Nyhedsarkiv

  • -

15/11/2018 Referat af bestyrelses møde i SJD

Referat af bestyrelsesmøde i SJD afholdt den 15/11 – 2019 samt liste over udvalg og medlemmer findes ved at følge nedenstående link.

Referat af Bestyrelsesmøde i SJD 15.11. 2018 – Vejle

Udvalgene nuværende 15 11 2018


  • -

Opdateret program  for Klubweekend 3.-5./8/2018

Det skal ikke være nogen hemmelighed at de sidste par dage har budt på et par udfordringer med hensyn til planlægningen af klubweekenden. Den inviterede dommer meldte desværre forfald med meget kort varsel.

Læs mere

  • -

Indlæg på hjemmesiden 2005

Arbejdet med at overføre materialet fra den gamle hjemmeside til den nye skrider langsomt frem. I øjeblikket er det denne sektion som er uder behandling. Derfor vil de indlæg der i sn tid blev lagt som nyheder på hjemmesiden i 2005 så småt være at finde her.

Fra Vintermøderne 2006

Vintermødet på Sjælland var vellykket med 15 deltagere. Et par stykker meldte forfald i sidste øjeblik pga. af vejr og arbejde men de øvrige blev af formand Niels Erik Krüger og de øvrige sjællandske bestyrelsesmedlemmer orienteret om stort og småt i klubben. Debatten var livlig og i der blev brugt en del krudt på årspokaler og beregning af points hertil fra FCI prøver. Bestyrelsen har som bekendt varslet revidering af proportionerne på en del af pokalerne og vintermødet’s deltagere enedes om at henstille til pokaludvalget og bestyrelsen ikke at give FCI prøverne for stor vægt i forhold til de traditionelle "nordiske" prøver. På det jydske vintermøde der blev holdt i Vonge deltog 14 mand. I lighed med sjællandske møde blev der blev orienteret om arbejdet i bestyrelsen.samt om ændringer i sammensætning af bestyrelsen. Der skal vælges ny suppleant for Jylland til kommende generalforsamling, da Lorenz er indtrådt i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Anton Dahl og håber på opbakning blandt medlemmerne til Anton Dahl. Der arbejdes på at nedsætte følgende udvalg: Markprøve-, årbog-, og PR & annonceudvalg. Dette skal ses som en styrkelse af aktiviteterne og en frigørelse for bestyrelsen til mere fremtidsorienteret arbejde. Det er den siddende bestyrelse, der til enhver tid danner udvalgene og finder medlemmerne dertil. Bestyrelsen er tovholder for udvalgene jf. avlsudvalgets forretningsorden. Allan Diederichsen har en mappe for markprøveleder, hvori alle relevante oplysninger for en prøveleder er. Det udlånes gerne for kopiering.

Årspokaler; Der henvistes til tidligere udsendt meddelelse om revision af omtalte pokaler. Allan Diederichsen fortalte, at han p.t. så på proportionerne for “Årets unge GS” Der udspandt sig en livlig og konstruktiv debat om FCI-prøverne og deres indflydelse på proportionerne til årspokalerne. Konklusionen fra den jyske møde blev: FCI-prøverne skal ligestilles med kvalitetsklasserne h.h.v. forår og efterår. Er det en FCI-prøve med fældning af fugl, skal den ligestilles med en brugsprøve. Uddeles der CAC/CACIT skal der også tillægges points. Der skal sættes en stopklods i for antallet af FCI-prøver, der kan medregnes, således at medlemmerne ikke kan tage på turne for at optjene points. Der blev talt om særskilt points for Verdensmester og Europamester. Der blev gjort god og velforjent reklame for et arrangement på Aulum Fritidscenter tirsdag den 21. Marts 2006 om temaet; “Sådant udsætter vi agerhøns” . Der udstilles volierer, grej m.m. og der er foredrag samt video. Mødet afsluttede med at Allan Diederichsen fortalte om møde i ERFAgruppen for markprøvedommere og hans fornemmelse var at vi nok får et år mere med de nuværende regler om udsætning af fugle. Han talte også om interessen for fri-minut, at hundene skal trækkes tilbage efter f.eks. Tom stand m.m., fast afprøvningstid hvilket nok er set i lyset af de afholdte FCI-prøver her i DK. Der blev også fortalt om hurtigere apportering efter situationen, måske skal sneppen også tælle negativt – ikke kun positiv. Forbigåelse af fugle skal ses mere strengt, bedre sekundering og der må ikke lægges bånd på før tilladelse fra dommeren.

25/01/2006: Gordon Setteren i Finland 2005

Vi har traditionen tro modtaget en årsberetning fra vore finske Gordon Setter venner. Læs mere snart om flot GS-år i Finland bla. en danskopdrættet Årets Gordon setter i Finland 2005!

23/01/2006: Til medlemmer af NGK

DGSK er blevet bedt om at gøre sine medlemmer opmærksom på at medlemmer af NGK kan let og billigt betale kontingent på netbank. Følgende oplysninger skal bruges: IBAN Nr.: NO9012802397532 swiftadresse DNBANOKK.

22/01/2006: Ny i bestyrelsen

Lorenz Clemmesen er tiltrådt DGSKs bestyrelse medio januar 2006. Lorenz var valgt som suppleant for Jylland og træder ind i stedet for Frits Pedersen og overtager dermed Frits´ valgperiode. Lorenz har været medlem af DGSK i mange år og har opnået en hel del resultater med sin hustrus hund Åens Exelent og mange med sin egen Troldmarkens Chicko. Lorenz har desuden to unghunde på vej fra Kennel Løgums. Vi ser frem til samarbejdet med Lorenz og beklager samtidig Frits afgang og takker for godt samarbejde.

22/01/2006: DGSK’s opdrætterpris

Bestyrelsen har besluttet ikke at uddele ovennævnte årspokal, da opdrætteren med de fleste points dertil valgte at lade sit medlemsskab af Dansk Gordon Setter Klub ophøre inden årsskiftet 2005/2006. Medlemsskab ved årsskiftet fordres for at komme i betragtning til årspokaler.

20/01/2006: Husk vintermøder

Traditionen tro afholder DGSK vintermøder i januar. Sjællandske vintermøde afholdes d. 24/1 på Øvej 17 i Allindemagle ved Ringsted. I Jylland holdes mødet d. 31/1 på Vonge Skole. Husk at tilmelde til Ásgeir på tlf. 57601912 (sjællandske møde) og til Kristian på tlf. 75803780 (jyske møde). Begge møder starter kl. 20:00. Vel mødt

20/01/2006 Apporteringstræning Sjælland

I lighed med tidligere år træner vi apportering på Sjælland sammen med Pointerklubben. Træningen finder sted en gang om ugen startende onsdag den 26. april og derefter hver onsdag frem til klubbernes fælles apporteringsprøve. Denne prøve afholdes som sædvanlig d. sidste lørdag i juni måned. Yderligere information om tid og sted følger på hjemmesiden og i Jagthunden.

20/01/2006 Roskilde Dyrskue den 26.- 28. maj.

Vi bliver i år repræsenteret på Roskilde Dyrskue med vore Gordonsettere, det er John og Christina Bak samt Jørgen Højer der har tilbudt deres hjælp og hunde. Hvis flere kan afse tid til at hjælpe de ovennævnte, modtages det med tak. Interesserede bedes rette henvendelse direkte til dem eller til de Sjællandske bestyrelsesmedlemmer.

VM udtagelsesprøverne ved Vildbjerg, den 28. – 29. 09. 2005

De danske GS’ere var ved VM udtagelsesprøverne i Vildbjerg repræsenteret af Åens Kalle Kluivert, Åens Xtra Luffe v/Erik Petersen , Pennehavens Buffas v/Peter Rafaelsen og ved Troldmarkens Chicho v/Lorenz Clemmesen. Troldmarkens Chicko v/Lorenz Clemmesen opnåede som den eneste blandt de 24 deltagende hunde Exelent på første dagen og havde dermed et godt udgangspunkt til anden dagen for sammenlagt at kvalificere sig til det danske VM-hold. På anden dagen, den 29. september opnåede Chicko og Lorenz 1. Excelent m. Cacit efter matching med Eng. Setter Heegård´s Randi, da de havde pointlighed. Troldmarkens Chicko blev hermed bedste hund begge dage og selvfølgelig prøvens bedste hund. Pennehavens Buffas v/ Peter Rafaelsen opnåede 3. Excelent ligeledes på andendagen. Åens X-tra Luffe v/Erik Petersen fik prædikatet CQN. Chicko og Buffas blev begge udtaget til det danske VM-hold. Tillykke til hundene, ejerne samt opdrætterne. Som en lille krølle på historien kan nævnes, at Troldmarkens Applaus – helbror til Chicko og far til Buffas – til VM i Holland 2000 opnåede 3.Exelent på 1. dagen og blev individuel nr. 5 over begge dage. Dengang deltog der ca. 50 hunde fra 13 nationer til VM. Det danske VM-hold sikrede sig dermed Bronze! Der skal fra DGSK´s bestyrelse lyde; knæk og bræk til VM-holdet; de to sorte setter, engelsk setteren og pointeren. Bestyrelsen.

Vinderklasse på helt på toppen

Dansk Gordon Setter Klub´s efterårsvinderklasse blev lørdag den 24. september afholdt i Nordjylland på terræner ejet af Skov- og Naturstyrelsen. Prøveleder var Kristian Thomsen og terrænleder Ingemann Albrechtsen havde velvilligt stillet egne jagtlejede arealer til rådighed. Vi var nogle stykker, incl. DGSK´s æresmedlem Grethe Strømkjær, der allerede om fredagen mødtes hos prøvelederen til ”lidt socialt samvær” og efterfølgende en kort overnatning! Kristians bedre halvdel severede en pragtfuld middag, hvor snakken gik lystigt og mangen en lø´vn blev byttet ved den lejlighed. Lørdag morgen mødtes vi ved Hotel Inger i Hulsig, hvor der var opråb og afgang til terrænerne kl. 08,30. Der var tilmeldt 16 gordon settere til prøven, og de to dommere Niels Erik Kryger og Erik Rimmen (ordførende), fik tildelt hver sit hold med 8 hunde i hvert hvorefter vi kørte til terrænerne. Terrænerne var åben klithede, der sine steder var noget kuperet, men samtidig med mange lækre flade lavninger, hvor vegetationen mest af alt mindede om sceneriet på et højfjeld med lyng og dværgbuske i begyndende efterårsfarver. Det hold undertegnede fulgte om formiddagen, havde Erik Rimmen som dommer. Erik indledte prøven med at bede hundeførerne om ikke i starten at forlange for meget af hundenes søgsoplæg, fart og stil. En hund der bliver sluppet første gang i dette terræn, skal bruge lidt tid på at finde den rigtige fart og de rigtige løbebaner. Omvendt hvis førerne kunne holde fløjten i ro, var det dommerens erfaring, at de fleste hunde ret hurtigt selv kunne finde ud af det. Som formiddagen gik viste det sig at dommeren havde ret. Hundene tilpassede farten efter det meget uensartede terræn, hvor højden på vegetationen vekslede fra lav til meget højt. Vi havde fint med fugle på terrænet, og fik i løbet af formiddagen set meget fint hundearbejde og der blev således på vort hold skudt over 4 hunde. Til frokost samledes vi alle ved den lokale skovløber bolig. Det viste sig at det andet hold ikke havde haft for mange fugle, og at der her kun var skudt over 2 hunde. Efter endt votering havde dommerne 7 hunde med over middag. De syv hunde der gik over til andet heat var Lyngmosegaards Dodo v/Krtistian Thomsen Åens Xtra Luffe og Åens Odine v/Erik Petersen, Åens Neptun v/Jan Kristensen, Åens Outlaw v/Kent Hvirring Jensen, Troldmarkens Chicko v/Lorens Clemmesen og Troldmarkens Dacapo v/Hans Henning Dellgren Tilbage i terrænet konkurrerede de syv tilbageværende hunde og hundeførere mod hinanden, og nogle gik det bedre for end andre. Træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen, og selv om vi ved at disse vinderklassehunde kan deres kram, så kommer de ikke lige godt fra det hver gang. Vi blev vidner til hunde der både kunne prelle og ikke ville rejse, og hunde der kunne deres fuglearbejde. Finaleslippet stod mellem Åens Odine ved Erik Petersen og Lyngmosegårds Dodo ved Kristian Thomsen. Slippet endte med en meget fin situation hvor Dodo et sekund før Odine smed sig i stand. Til trods for at Odine havde stand/sekundring lige foran Dodo, og at der derved blev noget uro foran og omkring Dodo, holdt hun sig fuldkommen i ro, og på ordre rejste Dodo præcist 2 agerhøns, og var fuldkommen rolig i opflugt og skud. Begge fugle blev fældet og Dodo apporterede efterfølgende begge korrekt. Slutresultatet på vinderklassen blev som følger: 1. Vinder Lyngmosegaards Dodo v/Kristian Thomsen 2. Vinder Åens Odine v/Erik Petersen 3. Vinder Åens X-tra Luffe v/Erik Petersen 4. Vinder Troldmarkens Chicko v/Lorens Clemmesen 5. Vinder Åens Outlaw v/Kent Hvirring Jensen Jeg tror alle der deltog i prøven havde en fin dag. Alle jeg talte med gav udtryk for, at de havde nydt det pragtfulde terræn med den farvepalet der kendetegner lynghederne. Således havde det været en anderledes vinderklasse, der startede helt på toppen kun få kilometer fra Skagen, og sluttede med en situation helt på toppen. Som prøvelederen – det beskedne menneske! – sagde ved afslutningen hvor han selv stod med alle laurbærbladene, at nu ønskede han da alle en rigtig god tur hjem. Han glædede sig i den grad over, at det for en gangs skyld ikke var ham skulle køre langt, – men kun ca. 15 kilometer. Og det enda sydpå! Anton Linnet

