Agerhønen undgik en total fredning

På Jægerforbundets hjemmeside, http://www.jaegerforbundet.dk/  kan man læse at forligsparterne i Vildtforvaltningsrådet er nået til enighed om ændring af jagttider for en del af de danske vildtarter. Nogle har fået kortere jagttid og nogle længere. De umiddelbart mest interessante ændringer for den stående hund, er at jagttiden på agerhøns er afkortet med 2 uger, så jagttiden hedder 16/9 – 15/10.

Denne jagttid er gældende de næste 3 år, hvorefter den skal tages op til revision. Samtidig skal der udarbejdes en vildtforvaltningsplan, således mulighederne for forbedring af bestanden optimeres. (Gælder også for haren) Det er i samme åndedrag glædeligt at det er lykkedes jægernes forhandlere at undgå en total fredning af agerhønen. Jagttiden på skovsneppe er forlænget med 2 uger til 31/12. Se Jægerforbundets formands kommentarer og de øvrige ændringer på deres hjemmeside

.