Sidste nyt

  • -

Fra DKK: Deltagelse på prøver for udenlandske hunde

Ved tilmelding til prøver af udenlandske hunde bedes klubberne være opmærksomme på følgende:

Danskejede hunde skal være stambogsført i Dansk Kennel Klub (DKK).

Importerede hunde, der er under registrering i DKK, kan stilles til prøve, såfremt ejeren sammen med anmeldelsesblanketten indsender en bekræftelse fra DKK på, at hundens stamtavle er under importregistrering i stambogsafdelingen. I dette tilfælde er ejeren selv pligtig til at indhente bekræftelsen fra DKK’s stambogsafdeling.

Hundene er danskejede, når ejeren står påført på den udenlandske stamtavle.

Med venlig hilsen

DANSK KENNEL KLUB
Jens Heine
Prøveafdelingen og kennelmærker


  • -

Årspokaler 2015

Vil du i betragtning til DGSK’s årspokaler, i henhold til proportionerne beskrevet i årbogen:

Årets unge Gordon Setter

Årets Gordon Setter

Årets vinderklasse hund

Årets udstillings hund

Årets Opdrætter

DGSK Tallerken markprøvepokal

Stenmarkens Point Pokal

Så indsend resultaterne til dgskbestyrelse@gmail.com – inden den 20. december 2014.


  • -

Ny Dansk og Svensk Exteriørchampion

Nakkehages Bd Tilde (DK01314/2011) som på DKK udstilling i Herning d. 30-10-2015 opnåede sin tredje Cert, og dermed blev Dansk og Svensk Eksteriørchampion.

Handler var også denne gang Christina Bak, Ejer og opdrætter Anne & Peter Eliasen, Kennel Nakkehages.


  • -

Tak til sponsorer til DM 15

Et kæmpe tak til alle sponsorer i forbindelse med afholdelsen af Danmarksmesterskabet ved Bramming.

Sponsorfolder kan ses her
På  udvalgets vegne
Ove Nissen
Jakob Poulsen
Sven Aage Vad
Erling Clausen


  • -

Opfordring – indsendelse af Gordon Setter resultater.

Vi har fået en henvendelse fra et medlem, som er ærgerlig over at ikke alle Gordon Setter resultater, markprøve og udstilling, findes på vores hjemmeside. Det gælder alle resultater, også 2. og 3. præmier!

Vi er helt enige i, at det ville være skønt, hvis medlemmerne sendte deres resultater ind, sammen med et billede, så de kunne offentliggøres for omverdenen. Det ville også være en stor kontrolhjælp for årbogsredaktionen, hvis alle resultater var repræsenteret på hjemmesiden.

Der skal derfor igen lyde en stor opfordring til jer Gordon setter ejere, også vores udenlandske medlemmer, om at indsende resultater med oplysning om prøvested og dato samt  billede direkte til vores webmaster på følgende e-mail adresse:

asgeirpalljuliusson@gmail.com

Måske findes der også en eller flere personer i vores medlemskreds der har lyst til, ved eget initiativ, at indsamle resultater fra de forskellige prøver, simpelthen holde et vågent øje med de forskellige medlemmers resultater, på de forskellige medier, skrive eller ringe til dem med påmindelse om at vi ønsker deres resultat og et billede til vores hjemmeside og ved behov hjælper med at indsende det til webmaster.

Måske medlemmerne også kunne ringe resultater ind til vedkommende. Vedkommende kan også sagtens få oplæring i selv at indrykke resultaterne direkte på vores hjemmeside.  


  • -

Gordon Settere til Danmarks Mesterskabet på søndag den 11. oktober ved Gørding.

DGSK ønsker hjertelig tillykke til alle årets deltagere på DM 2015, men i særdeleshed til de 5 Gordon Setter ekvipager, som har kvalificeret sig, via resultaterne på efterårsvinderklasserne. Det drejer sig om følgende:

Vajskær Abidal – Robert Paulsen
Østjyllands Pointer – Søren Thygesen
Nakkehages Orkan – Peter Eliasen
Østjyllands Sandy – Søren Thygesen
Østjyllands Liv – Anton Dahl

DM afvikles i det vestjyske med udgangspunkt fra Gørdinglund, Hessellundvej 5, 6690 Gørding.

Velkomst og opråb er kl. 8,30 og vi håber naturligvis, at så mange som muligt, har lyst at komme og tage del i denne spændende dag.

Afslutning og præmieoverrækkelse forventes at blive kl. ca. 17,30 – samme sted.

Knæk og bræk til alle.

 


  • -

Info omkring udstillings-aktiviteter

Bestyrelsen har meddelt udvalget for vinterudstillingen ved Frederiks, Viborg, at DGSK ikke længere ønsker at deltage, idet vi fremover, først og fremmest ønsker at fokusere på og støtte op omkring FJD udstillingen i Vissenbjerg, samt vores årlige klubudstilling i august.

I disse år kommer ikke særligt mange Gordon settere på udstilling, vi synes derfor de to ovennævnte udstillinger tilsammen, rigeligt dækker det behov vores medlemmer har på nuværende tidspunkt.

Vi ønsker naturligvis udvalget og de andre specialklubber fortsat held og lykke med udstillingen.


  • -

Ny Dansk Jagt Champion

Med sin første vinder på DGSK’s Int. efterårsvinderklasse 2015 opnåede Østjyllands Sandy v/Søren Brøndum Thygesen titlen Dansk Jagtchampion

DGSK ønsker hjertelig tillykke!

 


  • -

DGSK’s Efterårsvindeklasse 2015

 

De fem vindere fra DGSK’s efterårsvinderklasse 2015 (fra venstre)

Østjyllands Sandy v/Søren Brøndum Thygesen
Østjyllands Liv v/Anton Dahl
Østjyllands Mal (Scott) v/Ulrich Stadelhover
Lyngmosegaards Gismo v/Ole Kai Frank
Vinterdalen Tilåens v/Erik Petersen, fører Peter Jensen

DGSK ønsker vinderne tillykke og Sandy og Liv knæk og bræk på det kommende Danmarksmesterskab!


  • -

Program til DGSK’s efterårsvinderklasse

Programmet til DGSK’s Internationale efterårsvindeklasse kan hentes ved klik her.

Mødested : Mødested er Stratvej 11, Sejstrup, 6740 Bramming. Morgenmad kan indtages fra kl. 7:30 Mødetid er kl. 8:00  og afgang til terræn kort derefter. 

Dommere er Poul Valdemar Nielsen (ordf.) og Erling Clausen 

Frokost forventes afholdt ca. kl. 13:00.

Prøven tæller som kvalificering til Danmarksmesterskabet i henhold den gældende fordelingsnøgle, som sker i forhold til det totale antal startende hunde, på alle efterårets vinderklasser. DM afvikles i Sønderjylland søndag den 11. oktober. For mere information se, www.danskjagthundeudvalg.dk.

Kristian Frøkjær er prøveleder, mobil 23 83 97 95, e-mail: kf@troldmarkens.dk

Der kan uddeles Cacit.


Arkiver