Udtagelsesprøver til Europa Championat

I weekenden den 3-4 september afholdte DGSK deres udtagelsesprøve til Europa Championatet for Gordon Settere som afholdes for første gang i Danmark dagene 23.-25. oktober med Tønder Vandrerhjem som standkvarter. Prøven blev afholdt på nogle store dejlige terræner omkring Løgumkloster, med Karl Jensen som prøveleder. Til start var 16 Gordon Settere. Følgende hunde deltog på prøven lørdag. Åens X-tra Luffe Troldmarkens Echo Åens Nova Nymarken´s Gambler Q-bic´s Gischa Ronja Entangen´s B-Boss Nymarken´s Imir Pennehavens Buffas Marrika A. Tianna Troldmarkens Ea Troldmarkens Chicko Nymarken´s Gibson Troldmarkens Dias Åshøjdens Locky Da prøvedagen var omme havde følgende hunde opnået præmiering. 1.Exelent m.CACIT Troldmarkens Chicko, ejer Lorenz Clemmensen 2.Exelent m. res.CACIT Åshøjdens Locky, ejer Karl Jensen 3.Exelent Åens Nova, ejer Bent Simonsen 4.Exelent Q-bic´s Gischa, ejer Allan Diederichen 5.Exelent Åens Kalle Kluivert,ejer Erik Petersen Tres Bon Nymarken´s Gibson, ejer Frits Pedersen Søndagens afprøvning foregik ligeledes store terræner, her startede de samme 16 hunde, bortset fra at Erik Petersen havde udskiftet Åens X-tra Luffe med Åens Odine. Resultatet blev følgende: 1.Exelent m. CACIT Åens Kalle Kluivert ejer, Erik Petersen 2.Exelent m.res.CACIT Åshøjdens Locky ejer Karl Jensen 3.Exelent Troldmarkens Echo ejer Allan Nissen Tres Bon Pennehavens Buffas ejer, Peter Rafaelsen Tres Bon Troldmarkens Dias ejer, Karl Jensen Da søndagens afprøvning var til ende stod 2 hunde lige af point, nemlig Åshøjdens Locky og Åens Kalle Kluivert. Da der skulle findes en samlet vinder af udtagelsesprøven, blev der foretaget et matchning mellem disse to hunde, og her gik Locky i den bedste stil og aktion – og blev dermed FCI udtagelses prøvens bedste hund. Udtagelsesprøvens bedste hund Åshøjdens Locky v/Karl Jensen ses her med Dommerne Klaus Mahrt og Valdemar Larsen Følgende hunde blev udtaget til at repræsentere DGSK på Europa Cup-en Åshøjdens Locky Åens Kalle Kluivert Troldmarkens Chicko Troldmarkens Echo Q-bic´s Gischa Åens Nova De førstnævnte fire hunde repræsenterer ligeledes den danske Landshold i Tysklandskampen (som afvikles samtidig med Europa Championatet) Det danske hold til Europa Championatet samt dommerne Her fra DGSK skal lyde en stor tak til Karl Jensen, og hans hjælpere, for en meget veltilrettelagt FCI.udtagelsesprøve. Også en stor tak til dommerne Valdemar Larsen, Danmark og Klaus Mahrt, Tyskland. DGSK håber på en dansk europamester til EuropaChampionatet dagene 23-25 oktober, og mange danske tilskuere som opbakning til de danske deltagere. Det bør blive spændende og der bør også være interessante emner fra det store udland. V i henviser til sidste nummer af Jagthunden ang. standkvarter og andre praktiske oplysninger – ellers se hjemmesiden; www.gordonsetter.dk Vel mødt! Frits Petersen

DGSK’s Forderbyprøve 2005

Prøveleder Tony Andersen kunne byde 21 hunde med førere samt adskillige tilskuere velkommen til DGSK’s traditionsrige Forderbyprøve d. 27/08/2005. Heriblandt DGSK’s æresmedlem Knud P. Petersen som i alder af 75 år er ”still going strong” med sin unghund Åens Paw. Det var i øvrigt i Knuds formandstid at DGSK’s Forderby blev afholdt for første gang i 1981. Blandt de 21 hundeførere var der ikke mindre end 6 førstegangs førere. Hans Kurt Kaas åbnede nok en gang sit hjem for Gordonsetter klubben (hvornår anskaffer den mand sig dog en GS’er?!) og hjemmets dagligstue fungerede dagen i gennem som standkvarter med fuld forplejning. Vi mødte frem til et herligt morgenbord ved otte tiden, der var dækket op da vi kom til frokost og efter præmieoverrækkelsen havde Hans Kurt og familie fremtryllet kaffe og æblekage til dem der havde en smule appetit tilbage. Hans Kurt; Du skal have mange tak for indsatsen! Efter morgenparole kørte holdene i marken. Hold 1 drog til Regstrup med Hans Kurt som terrænleder og med Svend Buchhave der var ordførende dommer på prøven. Kristian Frøkjær dømte hold 2 som kørte til Tuse Næs hvor Jan Lorentsen og terrænleder Kim Jacobsen med stor venlighed – og kort varsel – stillede deres terræn til rådighed. Til frokost kom dommerne på en lidt svær opgave med at udvælgelsen af de hunde der skulle overgå til andet heat. Der var kun skudt over en hund til middag – Åens Una ved Tony Andersen – og generelt var de 20 øvrige meget velgående hunde som ikke havde forbrudt sig synderligt meget. Men rangeres skulle der og resultatet blev at 9 hunde fortsatte om eftermiddagen på terræner omkring Søstrup. Dommernes kritikker kan læses her på hjemmesiden. Ud af disse 9 blev følgende 6 hunde rangeret som henholdsvis placerede og vindere: 6. placerede Nørre Løgums Bartes v/Lorens Clemmesen 5. placerede Hammerkleivas Ze-Pil v/Anton Dahl 4. placerede Bee Hunter v/René Husted Madsen 3. vinder Røsnæs Felix v/Kim Vinggard 2. vinder Nymarkens Imir v/Peter Rafaelsen 1. vinder Åens Una v/ Tony Andersen DGSK ønsker alle ovennævnte – samt de seks opdrættere – tillykke med præstationen og klubben kan vel også ønske sig selv tillykke med at have haft så mange hunde og så mange nye hundeførere med velgående og gennemgående veldresserede hunde på klubbens fornemme avlsprøve Forderbyet. Et særligt tillykke rettes til den garvede hundefører Tony Andersen som nu er tilbage i den sorte afdeling efter en rød afstikker, med yderst velgående og tiltalende tæve Åens Una. På DGSK’s vegne rettes stor tak til såvel terrænledere – og givere, samt til dommerparret Svend Buchhave og Kristian Frøkjær. /apj

DGSK’s klub weekend den 5., 6., og 7. august 2005.

Så har der igen været klub weekend i det sønderjyske. Og igen gjorde Tina og Karl alt for at vi skulle have en gemytle’ weekend med og omkring de sorte hunde. Standkvarteret var Tina og Karls nye ”gods” Skovly mellem Brændstrup og Fole i nærheden af Gram. Et stort umøbleret hus og tilhørende staldbygninger, gav mulighed for mange menneskers overnatning. Der var også god udenomsplads, som dem med telt og campingvogn havde glæde af. Da der imidlertid er kommet en del regn, var pladsen efter at Anne Kirsten Frøkjær havde forsøgt sig som ”dirtracer” nærmest ufremkommelig, men med assistance fra ”Jessen”( en velvillig nabo og tidligere indehaver af Skovly med en Massey Ferguson) og Karls 4×4 + en del skubben og massen kom næsten alle på plads. Karin og Polle Dahl skulle sove i telt, og vejrguderne havde bestemt sig for at åbne sluserne over Skovly og omegn med en sådan kraft at Karin mente det var umuligt at sove udenfor i telt. Men under aften blev det så meget opholdsvejr at det kunne lade sig gøre. Maden blev indtaget efterhånden som folk indtraf, og blev fortæret i stearinlysets skær. Nye som gamle medlemmer sad i stuen og lærte hinanden at kende. Delte ud af oplevelser og erfaringer og diverse våde varer, medbragt til lejligheden. Lørdag morgen var der morgenmad fra kl.7.00, for de morgenfriske. Derefter var der afgang til Fole friskole, som velvilligt havde lagt udenoms arealer til vores udstilling. Der var tilmeldt 16 hunde til udstillingen som blev bedømt af en veloplagt og positiv Gunnar Jensen. Resultaterne blev: Åbenklasse hanner: Troldmarkens Echo, Allan Nissen 1.pr. 1.vinder CK Nymarkens Hopper, Lauge Larsen 1.pr. 2. vinder CK Nymarkens Ikon Royal, Karsten Hare 1.pr. 3. vinder Åens Uno, Bjarne Pedersen 2.pr. Brugsklasse hanner: Åens Razz, Linda Clemmesen 1. pr. 1. vinder CK, Bedste han, Cert., BIR Pennehavens Buffas, Peter Rafaelsen 1. pr. 2. vinder CK Troldmarkens Dacapo, Hans Henning Dellgreen 1.pr.3.vinder CK Unghunde tæver: Løgums Brus, Peter Eliasen 1. pr. 1.vinder Løgums Birka, Karl Futrup 1. pr. 2.vinder Løgums Bjørk, Henning Lorenzen 1.pr 3.vinder Åbenklasse tæver: Nymarkens Imir, Peter Rafaelsen 1. pr. 1.vinder CK Addi, Palle Thårup 2. pr. Brugsklasse tæver: Åshöjdens Locky, Karl C. Jensen 1. pr. 1. vinder CK, Bedste tæve, Cert., BIM Q-Bic’s Gisha, Allan Diederichsen 1.pr. 2. vinder Troldmarkens Ea, Hilda Knudsen 2. pr. Åens Una, Tony Andersen 2. pr. Efter udstillingen, hvor solen skinnede fra en næsten skyfri himmel drog vi tilbage til standkvarteret, hvor der var grillpølser. Derefter startede apporteringsprøven, som blev bedømt af Erling Clausen og Otto Brunhøj Jensen. Der var 15 hunde tilmeldt, deraf 12 Gordons. 8 hunde bestod, og alle var Gordons (der var 2 lab. med). Der var 3 hunde med max. point: Åens Kalle Kluvert, Erik Petersen, Nymarkens Gibson, Frits Petersen og Troldmarkens Dias, Karl C. Jensen. Matchningen blev vundet af Troldmarkens Dias, Karl C. Jensen, som dermed blev pokalvinder. De øvrige hunde som bestod var: Q-Bic’s Gischa, Allan Diederichsen Åens Una, Tony Andersen Hammarkleiva’s Ze-Pil, Anton Dahl Ashöjdens Locky, Karl C. Jensen Ronja, Søren Tygesen. DGSK’s bestyrelse havde, som noget nyt, lavet et bevis på bestået apportering, som man kunne have med i lommen. Erling Clausen måtte desværre forlade selskabet, så Otto Brunhøj Jensen dømte de to hunde som havde tilmeldt sig DGSK’s udvidede apporteringsprøve. Pennehavens Buffas, Peter Rafaelsen fik ikke kaninen med hjem ved kaninslæbet, og dette ærgrede dommeren, da Buffas ellers havde klaret alle discipliner til UG. Marika A. Tianna, Majbrit Thomsen fik alle emner hjem, og bestod dermed denne vanskelige disciplin. Sideløbende kunne folk prøve en jagtsti, som Niels førte os i gennem. Der var 10 poster, hvoraf de 7 var vildt der skulle apporteres. Der var 8 som prøvede jagtstien, men ”kun” 3 der fik ræven med hjem. Med max. point vandt Frederikke med lab. Jensen pokalen (igen!), nr. 2. blev Boss og Polle Dahl og nr.3 blev Chicko og Lorenzo. Pga. tidsnød blev tidsapporteringen aflyst. Dem der havde lyst, måtte skyde til lerduer inden festmiddagen. Under festmiddagen blev Tina og Karl af bestyrelsen rost for det store arbejde de lægger for dagen og Tina fik overrakt en buket blomster. Efter kaffen var der hyggeligt samvær til ud på de små timer. Dagen efter var der morgenmad kl. 9.30, hvor der kom en del bekendelser frem. Flemming var ikke blevet dårlig af den halve flaske Whisky han drak, men de 2 flydende Gajoler, gjorde at han måtte kravle op i teltet på taget af hans bil med gummistøvler på, og beholde dem på resten af natten. Men der var også andre som havde det samme tøj på som aftenen før, ja Peter Rafaelsen gik i det samme tøj hele weekenden, det eneste han skiftede (tror jeg nok), var fodtøjet. For de friske var der mulighed for lerdueskydning, hvor Fritz opfandt en ny skydestilling: Skovskideskydestillingen. Lerdueskydningen blev vundet suverænt af et yngre medlem af klubben, Henrik Clemmesen. Jessen(naboen) tilbød børnene en køretur i hans oldtimer bil og gamle Nimbus motorcykel til stor fornøjelse for børnene. Alt i alt var det en vellykket weekend, som kun havde det lille minus at der kom nogle byger af og til. Jeg vil slutte min beretning med noget som vores børn (11, 9 og 6) sagde da vi kom hjem, og som jeg kun kan være enig med dem i; der er altså ret lang tid til næste klub weekend. Tak for en gemytle’ weekend. Linda Clemmesen.

