DGSK Forderby flyttes til foråret!

Dansk Jagthunde Derby er foreløbig flyttet til afvikling medio marts i en treårig periode. Derfor har vi også besluttet at flytte vort eget ”Forderby” til om foråret. Forderbyets formål er at bedømme hvorvidt hundene og førerne er rustet til det rigtige derby, ligesom man har mulighed for at vejlede og give råd til nye hundeførere.

Vi vil foreløbig afholde Forderbyet den sidste lørdag i februar de næste 3 år. Første gang den 27.2.2010 i det midtjyske. Prøveleder er Anton Dahl og Erik Petersen er ansvarlig for terrænet. Ordførende dommer bliver Kristian Frøkjær. Vi påregner 2 hold.

Anmeldelse skal ske til Anton Dahl, Vesterskovvej 34, 6091 Bjert senest den 20. februar 2010. gerne på mail, antondahl@tdcadsl.dk , oplys hundens navn, stambogsnummer, ejer og fører. Man behøver ikke anvende DJU’s blanket. Startgebyret er kr. 225,00 som kan indsættes på konto 2470 – 6871 314 991, ligesom gebyret også kan betales på selve dagen.