven.

Herlige terræner og masser af fugle gjorde prøven til en stor oplevelse for de fleste.

 
Jan Espersen tildeler DGSK's æresmedlem Knud Petersen 1. pr. for Paw's flotte fugletagning på lørdagens markprøve 

En dygtig og kompetent prøveleder – Allan Nissen – medvirkede også til at tingene ”gled”. Lørdag aftens festmiddag måtte endog udsættes som følge af de mange præmieringer og matchningen i ”diverse” klasser – og det er jo et herligt ”problem”. Alt fungerede og klappede på bedste vis.

Klapsalverne rungede også lørdag aften – masser af præmier blev uddelt til gamle og erfarne hundeførere og heldigvis også til nye og mere ”urutinerede” hundeførere. Et muntert og særdeles morsomt indslag i festen var også underholdningen med en ægte sønderjysk` tryllekunstner. Fornemmede jo, at han havde et særligt ”tag” på de tilstedeværende kvinder. Længe siden jeg har rørt ”latter- musklerne” som denne aften !

At være ”ordførende” dommer søndag forpligter – jeg valgte derfor at gå til ro nogenlunde tidligt efter at være beværtet ganske overdådigt – sikke`en god forplejning på spejdercenteret. Vistnok ikke alle valgte at gå til ro tidligt og det sociale er jo heldigvis også i højsædet på en hovedprøve.

Søndagen oprandt og afviklingen af vinderklassen fandt sted. Formiddagen bragte chancer til fugl for de fleste, hvilket jo kan være både godt og skidt – Efter voteringen søndag middag startede 9 hunde i 2. heat. Desværre måtte afviklingen over middag foregå uden at de kvalificerede hunde havde chance til fugl, og afviklingen var derfor betinget af de forslidte fraser ”søg – fart og stil ”. Små ”banale” fejl kan være særdeles afgørende under disse forudsætninger og en fugletagning kunne have vendt op og ned på ”mangt og meget”. Det skete ikke –

Tak for den viste tillid ved at invitere mig til at dømme jeres Hovedprøve 2006. Tak til meddommere – prøveledelse – Klubben og sidst og ikke mindst hundeførerne for fornøjeligt samvær.

Skive den 24 april 2006

Jan Espersen