Landskampen GSCD / DGSK, den 24. oktober – 25. oktober 2005

Landskampen afholdes også i år i Danmark, hvor vi mod tyskerne m.m. får en dyst i dysten – altså landskamp under afvikling af Europa Championatet. Landsholdene (bestående af 4 hunde plus en reserve (på forhånd udtaget)) udgøres af de bedste hunde blandt dem, der stiller til Europa Championatet for Tyskland og Danmark. Finland, Norge og Sverige bliver også inviteret til deltagelse i landskampen, såfremt der minimum stiller 5 hunde fra hver nation til Europa Championatet. Det hold, hvis hunde opnår flest points under Europa Championatet, bliver vinder af Nordlands-pokalen. Ovenstående er GSCD og DGSK enedes om på et møde under DGSK´s klub weekend.

Sjællandske racedyst.

Gordon Setter-holdet bestod af: Niels Erik med Røsnæs Dingo og Svithjods Kiki & Peter Thorup med Absolut Bonus I Chip. Reserve var Lene Knuth med Absolut Bonus I Califf. Efter 3 x10 på kanin og vand var spændingen i top, da holdet gik til sidste disciplin, nemlig duerne. Dingo og Chip kørte banen igennem med 2 x 10, men desværre troede Kiki at arbejdet var færdigt og havde lagt sig til at sove i græsset. Hun finder ikke duerne. Kommer slet ikke langt nok ud. Rigtig ærgerligt for holdet som ellers havde kørt suverænt! Dingo og Chip gik videre til matchning om ”prøvens bedste individuelle hund” Chip klarede sig flot, men manglede alligevel tempo i forhold til de hurtigste. Dingo fandt aldrig den 2. due og Niels Erik slutter af med at trække ham. Det var en hyggelig dag, hvor der kom andre Gordon Setter folk for at støtte holdet. Vejret artede sig også. Der var sol, men heldigvis ikke for varmt. Christina Bak

Jyske Racedyst

Hermed resultatet for Gordon Settere på Jyske Racedyst i Viborg Åens Kalle Kluivert – 30 p ved Erik Petersen Åens Mikki – 29 p ved Torben Simonsen Pennehavens Buffas – 27p ved Peter Rafaelsen Tre hold opnåede dagens bedste score på 86 point.. Og efter matchning mellem Kleiner Munsterländer, Tysk Ruhår og Gordon Settere kunne Ruhårs holdet fortjent kåres som dagens bedste stående hold. GS-holdet var næsthurtigst – få sekunder efter – men blev nr. i matchningen fordi en af vore 6 duer i matchningen var beskadiget. Derfor 3. pladsen til GSérne – men dog a point med vinderne. Peter, Torben og Erik

Fra Avlsfondet

Idet vi nu har opbygget et mindre kapitalindeståede, synes vi det er passende at annoncere efter ansøgninger til nogle af disse midler. Ideen med det er at støtte op om spændende køb af avlsdyr i udlandet, nedfrysning/indkøb af sæd fra spændende hunde, etc. Avlsudvalget skal godkende ansøgningen og her forbeholder man sig ret til at afvise ansøgninger der ikke umiddlebart er af generel interesse for avlen af den danske GS’er i henhold til klubbens vedtægter – og avlsudvalgets frie skøn. Ansøgningerne skal sendes til DGSK’s Avlsudvalg v/Kristian Frøkjær, Nordvangen 41, 7173 Vonge Ansøgningerne skal være Avlsudvalget i hænde senest 15.8 med henblik på udbetaling af midler i efteråret 2005 DGSK’s Avlsudvalg

Flere medlemmer

Bestyrelsen har besluttet at belønne de klubmedlemmer der skaffer nye medlemmer til klubben. Det er derfor vedtaget at hvis et af vore medlemmer/avlere melder 4 nye medlemmer i år får vedkommende næste års medlemskab gratis. Peter Rafaelsen, Kasser

Årbog – Billeder

Kære medlemmer af DGSK! I opfordres hermed til at sende billeder af jeres hunde til Årbogsredaktionen. Vi vil gerne bede om billeder af de præmierede hunde både på udstilling og mark , men samtidig skal vi gøre opmærksom på at vi modtager også gerne gode billeder af upræmierede hunde. Der er altid mangel på billeder af vore hunde til at illustrere årbogen (og for den sags skyld også hjemmesiden og klubbladet!) Derfor vil vi gerne bede jer om at sende disse til Bente Hyllested på mail: bente@kennel-nymarken.dk eller som papirbilleder på adressen Hemstokvej 10, 8660 Skanderborg Redaktionerne

Nye priser

– Hvalpeformidling – Hanhunde/Tævelister Efter en god debat med vore medlemmer har bestyrelsen med øjeblikkelig virkning besluttet at ændre på de priser vi hiditil har haft for at optræde på hvalpelister, hanhunde og tævelister. Prisen for hvalpeformidlingen sænkes fra 500 kr. til 250 kr. og fremover vil det være gratis at stå på hanhunde og tævelister. Tilmeldingsgebyret til hvalpeformidlingen tilgår stadig vor avlsfond, og for at styrke fonden yderligere regner vi på de muligheder der er for at lade en del af det ordinære medlemskontingent tilflyde fondet. Bestyrelsen håber med disse tiltag at medlemmerne i højere grad end hidtil benytter sig af disse fremragende annoncemuligheder. Bestyrelsen

Resultater fra DGSK’s apporteringsprøver

Traditionen tro afholdt DGSK to apporteringsprøver i slutningen af juni måned 2005. Den Sjællandske prøve blev afholdt på banerne ved Hagested/Gislinge d. 25. juni i samarbejde med Pointerklubben som var repræsenteret ved Hans Kurt Kaas Hansen. Prøven blev afviklet efter dommer Poul Vestervangs mening under noget nær perfekte vejrforhold; en hel del regn lige op til prøven – hvorefter 14 fremmødte hunde kunne afprøves i tørvejr og frisk vind. De ni hunde bestod – heraf 5 Gordon Settere ud af 7 fremmødte. Samtlige 5 engelske racer var repræsenteret ved prøven Sjællandske apporteringsprøve 25/6/2005 ved Hagested/Gislinge Røsnæs Dingo V/Niels Erik Krüger 30p Pokal Svitjods Kikki v/Niels Erik Krüger 29p Absolut Bonus I Chip v/Peter Thorup 28p Absolut Bonus I Califf v/Lene Knuth 27p Åens Daffy v/Bjarne Kleis 27p Dingo, Kikki og Chip er udtaget til at repræsentere DGSK ved Den Sjællandske racedyst.- med Califf som reserve. Jyske prøve blev holdt ved Kolding d. 26. juni med Anders Varming som dommer. Der var mødt 15 hunde til start men heraf bestod kun de seks, hvoraf de fem var Gordon Settere. Som eneste hund med 30 point gentog Åens Mikki v/Torben K Simonsen præstationen fra sidste år og vandt pokalen. Mikki har i øvrigt været stillet på 3 apporteringsprøver og har bestået alle tre fejlfrit med 30 point. Torben og Mikki ønskes tillykke med det flotte resultat.

Jyske apporteringsprøve d. 26/6/2005 v/Kolding

Åens Mikki v/Torben K. Simonsen 30 p Pokal Pennehavens Buffas v/Peter Rafaelsen 29 p Åens Kalle Kluvert v/Erik Pedersen 29 p Q-Bics Gisha v/Allan Diederichsen 27 p Entangen’s B-Boss v/Poul Erik Dahl 26 p Mikki, Buffas og Kluivert er udtaget til at repræsentere DGSK ved den Jyske racedyst, med Åens Odine v/Erik Petersen som reserve. /ápj EU-Cuppens hjemmeside åbnet DGSK er som bekendt i fuld gang med forberedelserne til EU-Cuppen til efteråret. Arbejdsgruppen har nu åbnet en hjemmeside hvor man kan blive opdateret med sidste nyt omkring arrangementet. Denne kan ses på adressen: www.gordonsetter.dk Nyt fra Avlsudvalget Tony Andersen er af arbejdsmæssige grunde tråd ud af DGSK’s avlsudvalg. I hans sted er Anton Dahl trådt til, og avlsudvalget bemandes nu af Kristian Frøkjær (formand) Anton Linnet og Anton Dahl. Se kontaktoplysninger på avlsudvalget her DGSK vært for Europacup for Gordon Settere 24.10.2005 Som det er fremgået af bl.a. Jagthunden er Dansk Gordon Setter Klub blevet optaget i SGCI – Den Internationale Gordon Setter Klub. I den forbindelse har DGSK fået tildelt afviklingen af Europa Championatet her i Danmark i forlængelse af VM2005 her i efteråret. Forberedelserne er i fuld gang og den arbejdsgruppe som Bestyrelsen har udpeget til formålet er fremkommet med foreløbigt program, som kan ses her.

Kontingentstigning

På grund af stigende omkostninger overalt i vores ”omverden” må vi i bestyrelsen for DGSK se os nødsaget til at lade kontingentet stige for det kommende år. Kontingentet 2005 vil derfor være som følger: Ordinært medlemskab sættes op fra kr. 350,- til kr. 425,- Udenlandsk medlemskab sættes på fra kr. 450,- til kr. 550,- B medlemskab stiger fra kr. fra 250,- til kr. 300,- Familie medlemskab forbliver uændret kr. 100,- Disse stigninger i kontingentet er nødvendige blandt andet på grund af bortfald af portostøtte – som har ramt DGSK hårdt lige som mange andre frivillige foreninger. Udover uforudsigeligt større bidrag til FJD end budgetteret er omkostningen ved udsendelsen af vort klubblad steget voldsomt. Dertil kommer større udgifter end budgetteret til trykning af vor Årbog 2003 samt generelt højere omkostningsniveau. Peter Rafaelsen, Kasser


  • -

Indlæg på hjemmesiden 2004

Her finder du de inlæg der har været på hjemmesiden i 2004

Årets Gordon Settere 2004

Årets Gordon Setter 2004 – Åens Kalle Kluivert Efter et tæt opløb det meste af året mellem Pennehavens Buffas og Åens Kalle Kluivert, sikrede Åens Kalle Kluivert sig de afgørende point under landskampen mod Tyskland og bliver hermed Årets Gordon Setter – i øvrigt for andet år i træk! Åens Kalle Kluivert har i årets løb gjort sig bemærket adskillige gange på prøver bl.a. i foråret som 3.vinder på DKK’s internationale vinderklasse ved Birkelse, 1.pr. i åben klasse på vor egen hovedprøve. I efteråret 2004 opnåede Kluivert 1. pr. på DKK’s brugsklasse ved Vildbjerg samt prøvens bedste GS og prøvens bedste hund og derefter som 4. vinder på DGSK’s efterårs vinderklasse. Markprøvesæsonen blev afsluttet til Landskampen med Tres Bon på 1.dagen og 1.excelent på 2.dagen. Derved blev Kluivert prøvens individuelt bedste hund og var med til at sikre landsholdet sejren over Tyskland. Hertil kommer udstillingspræmie på DGSK hovedprøve 2004 med Certifikat, hvormed Åens Kalle Kluivert opnåede titlen Dansk Jagt Champion. Dansk Gordon Setter Klub ønsker ejer, opdrætter og fører Erik Petersen og Åens Kalle Kluivert hjertelig tillykke med de flotte resultater og med titlen Årets Gordon Setter 2004! Peter Rafaelsen og Pennehavens Buffas ønskes også tillykke med placeringen, som nr 2.

Årets Unge Gordon Settere 2004

”Årets unge gordon setter” – bestyrelsens frie objektive skøn – bliver efter en utrolig sæson, hvor mange unge Gordon Setter havde markeret sig rigtig godt, tildelt to meget ligeværdige hunde, nemlig Q-Bic’s Ginnie og Ronja.

Årets Unge Gordon Setter 2004 – Q-Bic’s Ginnie

Q-Bic’s Ginnie har opnået fine resultater i marken; bl.a. 2 x 1. pr. UK samt 2 x 2. pr. UK heraf én på Svensk Derby og har været suveræn på udstilling med bl.. 3 x Certifikater og hun blev desuden bedst i gruppen på DKK’s Int. udstilling i Roskilde.

