Referat fra bestyrelsesmøde 18.11. 2009

Referat af DGSK Bestyrelsesmøde 18. nov. 2009.

 

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer, Lorenz Clemmesen, Lauge Larsen, Ásgeir P. Juliusson, Poul Erik Dahl, Anton Dahl.  Udenfor bestyrelsen deltog Johnny Streit, Christina Bak    , John Bak

Referat af DGSK Bestyrelsesmøde 18. nov. 2009.

 

Deltagere: Bestyrelsesmedlemmer, Lorenz Clemmesen, Lauge Larsen, Ásgeir P. Juliusson, Poul Erik Dahl, Anton Dahl.  Udenfor bestyrelsen deltog Johnny Streit, Christina Bak    , John Bak

1. Årbog – status.

Johnny mangler at fordele fra 70 efterårsprøver. Der kunne godt bruges flere personer til at klargøre kritikker. Lauge Larsen meldte sig på. Johnny laver indlæg til hjemmesiden. Ellers kører årbogen planmæssigt. Skal være færdig til tryk 23. februar 2010.

2 NY mødestruktur FJD.

Anton redegjorde for forslaget til den nye positive mødestruktur, som forventes at starte fra FJDs nov. møde.

3. Forderby 2010. Sidste lørdag i feb. 27.2.2009 – Midtjylland. Dommere /KF

Vedtaget at lave forderby fremover den sidste lørdag i februar. Den første afholdes i det midtjyske, med Erik Petersen som terrængiver. Anton er prøveleder som sædvanlig.

Dommere aftales af Anton.

4. DGSK Skovfuglprøve – skal vi forsøge at lave en sådan – 8-10 hunde – alle racer.

Anton orienterede om at alle skovfuglprøver er åbne for alle racer.

5 Hovedprøve 2010 – Holbæk, status, annoncering. Nordisk Landskamp?

Datoen er den 9.10.11 april. Hovedprøven er 2010 er der styr på. Den skal annonceres i Jagthundens februar nummer. Ásgeir er prøveleder som sædvanlig. Såfremt Sverige svarer positivt tilbage på Nordisk Landskamp bibeholder vi den årlige tradition, hvis ikke, er vi som NGK tilhænger af at lave den ved særlige lejligheder. Vi kan derfor stadig godt tilbyde NGK en årlig venskabs landskamp.

Vedr. Generalforsamling 2010 har Michael Strømberg meddelt at han flytter til Norge i foråret, hvorfor han udtræder af bestyrelsen. Bestyrelsen vedtog at indstille Robert Paulsen som nyt medlem. Robert har indvilliget deri, samt at overtage Michaels hidtidige arbejdsfunktioner. De øvrige 2 på valg er Ásgeir og Lauge som begge er villige til genvalg.

6. Hovedprøve 2011- kort orientering. SI Centret.

Datoen bliver den 1.2.3 april. Lorenz, Anton tager prøveledelsen i fællesskab. Vi ved der er stor hjælp også fra Allan Nissen. Enighed om at booke SI Centret.

7. Apporteringsprøver – udtagelse til racedyst. Jyll. 3.7.10

Kolding området laver DGSK apporteringsprøve med udtagelse til racedyst den 3.7.09.

8. FJD Udstilling – Christina Bak    , ny DGSK repræsentant i FJD Udstillingskomite.

Dommer FJD 2010 HPC, 2011, EP 2012 GJ

Vedtaget at invitere ovenstående dommere. Dette gøres af Christina Bak på vegne af DGSK.

9. Klubdag 2010 – Sønderjylland Uge Camping 14. – 15. August 2010.

Evaluering klubdagen 2009.

Udst.dommer 2010 PH, 2011 MW, 2012 EP.

Vedtaget at invitere ovenstående dommere. Dette gøres af Christina Bak på vegne af DGSK. Anton tager kontakt til PH.

Vi kører samme koncept i 2010 som i 2009, dog bliver skydning nok flyttet til den nærliggende skydebane, som har lidt flere udfordringer.

 

10 Fælles weekend for alle engelske racer – 21. – 22.8.2010. Frisenborg Explorer.

Enighed om at det var en supergod ide. God opbakning fra DGSK

11. Hubertus prøve efterår 2010 – Sjælland 26.9.09.(sammen med ESK / DISK?)

12. Efterårsvinderklasse 2010 – Sjælland. Søndag den 25.9.2010.

Lauge arbejder med at stable både Hubertus og VK på benene, svar senest 1. januar.

13. FCI prøve – Tyskland landskamp – 23. – 24. Okt. 2010 – Hellevad, Sønderjylland.

Robert Paulsen sørger for terræn til denne prøve.

14. Organisationernes prøver, Derby, kvalitetsklasser, nye tiltag.

Vi talte lidt om datoerne for starten af prøvesæsonen, ekstra vinderklasser, m.m..

15. Fælles tiltag med de øvrige engelske racer, markedsføring, derby hjemmeside,

resultatside.

Enighed om at den nye Power Point præsentation var god. Glæder os til at se den endelige version med lidt mere action og filmklip. Et godt tiltag.

16. Hvalpeformidling. Anton beholder den indtil videre.

17. Oversigt økonomi. Regnskab færdig ultimo dec. 2009.

Formue ca. 135.000, mod sidste år ca. 116.000, positiv med den flotte øgning.

18. Målrettet dressur og føring på markprøver – fokus på fremtidige vinderklasser.

Der var enighed at det var en god ide at starte seminar op med fokus på vinderklasser, som vi skal være bedre til at placere os i. Anton arbejder videre med planlægningen.

19. Svar til DKK – Er vores hunde raske?

Anton sender svar til DKK om at vi generelt finder vore hunde sunde og raske, men at vi derudover henholder os til og er på linie med den dygtige beskrivelse af den skandinaviske Gordon Setter som Anita Aronsson har lavet med SGSK RAS beskrivelse.

20. Hjemmeside og Jagthunden, nyt, samt ønsker fra redaktørerne.

Ásgeir arbejder fortsat med en opdatering, modernisering af vores hjemmeside. Der skal hurtigst lægges aktivitetsoversigt 2010 på hjemmesiden.

21. Vintermøder 2010.

I det jyske samarbejder vi med ESK og DISK om et lørdagsmøde den 23.1.10. Bliver annonceret i Jagthundens dec. nummer. Sjælland udarbejder indkaldelse hurtigst.

22. Eventuelt.

Indkøb af præmier. Fremover besluttede vi at indkøbe Holmegård skibsglas med DGSK logo, både til markprøver, udstillinger og ærespræmier. Der var også enighed om at være på udkig efter nye flotte sølvpræmier til afløsninger for nogle af de anløbne vi besidder.

Herefter diskuteredes løst og fast.

Referent, Anton Dahl, 19.11.09