Arrangementer efterår 2007

Læs her mere om DGSK's ForderbyprøveDGSK´s Klubmesterskab i Sankt Hubertus, DGSK´s efterårs Vinderklasse og Landskamp Tyskland – Danmark

DGSK´s Forderby

Årets Forderby afholdes i år som sædvanlig den sidste lørdag i august, nærmere betegnet den 25. august 2007. Forderbyprøven afholdes på Lolland, på terrænner velvilligt stillet til rådighed af Anders Andersson og Ole Scmidt.
Prøven dømmes af Antond Dahl.
Tilmeldingsgebyr på kr. 200,- sendes sammen med tilmelding på DJU’s blanket til
 Ásgeir Páll Júlíusson, Øvej 17, Allindemagle Ø, 4100 Ringsted (tlf. 57 60 19 12), senest onsdag den 15. august2007.
Vel mødt – på DGSK’s vegne
Ásgeir Páll

 

DGSK´s Klubmesterskab i Sankt Hubertus

Afholdes lørdag den 29. september 2007 i Sønderjylland på terræner stillet til rådighed af Karl Jensen.
Vi fortsætter med succesen fra i fjor og håber prøven bliver velbesøgt. Vores første klubmester Allan Nissen skal i år forsvare titlen, vi håber han får kamp til stregen.
Alle medlemmer af DGSK er velkommen i følgeskab med en GS. Hunden skal dog have min. en
2. præmie på markprøve samt bestået en aut. apporteringsprøve.
Klubben byder på et rundstykke kl. 8:00.
Se reglerne for DGSK Hubertus prøve på hjemmesiden, ligesom de kan fås ved henvendelse til undertegnede.
Prøveleder er Anton Dahl, Vesterskovvej 34, 6091 Bjert
tlf. 22 74 80 40, e-mail antondahl@tdcadsl.dk.
Anmeldelse bedes ske på DJU’s alm. tilmeldingsblanket pr. post eller e-mail.
Anmeldelsesgebyret er kr. 300,00 pr. ekvipage, som bedes vedlagt eller indsat på reg.nr. 2470 konto nr. 6871314991.
Anmeldelsesfristen er torsdag den 20. september 2007.
Dommer annonceres senere.

DGSK´s efterårs Vinderklasse

Afholdes søndag den 30. september 2007 ved Hellevad i Sønderjylland
Prøveleder er Lorenz Clemmesen, Povlskrogvej 36, 6360 Tinglev
tlf. 29 61 46 41, e-mail: l.clemmesen@mail.tele.dk.
Anmeldelse bedes ske på DJU’s alm. tilmeldingsblanket pr. post eller e-mail.
Anmeldelsesgebyret er kr. 450,00 som bedes vedlagt
eller indsat på reg.nr. 7990 konto nr. 107 2813.
Anmeldelsesfristen er mandag den 24. sept. 2007.
Dommere vil blive annonceret senere.
Bemærk at vores Hubertusprøve afholdes i samme weekend, så en fremragende mulighed for en herlig ”hundeweekend” da prøverne foregår i samme landsdel.

Landskamp Tyskland – Danmark

Afholdes i Moxdorf (ved Berlin) lørdag og søndag den 20. og 21. oktober 2007.
Vi udtager ekvipager i henhold til efterårets resultater på marken, samt dernæst naturligvis de medlemmer der har meldt deres lyst til at deltage i turen og dermed repræsentere den danske Gordon Setter.
Det skal understreges at alle hunde frit kan stille på begge prøvedagene, idet der er tale om en FCI -prøve.
Der afprøves på store marker, med agerhøns som det normalt mest forekommende fuglevildt.
De tyske værter sørger for kost og logi til overkommelige priser.
Interesserede bedes henvende sig til Anton, tlf. 22 74 80 40, e-mail: antondahl@tdcadsl.dk, som naturligvis også gerne besvarer spørgsmål.
Anton Dahl