Årets Unge Gordon Setter 2004 – Ronja

Ronja har ligeledes opnået mange flotte resultater på marken; på kun 6 starter: 3 x 1. pr. UK samt ikke mindst en suveræn 1 vinder i UKK på DGSK’s hovedprøve, hvor hun nærmest satte sine konkurrenter til dørs samt 5. vinder på klubbens Derby forprøve. Ronja opnåede desuden 1. pr. BRKL. på FJD’s udstilling i Årslev. Det skal bemærkes at i proportionerne til Årets unge Gordon Setter, skal de jagtlige egenskaber vægtes højest. Dansk Gordon Setter Klub ønsker ejere og førere samt opdrættere hjertelig tillykke med de flotte resultater; Q-Bic’s Ginnie v. Jørgen Højer og Ronja v. Søren Thygesen På bestyrelsen’s vegne Poul Erik Dahl, Pokalmester

Landskamp i det midtjyske,

Lørdag d. 16. og søndag d. 17. oktober 2004 Kære medlemmer Kom og se (og hep på) det danske hold mod det tyske i landskampen, hvor Danmark har stolte traditioner. Hvert land stiller med et hold bestående af 5 hunde samt 1 reserve. Begge dage dømmes efter FCI regler og der kan begge dage tildeles CACIT. Der er altså gode muligheder for at få indblik i de FCI-regler, hvormed VM2005 i Danmark skal dømmes efter….. Det danske hold ser således ud: Åens Nova / Bent Simonsen Åens E. Luffe / Erik Petersen Åens K. Kluivert / Erik Petersen Troldmarkens Dias / Karl Jensen Troldmarkens Chicko / Lorens Clemmensen Reserve: Åens S. Zippo / Linda Clemmensen Der deltager også hunde uden for hold-kampen, bl.a. kommer der tre hunde fra Sverige. Så måske finder du f.eks. hanhunden, som du kunne tænke dig at anvende på din tæve næste gang du parrer eller også tæven, som du vil have din næste hvalp fra…… Standkvarter: Dan Hostel, Viborg Vandrehjem, Vinkelvej 36, 8800 Viborg, Tlf.: +45 8667 1781 Hjemmeside: www.danhostel.dk/viborg Email: Vibhoste@post8.tele.dk Samling ved standkvarteret begge dage kl. 8.00. Yderligere oplysninger ved prøveleder Erik Petersen, Hedevænget 11, 8800 Viborg, tlf.: 8667 5290. eller se aktivitetskalenderen. DGSK´s bestyrelse

21/09/2004: Dansk Jagthundederby 18. – 19. september 2004

7 hold – 104 katalognr. – tog lørdag morgen afsted fra Try Landbrugsskole til omliggende terræner. Der var 16 Gordon Settere, der havde indløst sidste billet til Derbyet, enkelte heraf havde meldt fra. Da dagen var omme viste det sig, at der desværre kun var skudt over to sorte; Åens Odine v. Erik Petersen og Nymarkens Gibson v. Frits Pedersen – begge med 2. UK til resultat. Anden dagen var henlagt til Gl. Toftegård og dens fantastiske terræner og her havde dommere; Erling Clausen (ordf.), Børge Sommer og Kristian Thomsen taget 9 pointere, 5 engelsk settere, 2 irsk settere, 2 bretons og 1 gordon setter – Åens Odine med. Publikum blev dagen igennem vidne til glimrende fuglearbejde, hvor situationerne næsten stod i kø. Åens Odine fandt desværre ikke fugl i indledende heat og var ude i omprøvning uden, at det ville lykkes for hende, men hun kæmpede bravt. Odine og Erik var ikke blandt de 10 hunde, der var med over middag til 2. heat – desværre for Erik og DGSK. Der skal fra DGSK lyde en tak til de fremmødte GS’ere og ikke mindst til Åens Odine og Erik Petersen for deres indsats samt et stort tillykke til de vindende hunde, deres førere og opdrættere. Årets vindere blev: 1. vinder P. Villestofte`s Rita. Opdrætter: Gunnar Larsen. Fører: Joakim Skovgård Larsen. 2. vinder ES. Myrhedens G. Granat . Opdr.: Lars Tamo. Sverige. Ejer & fører: Benny Persson. 3. vinder ES. Østkystens Minette. Opdr. & ejer: Ingerlise & Poul Rasmussen. Fører: Poul Rasmussen. 4. vinder P. Fugledes Yatsi. Opdrætter: Flemming Fuglede Jørgensen. Ejer & fører: Flemming Fuglede Jørgensen. 5. vinder P. Oxspring Rik. Opdrætter: H. M. Smith, England. Ejer: Erik Aarøe 6. vinder ES. Bjergagers Missing Link. Opdr.: Asger Stein. Ejer & fører: Jan Justesen. /KF

5/9/2004: Nye priser og terminer på DGSK’s Hvalpeformidling

For at benytte DGSK’s hvalpeformidling på hjemmesiden samt hos hvalpeformidleren indbetales fremover et engangsbeløb på kr. 500,-. Dette beløb kan f.eks. dække følgende information: – Planlagt parring – Forventede hvalpe – hvalpe til salg Man vælger selv, hvornår man vil begynde at annoncere parringen/hvalpekuldet. Informationerne kan stå på hjemmesiden i en periode på max. 8 mdr., hvorefter de tages af listen / hjemmesiden. Ønsker man at fortsætte med annoncering på hjemmesiden efter 8 mdr. koster det 200,- kr. pr. hund i 3 mdr., som er samme annoncepris for salget af en voksen hund. Ovenstående ændring træder i kraft den 1-10-2004 og følgelig gælder nuværende annoncer på hjemmesiden kun frem til 1-10-04. Derefter skal disse annoncer fornyes. Indtægter fra hvalpeformidlingen går til DGSK’s avlsfond. DGSK’s Bestyrelse

28/08/2004: DGSK’s forderby ved Tiset

Det var en dejlig morgen. Efter dagevis med regn og rusk, skinnede solen fra en næsten skyfri himmel, da 12 Gordon Settere samt deres førere mødtes på Tiset Skydebane. Prøveleder Poul Erik Dall og terrænleder Morten Bo Hansen, samt hjælpere havde gjort deres arbejde godt. Selvom der var en del uhøstede marker, var der terræn nok, og på dagen havde vi tilpas med fugle. De 12 hunde blev ved lodtrækning delt i to hold, hvor Erling Clausen dømte hold 1 og Flemming Sørensen (ordf.) dømte hold 2. Efter formiddagens afprøvning mødtes vi til frokost, hvor dommerne afgjorde hvilke hunde der skulle overgå til 2. heat. Det blev Troldmarkens Echo, Åens Odine og Nymarkens Gambler fra hold 1, hvor Gambler kom med uden fugletagning og Echo var rangeret højest. Fra hold 2 havde Nymarkens Gibson, Troldmarkens Ea og Ronja fugletagning fra formiddagens afprøvning og Åens Razz kom med uden fugletagning. Fra hold 2 var Gibson den højst rangerede. I 2. heat skulle de to hunde uden fugletagning opnå en situation med fugl for at komme indenfor medaljerækken. Dette lykkedes for Razz i matchningen. Gambler havde også chance til fugl, dog uden at det ville lykkes. Odine havde en god situation med parhøns, og stod derfor stærkt til matchningen. Finaleslippet blev mellem Odine og Echo på en dejlig stor kløvermark. Odine kæmpede bravt, men ingen var i tvivl om hvem vinderen var da dommerne gav ordre til at koble. Echo lavede rent ud sagt opvisning, og viste at han er en hund af et stort format, som kan komme helt op at ringe ved Derbyet den 18. og 19. september. Linda Clemmesen

27/07/2004: Racedyst Jylland /Sjælland d. 25/7

Det blev en svær racedyst på Sjælland idet kun 5 hold bestod. De første tre pladser blev besat af kontinentale racer, hvor korthårene vandt med 88 p. münsterlænderne blev nr. 2 med 86 p. og ruhårene blev nr. 3 med 84 p. Derefter kom vort eget hold på fjerde pladsen med 83 point. Bretonerne bestod som det femte hold på Sjælland med 77 point. DGSK’s hold bestod af Asta v/Knud Petersen, Røsnæs Dingo og Svitjods Kikki ved Niels Erik Krüger. Rimfaxes B. Thimex v/Peter Thorup var udtaget men blev trukket på grund af Thimex’s halthed. Pointfordeling på DGSK’s Sjællandske hold var således: Kanin Vand Duer Asta 10 8 8 Dingo 9 10 9 Kikki 10 10 9 Det Jydske hold fra venstre Åens Miki ved Torben Simonsen, Åens Razz v/Linda Clemmesen og Troldmarkens Dacapo v/Hans Henning Dellgren. I Jylland bestod kun tre hold stående hunde. Irsk settere vandt med 89 p Ruhår blev nr. 2 med 86 p. og på tredje pladsen kom langhårene med 84 p. DGSK’s hold i Jylland kom ind på fjedre pladsen med 80 point men desværre dumpede holdet idet Dacapo ikke klarede kaninen til dommernes tilfredshed. Bedste stående hund blev Irsk Setter Irmün´s May Clay E/F Jens Jørgen Sørensen. DGSK’s hold i Jylland bestod af Åens Miki ved Torben Simonsen, Åens Razz v/Linda Clemmesen og Troldmarkens Dacapo v/Hans Henning Dellgren. Point fordelingen var som følger: Kanin Vand Duer Razz 10 10 10 Miki 10 10 10 Dacapo – 10 10 Dvs. maximum point på alle hunde i alle dicispliner indtil Dacapo fik en apportkommando for meget på kaninen og dumpede. Ærgerligt! DGSK siger tak for indsatsen til vore repræsentater – godt gået; men de andre var lige en tand bedre i år. Tillykke til dem – men bare vent; vi kommer igen til næste år! /ápj

22/07/2004: Gordon Setterne samles i det sydlige weekenden 7. – 8. august !

Forhåbentlig kommer den varme periode af året og da Gordon folket er tørstige /prisbevidste sjæle, så nævner jeg lige afstanden til Tyskland – 20 km. !! Tænk lige på Euroen (kan også bruge DK. KR.) og Rabies vaccinen – til hunden vel at mærke !! Vi samles ved : Galgemarken (´æ skydebane) Beliggenhed : Ved Bredebro (a ´æ grusvej) (Så er vi jo ved skydebanen, da der jo er nogle som har svært ved at finde det om søndagen, eller jo alligevel tager en lur !!) PROGRAM Fredag d. 6 : Kommer folk fra nær og fjern med deres campingvogne/telte. Det Koster i Kloster : 60,- kr. pr. Campingvogn/Telt for Hele Weekenden ! ! Lørdag d. 7 : Den store gang "dauer" fra kl. 7.00 til kl. 9.00 .hele herligheden koster kun 30,- kr. Kl. 9.30 starter den Autoriserede udstilling. Tilmelding på DJU`s anmeldelsesblanketter ! Opdræts og avlsklasse : 0,- kr. Hvalpeklasse : 175,- kr. Øvrige klasser : 275,- kr. Som dommer er inviteret : Grethe Strømkjær – ringsekretær : Liselotte Højer Efter udstilling Aut. Apporteringsprøve. Som dommer til app. er inviteret : Erling Clausen – Flemming Sørensen – Otto Brun "Høj" Jensen Tilmelding på DJU`s anmeldelsesblanketter . Påfør om det er unghund eller åbenklasse : 175,- kr. Efter udstilling : DGSK`s Aut. Apporteringsprøve. Adgangskrav bestået alm. App. prøve. Tilmelding på DJU`s anmeldelsesblanketter ! 260,- kr. For dem som ikke er prøve interesseret, arrangeres der en hunde-jagtsti!! (den er bar gó) Kan tilmeldes løbende om lørdagen : ………… 50,- kr. Dagen igennem kan der købes pølse med brød, øl & vand, samt lidt andet mundgodt ! "Mæesma" : hvis vejret tillader det i det fri, ellers trækker vi os ind i hytten lyt efter Jagthornet ! Godt mætte af oplevelser, forhåbentlige gode, samles vi i hytten kl. 19.00 til "æ nae" . Voksne (aldersbetinget) kan spise sig mætte til kun ………….. 90,- kr. Børn …………………………………………………………………….………….. 40,- kr. Søndag d. 7 : Den store gang "dauer", fra kl. 8.00 til Ca. kvart I ! få denne herlighed for 30,- kr. Vi kan vise vores færdigheder på Sportingbanen eller gør som vi andre, øver os på de mere traditionelle duer. Vi laver èn lille konkurrence, med hund – skud – duer !! TILMELD TIL: Karl Christian (den femte) Jensen / Sognegade 29, Løgumgårde / 6240 Løgumkloster. VEDLÆG ÈN CHECK ELLER BETAL PÅ KONTO NR. 9824-8200160852 -SPAREKASSEN LØGUMKLOSTER – HUSK NAVN M. M.! TILMELDINGSFRISTEN ER Den 4. august !!!!! SES VI ÌT FØR; SES VI TÈ `Æ KLUB DAW ! Med ønsket om en god sommer og at vi ses Sønderjyderne

19/07/2004: Racedyst Sjælland og Jylland

De årlige racedyster i apportering afholdes i Jylland og på Sjælland søndag d. 25.7.2004. Holdene er udtaget ved de landsdelsprøver klubben har holdt og de udgøres af følgende ekvipager: Jylland: Åens Mikki v/Torben Simonsen, Troldmarkens Dacapo v/Hans Henning Dellgren, Åens Razz v/Linda Clemmesen. Reserve er Pennehavens Buffas v/ Peter Rafaelsen. Sjælland: Røsnæs Dingo v/Niels Erik Krüger, Asta v/Knud Petersen, Rimfaxes B. Thimex v/Lene Knuth. Reserve er Svitjods Kiki v/Niels Erik Krüger. Der hviler et betragteligt forventningspres på det Sjællandske hold idet DGSK’s hold vandt Sjællandske Racedyst sidste år. Men begge hold udgøres af stabile apportøre som bør have en god chance for at gøre en god figur til dysten. Knæk og bræk!

