Årbøgerne 2005 og 2006 på hjemmesiden

Så er tiden inde til at vi begynder at lægge klubbens årbøger ud på DGSK's hjemmeside.Vi har i et stykke tid ledt efter et redskab til at gøre offentliggørelsen både pæn, nem og ikke mindst gratis. Vi har fundet et værktøj som opfylder alle tre betingelser og bestyrelsen har besluttet at fremover lægger vi bøgerne ud som PDF filer med et års forsinkelse. Fremover vil "sidste års" årbog med andre ord blive gjort tilgængelig på hjemmesiden nogenlunde samtidig med at den nye årbog udkommer på papir og bliver distribueret ud til medlemmerne.

Årbøgerne er tilgængelige via menuen til venstre hvor der nu er kommet et nyt punkt med foreløbig to underpunkter, nemlig Årbogen 2005 og Årbogen 2006