Dansk Gordon Setter Klubs hovedprøve 2007

På mine dommerkollegaers, vore hustruers og egne vegne vil jeg hermed takke for tre pragtfulde dage ved Dansk Gordon Setter Klubs hovedprøve 2007 ved Tuse Næs.

Hele prøven var flot arrangeret, alt klappede til mindste detalje, dette vidner om et stort, planlagt forarbejde, stor ros til bestyrelse og ikke mindst prøvelederen.

Standkvarteret på Hotel Hørby Færgekro var et godt valg: gode faciliteter, god forplejning (sikke madpakker) og ikke mindst imødekommende betjening.

 

Dommer Søren Stærkær og Terrænleder Jørgen Roediger ved starten af afprøvningen i kvalitetsklassen på hold 4  lørdag d 31.3

Prøveterrænerne var lagt i hænderne på nogle meget kompetente og myndige terrænledere, hvilket resulterede i store rapsmarker, engarealer og brak. Terrænerne var velbesat med både agerhøns og fasaner – 25-30 chancer for fugl pr. hold var ”hverdagskost”.

På trods af svære vejrforhold med tør østenvind blev vi alle tre dage vidne til godt hundearbejde. Især var det positivt, at se så mange velgående og stilmæssigt gode unghunde, som også var i stand til at finde og behandle fugl. Det tegner godt for fremtiden for klubben. De dage hvor Gordon Settere var store, tunge, og stilmæssigt ”bananagtige hunde”, syntes talte.

Både i UK, ÅK og VK blev vi vidner til meget godt hunde- og fuglearbejde. Men som det ofte går, så lykkedes det ikke rigtigt med fugle i de respektive matchninger, men der blev alligevel fundet de rette vindere i de forskellige klasser.

Jeg havde den store ære at dømme matchningen i VK sammen med Asger Stein og Poul Vestervang. Matchningen var henlagt til store stub- og engarealer på godset ”Løvenborg”, hvor den særdeles kompetente terrænleder Hans Kurt Hansen sørgede for at hundeførerne hele tiden var på højde med afprøvningen og klar til indsats. På trods af vi så mange fasaner i markerne, nåde vi aldrig at finde disse – de var nok løbet ud af reviret inden at hunden nåede frem. En stor tak til greveparret Bolette og Christian Ahlefeldt-Laurvig for, at præmieoverrækkelse i UKK og VK samt afslutning kunne holdes i smukke omgivelser på plænen foran ”Løvenborg Slot”.

Klubbens bestyrelse og medlemmer skal også havde ros for den gode tone og sportsånd der herskede alle dage. Sluttelig en stor tak fordi vi måtte være med i arrangementet.

På vegne af dommerkollegiet.

Nørre Aaby den 7. april 2007

Søren Stærkær