26/6/2004: Apporteringsprøver Sjælland og Jylland

GS-tilmeldinger til Sjællandske apporteringsprøve var ikke overvældende, idet blot 4 hunde deltog på prøven d. 26/6 ved Hagested Gislinge. Anderledes flot var det i Jylland hvor 10 hunde var tilmeldt. Se resultater og billeder her.

13/6/2004: Åens Outlaw BIR på FJD’s årlige udstilling på Fyn

Åens Outlaw v/Kent Hvirring Jensen blev BIR med CERT på FJD’s udstilling som for første gang i år blev afholdt i Årslev – syd for Odense. 15 GS var mødt frem og blev bedømt af Erik Petersen i strålende solskin. Se resultater og billeder her.

07/06/2004: Q-Bic’s Ginnie BIG1 i Roskilde

Q-BIC’s Ginnie v/Jørgen Højer blev BIR på lørdagens DKK udstilling i Roskilde. Efterfølgende deltog Q-Bic’s Ginnie i store ring hvor dommer Ivar Tang placerede hende som Bedst i Gruppen. Stort tillykke til Kennel Q-Bic’s som dermed endnu en gang placerer en Gordonsetter på førstepladsen i Gruppe 7, foran Ruhåret hønsehund (BIG2), Breton (BIG3) og en Bracco Italiano (BIG4). Weekendens udstilling i Roskilde var i øvrigt den største DKK udstilling til dato med 2.000 hunde om lørdagen og 1.800 om søndagen. Se GS resultaterne på resultatsiden under udstillinger.

21/05/2004: Udskydelse af EU Hundepas

Det er tæt på 100% sikkert at EU-Kommissionen udskyder gennemførslen af regelsættet, som bl.a. omfatter kæledyrspasset, til begyndelsen af oktober 2004. Det konkrete indhold i og konsekvensen af udskydelsen kendes først når den er vedtaget af Kommissionen. Fødevaredirektøratet er i følge afdelingschef John Larsen, allerede nu i gang med at undersøge konsekvenserne for danske dyreejere, med hensyn til passet, rejser generelt og Norge – Sverige – Bornholm i særdeleshed. Direktøratet har en forventning om at Sverige ikke vil kræve gebyr og indførselstilladelse i perioden til oktober. Fødevaredirektoratet har passet klar til juni og forventer også at det kan bruges i perioden til oktober. Så snart der foreligger yderligere information i sagen vil den blive placeret på fødevaredirektoratets hjemmeside; www.fdir.dk.

20/05/2004: "Tre ryk og en avl-evering"

Så sker det endelig igen – sidst var i Ebeltoft for ca. 10 år siden. Der var DGSK vært ved en møde vedr. avlen af vort højt skattet Gordon Setter. Denne gang har klubben taget hul på debatten ved at udsende et spørgeskema ud til de opdrættere, der inden for de sidste år har lagt kuld til. Medlemmerne er også blevet opfordret til at tage stilling til de samme spørgsmål (klik her for at se spørgeskemaet) og bestyrelsen har modtaget små 30 udfyldte skemaer, hvilket må siges at være tilfredsstillende. Den 12. juni 2004 skal så alle sejl sættes i Gelsted Kro, hvor hele avlsråden fra NGSK, 2 fra SGSK`s avlsråd og 1 repræsentant fra FGSK kommer for at delagtiggøre os i de erfaringer, de har gjort med avlsråd, HD-registrering, hanhundeliste m.m. Desuden er Erling Clausen – formand for ESKD´s avlsudvalg – også inviteret for at give en anden vinkel. Læser du programmet m.m. igennem, opdager du, at konferencen indeholder mere end foredrag og spørgeskema – nemlig workshops…. Konferencen er altså ikke bare for avlere men også for GS-ejere, der har ønsker/ideer til den Gordon Setter de, skal bruge – så mød talstærkt op. Husk: bindende tilmeldning og det behøver ikke at være i sidste sekund ! Læs mere her /KF

16/04/2004: : DKK Mesterskabsprøve 2004

Normalt er sendemasterne ved Sdr. Højrup jagt- og markprøvefolkets første synlige tegn på en dag i fynske roemarker og andet spændende terræn – alt sammen pænt besat med fugle. Påskelørdag d.10. april var imidlertid en forårsbebuder af de helt store med høj sol hele dagen. Forårets fornemste markprøve, DKK´s Mesterskabsprøve, skulle afvikles denne dag. Prøveleder Finn Møller Jørgensen bød velkommen og udtrykte stor tak for det store forarbejde der ligger i et sådan arrangement – en hilsen adresseret til Erik Danielsen og hans mange hjælpere. Uden mennesker der vil ofre så meget for jagthundesagen er denne prøve ikke mulig! Alene den præstationen at kvalificere sig til prøven er højt agtet blandt alle hundeførere og der herskede en helt speciel "sydende" stemning om morgenen. Mange hundesportsfolk var ligeledes mødt som publikum og forventede vel en kulmination på forårets indsats. De 2 x 28 finalister er udvalgt blandt ikke mindre end 500 vinderklassehunde og fordelingsnøglen i forhold til placeringerne gav flg. startliste blandt racerne: 9 Engelske Settere, 6 Pointere, 5 Gordon Settere, 5 Bretoner & 3 Irske Settere ! 14 Ruhår, 9 Korthår, & 4 Kl. Münsterländere ! (en mødte ikke op) Hos de engelske racer var kvaliteten meget høj. Ikke kun dommernes mundtlige kritikker inden frokost vidnede herom. Videre afprøvning blev udelukket for mange hunde der var skudt over – rent faktisk ni stykker – og eftermiddagens andet heat startede op med blot ti hunde. Heraf ni kategori 1. hunde, hvoraf flere havde mere end en godkendt fuglesituation samt en enkelt kategori 2. hund. Mange stod med et godt skudsmål fra formiddagen og alt tegnende til en knivskarp konkurrence om eftermiddagen – og det blev skarpt.

Gordon Setterne

Vor race var repræsenteret ved Pennehavens Buffas, Åens Kalle Kluivert, Troldmarkens Chicko, Lyngmosegårds Dodo samt Troldmarkens Applaus. Buffas, Kluivert og Chicko som hhv. 2 vinder samt 2 x 3. vinder på DKK´s Internationale forårsvinderklasse (Nordjylland og Sjælland). Dodo som 2. vinder på DGSK´s vinderklasse – hvor 3. vinder blev Troldmarkens Applaus. Denne placering gav ikke direkte adgang, men Chicko trak Applaus med, idet den jo allerede var kvalificeret. Således stillede vi i flot opstilling. Effektiviteten var på dagen ikke tilstrækkelig til yderligere konkurrence. Der var kun skudt over Åens Kalle Kluivert. Givetvis tæt på fortsættelse, men han havde et par skønhedsfejl (stødning) og vi måtte kapitulere overfor dette skrappe selskab.

2. heat

Der er ikke plads til mange fejl på sådan en dag og de der stod stærkt fra formiddagen måtte kæmpe for at bevare deres plads i rangeringen. Til andet heat overgik i uprioriteret rækkefølge: ES Borums Bonzo, B Midtvejs Tresor, ES Senjas Gaio, P Astrups Sif, P Fugledes Urd, ES Nordvestjydens Lady, P Hesselhøjs Primadonna, ES Senjas Feuda, ES Senjas Taya og B Syrach. Om eftermiddagen blev der skudt over B. Syrach, P. Urd, ES Feuda (to gange – eneste kat.2 hund) samt ES Taya (to gange). Sidstnævnte havde endvidere en godkendt fuglesituation, hvor der ikke blev afgivet skud af praktiske grunde. Blandt eftermiddagens mest "uheldige" hunde var P. Sif, som med en sekundering på ES Lady, havde bevaret sin topposition. Uheldigvis for Lady glipper hendes fugletagning herved, medens Sif måtte forlade prøven. Endvidere var P. Primadonna ej heller forfulgt af held, idet hendes partnere på nærmest "urimelig" hurtig tid bringer sig i fuglekontakt. ES Bonzo og B. Tresor arbejde energisk – endda så meget at de nærmest sammen skruede sig langt frem i terrænet og udgik. Endvidere udgik ES Gaio.

Matchning

Da andet heat var færdigt havde Urd og Lady bevaret deres topposition og blev rangeret til finale slip. Syrach, Feuda og Taya arbejde sig pænt ind på slut placeringerne med fuglesituationer i hhv andet heat og matchningen. Primadonna var slået på fugl to gange og indtog 6 pladsen. Feuda kunne pga. formiddagens minusser på søgsoplæget ikke avancere yderligere, mens sikrede sig dog stående applaus fra publikum efter afviklingen af dennes sidste stand! Sidste slip var mellem Urd og Lady. Begge starter op i høj fart og skummer marken – stilmæssigt med et plus til ES Lady. Konkurrencen er intens og alle hopper op på tåspidserne for at se hvad sker da Lady´s fører melder stand. Dommerne – Asger Stein (ordf.), Jørgen Jensen og Jørgen Gordon Andersen – beretter at Lady ikke kunne påvise fugle endsige vildt og dermed havde P Urd sikret sig sejren. At vinde på andres fejl kan være en så væsentlig del af en vinderklasses ånd og dermed kunne Flemming Sørensen helt fair løfte Fugledes Urd i sin sejrsrus – samtidigt med at vi andre stod klar med gratulationer i kanten af rapsen. Et stort øjeblik for en hundefører var en realitet. En hård konkurrence var slut – bedst illustreret ved, at de seks placerede hunde stod for ikke færre end 18 godkendte fuglesituationer. Et stort tillykke til specielt vinderen, men så sandelig også tillykke til de øvrige placerede hunde. Med sportslig hilsen Erik Petersen

05/04/2004: Hovedprøven 2004

I dagene 26.marts til 28.marts afholdt DGSK hovedprøve, med Hotel Resort Camp som standkvarter, et rigtig dejligt sted. Fredagen startede med markprøve, to hold blandede uk og åk. Der var godt med fugle men for det ene hold ville det ikke lykkes, og der blev ikke uddelt præmier. Det andet hold gik det bedre, det blev til en 1pr. i uk, og en 1 pr. i åk samt en 2 pr. ÅK. Udstillingen om eftermiddagen blev afholdt i hotellets have. Der var tilmeldt 18 hunde, hvoraf en ikke mødte op. Der blev uddelt 10 stk. 1pr. og 7 stk. 2pr. fordelt i alle klasser. BIR blev Åens Kalle Kluivert v/ Erik Petersen. Efter udstillingen var der fælles middag, vi måtte dog vente nogen tid på maden, hvorved generalforsamlingen blev noget forsinket. Liselotte Højer var dirigent, og hun styrede endnu engang forsamlingen på bedste måde, det blev en forholdsvis stille generalforsamling, med megen saglig debat. Lørdag morgen tog 4 hold fordelt med 14 unghunde og 23 åben klasse hunde af sted på markprøve. Prøven foregik på nogle dejlige terræner, og det viste sig, at der var tilpas med fugle på holdene. Alle hunde havde chance til fugl på dagen. Da dagen var omme var 13 hunde præmieret, 2 stk. 1pr. i uk samt en 2pr. I åben klasse fik 4 hunde 1pr. og 7 stk. opnåede 2pr. Om aftenen blev festmiddagen afholdt med god mad og drikkelse. Diverse årspokaler blev uddelt, og der blev givet kritik af de præmierede hunde samt blev overrakt pokaler til bedste unghund og bedste åben klasse hund. Efter det amerikanske lotteri med mange flotte præmier, var der lodtrækning til vinderklassen søndag. Aftenen forløb rigtig godt, og de sidste gik i seng meget tidligt/sent. Vinderklassens 2. heat og matchning var en fornøjelse at overvære, det var virkelig kvalitetshunde, der fik vist, hvad de kunne med mange gode fugletagninger. Finaleslippet var imellem Lyngmosegaard’s Dodo og Troldmarkens Chico. Det blev Chico, der løb af med sejren og fik et fortjent Cacit. Dodo fik hæderspris. En stor tak til Erik Petersen for en yderst veltilrettelagt hovedprøve, hvor alt klappede. Tusind tak til alle, som deltog på hovedprøven. Niels Erik Krüger Formand DGSK

