23/09/2021 DJ udtræder af SJD – Nyt fra SJD

  • -

23/09/2021 DJ udtræder af SJD – Nyt fra SJD

Danmarks Jægerforbund melder sig ud af SJD
Den 22. september 2021 blev jeg af formanden for Danmarks Jægerforbund orienteret om, at hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund har besluttet, at DJ skal udtræde af SJD. Baggrunden for denne beslutning er, at hovedbestyrelsen har vedtaget en ny strategi for hundearbejdet i DJ. DJ er naturligvis i sin gode ret til at træffe en sådan beslutning, som jeg imidlertid beklager og anser for at være forkert, idet jagten med stående hund er den oprindelige jagtform, som den er bedrevet igennem generationer, og den er derfor også en jagtlig kulturarv, som DJ burde værne om. For mere end 130 år siden tog Dansk Jagtforening initiativ til at organisere, synliggøre og dermed skærpe interessen for jagten med stående hunde, og det har siden været et nøgleområde for danske jagtorganisationer. Med DJs beslutning er denne epoke bragt til ende.
Flemming Thune-Stephensen
formand for SJD

Arkiver