05/04/2004: Fine dage med sorte hunde

Årets hovedprøve ved Hagebro blev helt igennem en fin reklame for den danske gordon setter. Personligt havde jeg lejlighed til at overvære udstillingen fredag og dømme henholdsvis et hold åbenklasse lørdag og et hold på vinderklassen søndag. Set fra mit synspunkt var der god kvalitet blandt de udstillede hunde, og det glædede mig, at kun få af de fremmødte hunde var direkte tunge. Jeg er ikke udstillingsdommer, og skal som sådan ikke sætte mig som ekspert over eksteriøret, men set i forhold til at hundene skal kunne bevæge sig på en mark, var det glædeligt at et bestemt ord i standarten, elegant, blev taget bogstaveligt. Det var set med mine briller også de rigtige hunde som vandt. Lørdag var vejret ikke det bedste til markprøve, men jeg startede ud med 12 hunde i åben klasse på egne terræner ved Aulum. Om formiddagen havde vi ikke ret stor fugletilgang, et par høns og tre fasaner, men alle hunde blev grundig afprøvet, og de viste sig som rigtig velgående og gode åben klasse jagthunde. Efter frokost kom vi så i fugle. Alle hunde fik deres chancer, og mange af dem indfriede også mine forventninger fra formiddagen. De fandt hurtigt fugl, satte dem, holdt standen og rejste villigt og præcist. Desværre viste det sig at dressuren ikke var i orden. Ikke mindre end syv af hundene satte en præmiegrad eller det hele til ved ikke at være i orden over for fugl, og det var en skam på et hold, hvor vi nok kunne være kommet hjem med en lille håndfuld 1. præmier og et par 2. præmier. Nu måtte vi nøjes med 3 x 2. ÅK. Søndag kom foråret til Vestjylland og dannede rammen om unghundekonkurrenceklassen og vinderklassen. Jeg havde fornøjelsen af 8 hunde om formiddagen, som generelt var velgående. De fik god afprøvning på dejlige marker øst for Holstebro. Da vi samledes til frokost, viste det sig, at vi havde skudt over fem hunde, og Erik Winkler (ordf. dommer) og jeg besluttede at tage syv hunde med om eftermiddagen. De to hunde uden fugletagning måtte så præstere fugl i første slip om eftermiddagen for at holde sig inde i varmen. Og hvad blev vi så vidne til? Vi oplevede en meget flot eftermiddag, med stortgående stilrene hunde, som virkelig var en vinderklasse værdig. Det er meget længe siden, jeg har oplevet så flot en forårsvinderklassefinale. Efter første runde havde Troldmarkens Chicko og Lyngmosegaards Dodo lagt sig klart i spidsen med hver to fugletagninger og fejlfrie dagspræstationer. Der var en klar skillelinje mellem disse to og de tre øvrige, og således blev det. Applaus, Boss og Zippo måtte kæmpe om placeringerne fra 3-5 medens Dodo og Chicko afgjorde topstriden. Det gjorde de fejende flot med Chiko som en værdig vinder. Da Erik Winkler råbte: – Koble! for sidste gang tror jeg vi alle, da vi gik mod bilerne og præmieoverrækkelsen, syntes, at alt var, som det skulle være, og at vi havde haft en dejlig eftermiddag. Tak for gode dage i hyggeligt selskab Med venlig hilsen Flemming Østergaard

24/03/2004: Bestyrelsesnyt

Erik Petersen og Henning Rasmussen er pr. 20.3.2004 efter eget ønske trådt ud af DGSK’s bestyrelse. Bestyrelsen har med hjemmel i klubbens love suppleret sig med Kristian Frøkjær og Frits Petersen, som hermed overtager ovennævtes valgperiode. Med hensyn til valg til bestyrelsen til den kommende generalforsamling er Ásgeir Páll Júlíusson på valg på Sjælland, og han er indstillet af bestyrelsen til genvalg. Lauge S. Larsen er indstillet af bestyrelsen til nyvalg på Sjælland. Carsten Sørensen er ligeledes indstillet af bestyrelsen til at tage suppleantposten på Sjælland. I Jylland er Karl Jensen på valg og han er ikke villig til genvalg. Bestyrelsen indstiller Peter Rafaelsen til nyvalg i Jylland. Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne om andre bestyrelseskandidater.

21/03/2003, DKK Racevinder 2003 – Den ”gamle” kan endnu…

Med sin tolvte titel har Q-bic´s Bonus endnu engang vist at han er en køn en… Jeg blev kontaktet af manden bag hjemmesiden showdogs.dk, om jeg ville have et nyt billede af Bonus på hjemmesiden. Jeg mente at der måtte være en fejl, idet Bonus jo ”kun” havde været stillet en gang på udstilling i 2003. Det måtte da være Åens Kalle Kleuvert, eller Bonus´s søn Absolut Bonus I Chip, der havde vundet. Men efter megen mailen og ringen frem og tilbage, fik jeg forklaringen på, hvorfor det er Bonus der igen vinder denne titel. Kluvert, Chip og Bonus er alle blevet BIR/BIM en gang på en udstilling i 2003. Det er kun dette prædikat, der tæller. Men da Bonus vinder, er det på Herning udstillingen og her var der flest hunde tilmeldt. Så fremover tituleres han: NORV96, DKCH, KBHV98, KBHV99, SCH, INTCH, KLBCH, KBHV00, NORV00, BROVINDER02, DKKV02, DKKV03 Q-Bic´s Bonus /Lene Knuth

12/02/2004: Nyt layout

Nu justeres hjemmesidens layout nok en gang. Målet med ændringen denne gang er at gøre siden lidt "lettere" med at sløjfe de grå kanter siden rundt, samt at gøre vedligehold af hjemmesiden nemmere, hurtigere, bedre, etc. Webmaster håber det falder i jeres smag med lidt lysere side… Tilbagemeldinger, materiale til siden, billeder og gode ideer er velkomne på email : apj@sterna.dk

12/02/2004: FCI´s standard for Gordon Setter i ny oversættelse

Godkendt af DKK’s Standard Komité Januar 2004. Erstatter Standard udsendt af DKK i 1990. Kan ses her.

Årets hunde 2003

Årets Gordon Setter og Årets Udstillingshund bliver Åens Kalle Kluivert ved Erik Petersen som tildeles Gorm´s Mindebillede ved DGSK samt Åens Årspokal. Titlerne tildeles på baggrund af bl.a.1. præmie i både åben klasse og brugsklasse på markprøve, en flot præmierække på udstilling med flere dommercertifikater samt BIS4 FJD og BIG2 DKK, 2 x Sehr Gut Jagtsuche Tyskland, vinder af DGSK´s udvidede apportteringsprøve samt flere DJU-apporteringsprøver. Tillykke til Erik Petersen Årets Gordon Setter nr. to bliver Åens X-tra Luffe ved Erik Petersen. Ekvipagen Luffe/Erik tildeles kennel Åens Årsfad, Bronzehunden (årets største præstation/DM-sejr), Stenmarkens Pointpokal, Holmbompokalen (årets højeste placering med 1. pr. udstilling) samt DGSK´s Tallerken (pointpokal). Tillykke til Erik Petersen. Årets Unge Gordon Setter bliver Pennehavens Buffas ved Peter Rafaelsen. Med en første præmie i UK fra foråret, en diplom 1. præmie (over to år) på Dansk Jagthunde Derby´s første dag samt placeringen som 4. vinder på Derbyet, har Buffas indskrevet sig i de ”udødelige” Gordon Setteres rækker. Denne beskedne række tæller sorte hunde som evnende at placere sig på den fornemme 70-årige avlsprøve. Buffas har profileret Gordon setteren på bedste vis – hvilket jo er helt i tråd med pokalens intentioner. Tillykke til Peter Rafaelsen DGSK´s bestyrelse Niels Erik Krüger [03/01/2004]


  • -

Indlæg på hjemmesiden 2003 #2

Her finder du det der blev bragt på hjemmesiden anden halvdel af 2003!

Bestyrelsesnyt

Jørgen Højer udtrådt af DGSK’s bestyrelse DGSK’s bestyrelsesmedlem og DGSK’s DKK repræsentant Jørgen Højer er d. 30/11/2003 efter eget ønske trådt ud af DGSK’s bestyrelse. [ápj /22/12/03]

Web-undersøgelser…

Som noget nyt på DGSK’s hjemmeside prøver vi nu at lancere små uvidenskabelige WEB-undersøgelser. Afhængig af den respons der kommer på undersøgelsen vil vi overveje at gøre undersøgelser af denne art til en fast bestanddel på hjemmesiden. Forslag til spørgsmål modtages gerne – send dem evt. pr. email. Den første undersøgelse kan ses nederst på denne DGSK’s forside. [ápj/10/12/2002]

Senior Bonus BIR i Herning

Syv gordon settere udstillede på årets sidste DKK udstilling i Herning den 2. november.  [03/11/2003]

Spørgeskemaundersøgelse vedr. avl

DGSK’s bestyrelse har udsendt et brev og et spørgeskema til de opdrættere og medlemmer der inden for de sidste 5 år har avlet hvalpe. Dette brev bliver offentliggjort i det næste nummer af Jagthunden og er nu tilgængeligt sammen med spørgeskemaet her på hjemmesiden. Vi søger herigennem at få et indtryk af de ønsker medlemsskaren har angående avlsmæssige tiltag i klubregi. Alle DGSK’s medlemmer opfordres til at give deres mening til kende.  [nov. 2004]

Logokonkurrence for DGSK

Hvis du står og mangler et par tusindkroneseddler og har nogle kreative ideer kunne det være en ide for dig at klikke ind på denne link der omhandler DGSK’s logokonkurrence. [nov. 2004]

Kritikker fra Dansk Jagthunde Derby 2003 og Danmarksmesterskabet 2003

Her kan du læse kritikkerne fra Dansk Jagthundederby 2003 og Danmarksmesterskabet 2003 på pdf-format. Hvis ikke du har Acrobat Reader kan den hentes ved at klikke her. [nov. 2004]

Landskamp 2003; GSCD-DGSK

af Linda og Lorens Clemmensen [Klik her for at se billeder fra Tysklandsturen] Jubii! Så oprandt den 17.10. endelig! Vi skulle til Tyskland og forsvare de Danske farver! En flok blodige amatører, med Erik Petersen som eneste erfarne mand på holdet. Men humøret var højt – vi skulle nok vise de tyskere hvem der havde de bedste GS`ere! Vi mødtes på Uge Mark i sønderjylland, hvor vi fik en hurtig kop kaffe. EP fik luftet hvalpe og muget bilen ud, og så kørte vi i 4 biler med 7 personer, 6 hunde, 3 hvalpe, en meget stor pokal, div. hundeartikler, tøj, hatte, sko, støvler og en hel del blå colaer. Turen derned var lang for både mennesker og dyr, men med Hildor Knudsen og Vagn (far) som stifindere var det ikke noget problem. Peter Rafaelsen var kørt en time senere end os, men til stor forundring sad han og ventede på os da vi ankom til Gasthoff i Mellintz. Vi blev modtaget af en stor del af det tyske hold. Fik nogle lækre schnitzler med spejlæg og en hel del fadøl og snaps, da der skulle råbes 3 x hurra + double hurra for alle de præmieringer såvel de danske som tyske hunde havde opnået i efteråret. Endda Erik gav en omgang!! Så fik EP og Vagn gang i cigarerne (Vagn var ellers holdt op med at ryge!), og snakken gik lystigt på gebrokkent tysk, og Erik kunne endda flette enkelte engelske gloser ind i det. Vi kom i seng kl.2-2.30, og havde nogle fine værelser med eget bad. Erik og Peter delte værelse og sov kun adskilt af et lille bord, og vi andre er sikre på at de lå og holdt hinanden i hånden. Morgenvækningen stod som altid Hildor for. Efter et solidt morgenmåltid, mødtes vi alle mere eller mindre udhvilede på Lindeneck kl.8.30. Bernhard Wielage, næstformand i GSCD, bød os velkommen og udloddede hvilke par der skulle gå mod hinanden. Vi skulle begge dage gå efter de tyske regler, da der ikke kunne findes danske dommere der kunne tage med derned. Dommere var Burkhard Thomas og Ronni Stelter, hvor Burkhard var ordførende om lørdagen og Ronni om søndagen. Der havde været lidt frost om natten og der var næsten ingen vind, så vi kom først i gang kl. 10.30. Vi kørte ud til en enorm rapsmark, og gik det meste af dagen på raps- og stubmarker. Vi danskere havde meget svært ved at vænne os til de tyske FCI regler, og sidst på dagen gik vi alle mere eller mindre og sparkede i jorden eller bed os i læben. Det var hårdt at blive smidt ud på at hunden prøvede på at sætte sin fugl, eller at trække sin hund ud af stand fordi den havde fulgt op på fuglen. Efter selve markprøven var overstået, skulle de hunde der var skudt over apportere agerhøne og senere apportere en and fra vand. Så alt i alt kan man sige at vi brugte hele lørdagen på at finde ud af de tyske regler angående Jagdsuche. Om aftenen mødtes vi 19.30 på Lindeneck til festmiddag. Det tog et godt stykke tid inden vi fik noget at spise, og vi reviderede vores opfattelse af den tyske punktlighed. Vi fik et lækkert ta´ selv bord, hvor alle blev mætte. Efter middagen og et par øl, var der så kritik og præmieoverrækkelse, hvor EP på DGSK´s vegne på sit bedste tysk takkede for invitationen, og overrakte Bernhard pokal, som vi havde vundet sidste år. DGSK skænkede to karafler til bedste hund lørdag og søndag. Resultater fra lørdag: Det tyske hold: Sundowner´s Monty: 1. Vorzüglich 17 p.+ bedste hund. Det danske hold: Troldmarkens Chicko : 2.Vorzüglich 16 p Åens Kalle Kluivert : Sehr Gut 15 p. Pennehavens Buffas : Sehr Gut 13 p. Troldmarkens Diaz : CQN. (lovende/tiltalende hund uden præmiering) Derudover fik Stanley von Catenhorn (søn af Nymarkens Freddy Fræk) og Troldmarkens Ea også CQN, men disse var ikke med på landsholdene. Her skal der lige gøres opmærksom på, at de point der oplyses i forbindelse med selve præmieringen (eksempelvis Exelent 17 point) ikke kan sammenlignes direkte med slutpointene. Disse findes via en "pointnøgle" og udregnes efter prøven! Det danske hold førte således total med 17 p. mod tyskernes 10 p. Generelt fik de danske hunde at vide at de var utroligt lydige og velførte. Da Karl Jensen og Tina skulle til barnedåb søndag hjemme i Danmark, trak Karl Diaz af holdet, og Åens Zwaart Zippo kom op på holdet, med Ea som reserve. Bernhard havde læderet sit knæ, og trak også sin hund Rush von Catenhorn, hvor Alice von der Talbreite kom ind i stedet for. Søndag var der de samme spilleregler som dagen før, og vi gik på de samme terræner. Vi brugte faktisk kun en mark, men denne var også enorm stor. Resultater fra søndag: Det tyske hold: Alice van der Talbreite : 2. Vorzüglich 16 p. Bounty von Rosenstolz : Sehr Gut 12 p. Det danske hold : Åens Zwaart Zippo : 1. Vorzüglich + CACIT 18 p. og prøvens individuelle bedste hund. Åens Kalle Kluivert : Sehr Gut 15 p. Dermed havde danskerne vundet med total 35 p. foran tyskerne med 25 p. Det var en dejlig weekend, med mange gode og lærerige oplevelser. Vi glæder os til næste år, hvor vi skal være værter. Se nogle få billeder fra turen her LLC [22/10/2003]

Danmarksmesterskabet 2003 – Set fra sidelinien

af Niels Erik Krüger, DGSK’s formand Danmarksmesterskabet for stående jagthunde blev afviklet omkring Årslev på Fyn. DM 2003 blev dømt af Mogens Vestergaard Hansen, Poul Vestervang og Finn Møller Jørgensen (ordf.) DGSK havde fire hunde med til dette års DM, det var Lyngmosegårds David opdr. Ejer og fører. Kristian Thomsen. Åens X-tra Luffe Opdr. Ejer og fører. Erik Petersen. Troldmarkens Abelone. Opdr. Kristian Frøkjær. Ejer og fører. Flemming Østergaard. Samt Troldmarkens Chico. Opdr. Kristian Frøkjær. Ejer og fører. Lorenz Clemmensen. Chico kom med i stedet for Pointer Søstermosens Riff, der var blevet syg. Jeg gik med på hold 3, her var Luffe og Abelone de sortes repræsentanter. Luffe startede sammen med Es Feuda, på en rapsmark, begge gik stort og flot. Feuda slår langt ud langs et hegn, og får en situation med en knaldapport, Luffe viser sekundering. Abelone kom ud mod Is Skot, Abelone når kun at lave et slag, før Skot får stand, han stak lige frem i marken, Skot når ikke at stoppe efter han har rejst fasanen, og laver også en flot knaldapport, Abelone viser spontan sekundering. Luffe og Abelone bliver afprøvet mod hinanden, Luffe får hurtig stand, på ordre rejser han præcis en fasan, komplet ro i opfløj og skud, samt en god apport. Igen viser Abelone sekundering. Abelone får en ny partner, Abelone slår klogt under vind, og forsvinder bag en bakke, hun findes i stand, tæt på skovbryn, hun rejser præcis en agerhøne, og er rolig i opfløj og skud, og hun viser en rigtig god apport på den anskudte fugl. Lige før frokost prøves Luffe og Abelone igen sammen, Luffe slår langt ud under vind, og opnår stand, Abelone kommer derned og viser igen en flot sekundering, da Erik og dommeren kommer derned, løber en agerhøne fra området, Luffe kan ikke komme til at gøre arbejdet færdig, da naboen kommer ud og brokker sig fordi, vi holder på hans stubmark. Efter dette tager Luffe nogle store flotte slag i roemarken, og på toppen af en bakke tager han stand, Erik kommer op, og giver rejseordre, Luffe går frem og rejser fasan, og er rolig i opfløj og skud, apporter fasanen godt. På hold 1 havde David gået rigtig godt, og havde en god fugletagning. Chico gik også godt, fandt fugl, rejste villigt ro i opfløj og skud, fuglen blev ikke skudt, så Chico skulle apportere en udkastet fugl. Desværre smider Chico fuglen inden han når tilbage til Lorenz, og Chico måtte animeres noget inden han tager den igen. Ud af de 25 hunde som startede dette års DM var der til middag skudt over de 21, flere af dem havde flere situationer. Til 2 heat havde dommerne taget 13 hunde med, det var følgende . ES Nordvestjydens Lady, ES Østkystens Leika, Breton Paw. Lyngmosegårds David, Pointer Flemløses Amanda, Pointer Spurvfuglens Fly, Åens X-tra Luffe, Pointer Astrups Siff, IS Thorn, Troldmarkens Abelone, Pointer Fugledes Vento, Breton PVN`s Poker og Breton Marki. David og Paw var ude i et kort slip, da Paw hurtig fandt fugl, og lavede et godt stykke arbejde, fuglen blev ikke fældet. David gik godt men blev slået på fugl. Luffe og Siff gik stort og godt, med Luffe som den der gik renest på marken, Siff tager stand, men kan ikke påvise vildt, Luffe kommer til samme område og opnår stand, vi er spændte hvad nu? Luffe er sikker og laver endnu et prima stykke fuglearbejde. Abelone og Thorn startede i et smalt stykke roer, i det første slag støder Abelone en agerhøne, viser prompte respekt, senere misser hun en agerhøne til, derefter går hun noget egenrådig, er lidt svær at koble. Marki og David begge hunde går godt, med en lille overtag til Marki, han kaster sig i stand, og laver et førsteklasses stykke fuglearbejde. Matchning. Siff og David. David går godt og ligger over Siff, Siff udgår. David mod Lady. David går igen godt, og får stand løser selv, senere burde David sekundere Lady, David udgår, kun én plads fra placering. Lady møder Fly, her har Fly en prima fugletagning, og vinder over Lady. Lady bliver 6. vinder. Fly og Amanda, her ligger Fly over Amanda og Amanda bliver 5. Vinder. Fly kan ikke komme højre op på ranglisten, Fly 4. vinder. Marki mod Paw, her ligger Marki langt over Paw i format og stil, men desværre for Marki støder han en fugl, Marki bliver 3. vinder. Finale bliver så Luffe mod Paw. Begge hunde lægger godt ud, med store brede udslag, men efter kort tid tager Luffe teten og viser et første klasse søg, går fra kant til kant i den store roemark, et søg der en DANMARKSMESTER værdig. Dommerne lader koble da Luffe lå langt over Paw. Paw bliver 2. vinder. 1. vinder og Danmarksmester 2003 bliver Gordon Setter Åens X-tra Luffe. Det var en stolt formand der gik op til Erik og kunne ønske ham og Luffe tillykke. Jeg sagde til Erik, "Du fatter ikke hvad du og Luffe har præsteret endnu, det tager flere dage". Jeg har prøvet det selv da jeg vandt DM i 1992, med Åens Dapper Dan. Luffe er efter Åens DR. Whitefoot, som jo var kuldbror til Dapper Dan, så endnu en gang beviser det, at blodet fra Leika og Dannie var noget helt unikt. Endnu en gang tillykke til Erik Petersen, og ikke mindst til Luffe. Dette DM afslutter et efterår som ikke er set tidligere, masser af præmier, på kvalitets klasser, brugsprøver, en 4. vinder på Dansk Jagthunde Derby, en 2. vinder, en 4. vinder og en 6. vinder på de store vinderklasser, og så ikke mindst en Danmarksmester. Jeg vil skrive lidt om efteråret som helhed senere. /NEK [17/10/2003]

DGSK’s efterårsvinderklasse 2003

af Karl C. Jensen Det var med stor spænding vi tog fra det sydlige, med retning mod Vildbjerg og DGSK’s efterårsvinder klasse. Som debutant har man vel altid én del illusioner om forløbet af sådan en prøve, og lad det være sagt med det samme, der blev ikke taget hensyn til debutanterne ! Vi var jo to nye i det selskab, Buffas havde som Dias også kvalificeret sig. Som formiddagen skred frem blev det os klart, at de to nævnte hunde, havde opbrugt deres held på kvalitets prøverne ! Der var 12 startende hunde og heden (lyngen) var som skabt for dem. Fugle var der nok af i starten, men der kneb for hundene at behandle dem korrekt ! Enten så stødte de dem, eller gik forbi dem og fik hunden endelig stand, fuglen fældet, så knaldapporterede den ! Der var kun én der magtede fuglearbejdet til UG og det var Lyngmosegårds David ! Tre andre hunde kunne ikke dy sig da fuglen blev fældet, de knaldapporterede ! Luffe & Applaus var dog så fornuftig at lade den flygtende fugl overleve og apporterede korrekt efterfølgende en kastet fugl. Skæbnes time kom til middag, hvem var inde og hvem ude? Vi havde nok alle en anelse om hvordan det stod til og resultatet blev foruden et farvel til de 2 debutanter, så måtte 4 andre hunde også sige farvel ! Slaget skulle stå mellem Åens Zwaart Zippo ført af Lorenzoo Clemmensen, Åens Kalle Kluivert & Åens X-tra Luffe begge ført af Erik Petersen, Lyngmosegårds David ført af Kristian Thomsen, Højtoftegårds G. Bino ført af Jesper Olesen samt Troldmarkens Applaus ført af Ulrik Stadelhofer. Vi startede op på ny, på selv samme terræn som vi gik på om formiddagen ! Efterhånden som eftermiddagen skred frem, begyndte tingene at forme sig til fordel for Luffe og Applaus. Konkurrenterne blev distanceret for hvert slip og til sidst skulle slaget stå mellem de to kendte og garvede vinderklasse hunde. Dommeren mente at de lå så tæt på hinanden, at det skulle afgøres på én fugletagning. Men da det virkelig gjaldt, så var fuglene ikke særlig medgørlige og afgørelsen måtte falde ud til den hunds fordel, som på det tidspunkt havde lavet mindst fejl ! På toppen kom så Luffe, andenpladsen gik til Applaus, David sneg sig ind på tredje pladsen og rosinen i pølse enden, blev Zippo på en fjerde plads ! Et stort tillykke til de placerede hunde ! Som debutant blev vi en del klogere den lørdag i Vildbjerg. Karl C. Jensen [02/10/2003] ——————————————————————————–

 

Sort kan også være lyst – fra Dansk jagthunde Derby d. 21/09/2003

Den specielle overskrift indeholder det glædelige budskab, at det nu for tiende gang lykkedes for en Gordon Setter at placere sig blandt de seks bedste på Dansk Jagthunde Derby. Pennehavens Buffas ved Peter Rafaelsen bragte den sorte og brune farve ind på lystavlen, da Buffas i weekenden 20.-21. september ved Gørlev, opnåede at blive 4. vinder på denne 71-årige gamle avlsprøve for Engelske hunde. Med en topkarakter på 1A baseret på lørdagens afprøvninger, havde Buffas et rigtig godt udgangspunkt til søndagens afprøvninger i de vestsjællandske roemarker. Kun to andre hunde – en Pointer og en Irsk Setter – havde samme karakter. I første heat viste Buffas sit store format og på trods af en meget offensiv indledning på slippet, fik Peter styr på Bufa´s søgsoplæg og ekvipagen forsvarede deres status i konkurrencen. De to andre tophunde magtede knapt at forsvare deres status – til gengæld avancerede flere hunde med 2a fra lørdagen op i rækkerne – så konkurrencen var intakt, ja nærmest skærpet. Om eftermiddagen bragte Buffas stor spænding (og nerve) ind i dysten. Efter prima søgsoplæg opnåede han en nærmest kataleptisk stand – stod mejslet ud som en sort silhouet i roerne – klar til avance. Her var DGSK igen tæt på noget stort, idet en fejlfri situation utvivlsomt ville have bragt Buffas ind på Top-2 ! Den intense summen blandt publikum indikerede situationens vigtighed! Da Peter gav avanceordre, rykkede Buffas kontant frem og sprang nærmest over fasanen, som efterfølgende akkurat lettede så upræcist, at 9 millimeteren forblev tavs. Den udeblevne og i denne stund nærmest berusende røgsky, som jo driver bort fra stedet hvor godt fuglearbejde er fuldendt, kunne have givet GS-folket den forløsning som vi har ventet på så længe. Alt i alt blev det positivt bedømt – det er bedre at bringe sig i fuglekontakt end det modsatte – det må vel være konklusionen på dommernes kritik af det passerede. Buffas var med endnu! I næstsidste slip kæmpede Buffas bravt og arbejdede sig lidt opad. I sidste slip blev han lidt følsom på næsen og havde et par skarpe resultatløse stande / markeringer, hvilket betingede at hans makker tog for meget terræn fra ham og hans endelige placering var hermed beseglet. Pennehaven Buffas er efter Troldmarkens Applaus og Meggie og opdrættet af Lars Zinglersen. Se stamtavle her Pennehavens Buffas og Peter Rafaelsen gjorde flot reklame for vor race og alle i klubben kipper med hatten for denne fornemme præstation. Tillykke! Set fra en historisk synsvinkel viser det sig at vi kan fejre 10 x placerings Jubilæum 1932 Vejsgård Frits 4. vinder 1942 Troll 6. vinder 1944 Hvas Beauty 2. vinder 1983 Veidemarkens Leica 3. vinder 1984 Stenmarkens D. Black Pennie 3. vinder 1986 Åens Brus 2. vinder 1991 Patrick 5. vinder 1997 Røsnæs Dingo 6. vinder 1998 Sneppelundens Assia 6. vinder 2003 Pennehavens Buffas 4. vinder /EP

[23/09/2003]

DGSK’s Forderby på Tuse Næs d. 30/08/2003

af Lene Knuth og Erik Petersen Med 16 tilmeldte hunde til årets Forderbyprøve, var der lagt op til en spændende konkurrence men med tunge regnbyger i horisonten og ingen vind var forventningerne dog noget nedskruet, da vi slap de første to hunde. Men lidt efter lidt kom der gang i vinden og skyerne drev heldigvis væk. Fuglene var fløjet, så vores meget søde terrænleder var yderst frustreret over situationen. Alt var ellers nøje tilrettelagt, så der var kørt biler ud, som skulle bruges til hjemtransport og vi andre kunne bare gå derud af. Og så startede vinden med at lægge sig, for siden at vende, så enkelte slip kom til at foregå i sidevind, men det klarede hundene dog ganske udmærket. At møde de små (søde) uldtotter, var også ganske nyt for flere af de jyske hunde, og stort set alle harer blev fuldt til døren. Enkelte sjællandske hunde fik også sat lidt fart på harerne. På et tidspunkt havde vi set flere harer end fugle, så Jan, vores terrænleder var godt nok ikke så glad. Men i samme øjeblik vi satte foden på Jans eget jagtterræn havde hundene chance til den første flok agerhøns og siden var der også både fasaner og kyllinger, og jeg tror at alle havde deres chancer. På hold 1 med Allan Rasmussen som dommer, var det kun Mille og Åens Odine, som fik en ordentlig situation ud af det. Flere hunde var uheldige at støde fugle og en enkelt kunne ikke rigtig få dem op at flyve, da det gjaldt. Da klokken var lidt i madpakke, kom der et opkald fra hold 2, de ville gerne have udsat frokosten en time, da de ingen fugle havde haft…suk hvor var jeg sulten. Nå vi fik afklaret hvad vi skulle og vendte snuden mod nogle kolde øl og vand. For derefter at vende tilbage til klubhuset og de ventende madpakker. Vi var nogle som simpelthen ikke kunne vente til hold 2 ankom, med at spise, men det giver altså også en rigtig god appetit, at gå (læs ”løbe”) med hund. Efter en velfortjent pause til både hunde og folk, kom dommen fra de høje herrer (dommerne), og om eftermiddagen fortsatte 10 hunde til videre afprøvning. Der var skudt over Åens Odine og Mille som toppede dommernes rangering i nævnte rækkefølge. På nogle herlige stubmarker samt afsluttende i roer havde vi de bedst tænkelige terræner til hundene – endda pænt besat med fugle. Efter andet heat – hvor flere havde muligheder for fuglearbejde – var det kun Entangen’s B Boss der magtede at bringe en fasan for bøssen. To hunde kom ud i en omprøvning og herefter var vi klar til finalen. Rangeringen havde naturligvis de tre med fuglearbejde i toppen. Mille og Odine havde byttes plads. Odines mark indbød ikke til det helt store søg pga terrænets beskaffenhed – og selv om Odine kan holdes da hendes makker går med harer – bliver rytmen lidt brudt. Mille viste på en stor stub et fantastisk flot søg og sikrede sig et godt udgangspunkt til finaleslippet! I matchningen fandt Entangen’s B Boss et stor flok høns og opnåede en smuk stand for disse. Rejser flot på ordre og preller i skudet disse fugle. Så langt at dommerne valgte at sætte Boss helt uden for placeringerne. Desværre opnåede ingen af de andre – Åshøjdens Lucky, Pennehavens Buffas eller Troldmarkens Ea at finde fugl i matchningen. Pennehavens Nellie var reserve, men kom ikke ud). Mille og Odine kæmpede bravt i roerne i et pænt langt finaleslip og vi publikummer var meget i tvivl om vinderen. Begge havde gjort godt selv om der var nyslåede fugle (fra slippet forinden) som ikke blev udnyttet. Resultatet af prøven blev: 1. Vinder Mille v/Henning Rasmussen 2. Vinder Åens Odine v/Erik Petersen 3. Placerede Åshöjdens Locky v/Karl C. Jensen 4. Placerede Pennehavens Buffas v/Peter Rafaelsen 5. Placerede Troldmarkens Ea v/Hildor Knudsen 6. Placerede Pennehavens Nellie v/Lauge Larsen På vegne af DGSK skal vi her benytte lejligheden til at sige stor tak til terrængiverne Kim Jacobsen og Jan Lorentsen, samt rette tak til dommerne Niels Erik Krüger og ikke mindst til Allan Rasmussen. /LK-EP [2/9/03]

Klubweekend i Løgumkloster 1.-3. august

af Bent Simonsen

Der er gået et helt år siden vi sidst var til klubweekend i Løgumkloster. Vi var spændte på og forventningsfulde – kunne Karl og Tina med deres hjælpere gentage succesen fra sidst ! Vi ankom med vore norske venner Tor Vollen med familie til en hel campingplads lørdag morgen kl. 09.00. Vi ville se udstillingen der skulle dømmes af Erik Petersen. Udstillingen kunne mønstre 18 hunde, og alle blev grundigt bedømt med åben kritik. BIR blev Troldmarkens Dacapo v/Hans Henning Dellgren ført på dagen af opdrætter Kristian Frøkjær, og det gjorde han ganske godt da hunden fik både 1. pr., 1. v. CERT og BIR – tillykke. BIM blev Åshøjdens Locky v/Karl Jensen der også fik 1. pr. 1. v. og CERT – tillykke. Den anerkendte apporteringsprøve var næste punkt på programmet. Vi havde ikke tilmeldt nogen hund, men Anke kunne ikke dy sig, og gik til prøve med vores 11 år gamle og døve Åens Leica. Hun bestod minsandten med 29 point. Hun kunne dog ikke måle sig med Asta v/æresmedlem Knud Petersen og Q’Bics Dolly Patron v/Jørgen Højer, der begge fik max. point 30. Der skulle matches, 1 kanin på tid, og her vandt Dolly med mindst mulige margen og blev prøvens bedste hund – tillykke til Jørgen. Asta og Knud måtte "nøjes" med en ærefuld 2. plads – tillykke. DGSK’s udvidede apport prøve, som bliver stambogsført, er en vanskelig prøve, der kræver meget af hund og fører, blev vundet af Åens Kalle Kluivert v/Erik Petersen. For denne fornemme sejr modtog ekvipagen Tjuren. Erik modtog også Duke’s apporteringspokal under festmiddagen. Han har vundet den 3 gange med 3 forskellige hunde, sidst med Åens X-tra Luffe på udtagelsen til racedyst. Normalt er vores klubdag også stedet, hvor hundene udtages til racedyst, men på grund af tidspunktet for klubweekenden, havde der været udtagelse og racedyst. På den Jyske udtagelse ved Viborg, blev bedste unghund Åens Newton v/Rene Clausen, og han fik tildelt Thors mindepokal (da han ikke var tilstede, får han den senere) tillykke til Rene. Sædvanen tro havde Karl og hans hjælpere også lavet en jagtsti med apport af diverse emner, herunder også en pølse, og skydning med luftgevær til bevægelig skive. Denne disciplin blev vundet af Pennehavens Buffas v/Peter Rafaelsen – tillykke. Vores norske ven Tor prøvede også denne disciplin, og til formålet lånte han vores gamle Leica, og på trods af sprogvanskeligheder besatte ekvipagen en flot 2. plads. Efter dagens anstrengelser (det var virkelig varmt) og en let gang vask, gik vi til bords, hele 65 glade og sultne mennesker. Det blev hyggeligt og vore fremragende dommere Erling Clausen, Børge Sommer, Just Mikkelsen og Otto C. Jensen der hele dagen havde set på de dejlige hunde, fik en velfortjent middag. Nu er det sådan, at GS-folket forstår at more sig, på trods af forskelligheder, og der var fuld fart på fra starten, historier – mange af slagsen, masser af grin, det var recepten, og den blev fulgt. Hunne Hans solgte et spil kort, 1 eller flere kort af gangen, og da publikum var blevet varme, gik budene ganske godt. Der var 40 præmier, så næsten alle fik en ting. Da ingen skulle eller kunne køre om aftenen, blev seancen ved til ud på de meget små timer. Søndag morgen var der lidt stille på pladsen. En del så ud som om de var blevet flere år ældre i løbet af natten, men kaffen og det fremragende morgenbord hjalp en hel del. Også i år skulle vi på skydebanen sidst på formiddagen. Disciplinen med skud til 6 bagduer, ledsaget af hund, der pænt måtte vente ved førers side, indtil han havde skudt forbi, for derefter at apportere en udlagt due. Pennehavens Buffas v/Peter Rafaelsen vandt disciplinen – tillykke. Herefter var der diverse flugtskydnings discipliner for de som havde lyst hertil. Endnu engang har I gjort det kære Sønderjyder, og endnu engang har i overgået jer selv. Hele 95 personer var på pladsen lørdag eftermiddag, og vores æresmedlemmer Grethe Strømkjær og Knud Petersen var der på trods af de begge har lang vej – det er flot, og vi nyder alle jeres deltagelse – tak til Grethe og Knud. MEN – uden den entusiasme i udviser i Kloster kære Karl og Tina, Linda og Lorenz, Maibritt og Hildor og jeres fantastiske hjælpere, var der intet. Det er så utroligt flot det kæmpearbejde i udfører, det er til UG, så fra alle de fremmødte skal der lyde den største tak der er givet i nyere tid – i er bare gode til det klubweekenderi – vi kommer igen næste år – MOJN! Lidt malurt i bægeret er der desværre også. Det er synd klubbens formand ikke kunne afse tid til at være til stede. Det er ikke bare konkurrencen, men i høj grad også det sociale samvær med andre hundefolk. Her får man drøftet mangt og meget, får taget pulsen på klubben og hører hvad der optager medlemmerne. Når det hele så er slut står weekenden tilbage i solens tegn, gennemført arrangement, søde mennesker, seriøse hundefolk, vittige mennesker – så endnu engang kære Karl og Tina KÆMPETAK for et flot arrangement. /BS [14/08/2003]

Racedysten en succes på Sjælland – mindre godt gik det i Jylland

Gordon Setterne vandt racedysten på Sjælland d. 27/7/03, men i Jylland kom Gordon Setterne ind på sidstepladsen. Det Sjællandske hold bestod af Knud Petersen med Asta og Niels Erik Krüger med Røsnæs Dingo og Svitjods Kiki. Reserve var John Bak med Iglsøgårdens Taya. Holdet fik 88 point og førte konkurrencen blandt de stående racer sammen med Breton-holdet, som også opnåede 88 point. Dermed skulle der matches om bedste hold, og denne matchning vandt Gordon Setterne på kvalitet. Stort tillykke til Knud P og Niels Erik! Ydermere deltog Røsnæs Dingo i matchningen om racedystens individuelt bedste hund og kom ind på en anden plads. Dingo måtte se sig slået med et halvt sekund af en Flatcoatet Retriver. Repræsentanterne for de stående jagthunde på Sjælland opnåede følgende point på Racedysten: Gordon Setter 88 p Breton 88 p Pointer 87 p Korthåret Hønsehund 86 p Irsksetter 83 p Ruhår 83 p Münsterländer 82 p Engelsk Setter Dumpet Gl dansk hønsehund Dumpet Weimaraner Dumpet Anderledes gik det ved Racedysten i Jylland – idet kun Erik Petersen mødte op. Man forsøgte telefonisk i et par timer at få fat i de tilmeldte og derefter nogle afløsere, hvor flere takkede nej! Dette "rekrutteringsarbejde" var kun muligt pga. stor velvillighed fra prøvelederen – men det mislykkedes – sikkert pga ferietider! Derfor måtte Erik Petersens Åens X-tra Luffe træde til som tilmeldt reserve. Der manglede jo stadig den tredje GS’er på holdet og da der ingen andre muligheder var måtte Erik Petersen tage hjem og hente en tredje hund. Således udgjorde Erik Petersen hele GS-holdet med Åens X-tra Luffe, Åens Kalle Kluivert og med unghunden Åens Odine. Kluivert og Odine gik hen og dumpede på kaninen og dermed var holdet henstillet til en sidsteplads i holdkonkurrencen. Åens X-tra Luffe opnåede 30 point og gjorde en god figur i matchningen. /ÁPJ (28/7/03)

Allan Diederichsen udtrådt af DGSK’s bestyrelse

DGSK’s næstformand og Derbyudvalgsrepræsentant Allan Diederichsen er d. 8/7 efter eget ønske trådt ud af DGSK’s bestyrelse. Niels Erik Krüger overtager arbejdet i Derbyudvalget, mens næstformandsposten bliver besat på næste bestyrelsesmøde, d. 28/8/2003. Desuden har Erik Petersen indvilliget i at overtage sekretærfunktionen i bestyrelsen da Jørgen Højer ønskede at frasige sig dette hverv. /ÁPJ (28/7/03)

Ny redaktør på DGSK’s sider i Jagthunden

Annette G. Wermuth har fra og med næste nummer af Jagthunden overtaget jobbet som redaktør af DGSK’s sider i bladet. Annette har fra første færd vist sig at være befriende aktiv med hensyn til at presse nyheder ud af bla. bestyrelsen og fortjener at alle mand bakker hende op mht. at skaffe relevant stof til bladet. Så derfor: Har I noget der skal i Jagthunden kontakt Annette enten på mail på adressen: gabrielle@pc.dk eller telefon 5918 9705. Annette har skiftende arbejdstider og kan til tider være svær at få fat på i telefonen. Men posten bliver stadig bragt ud i Søndersted og omegn og Annettes adresse er: Mogenstrupvej 29, Søndersted. 4340 Tølløse. /ÁPJ


  • -

Indlæg på hjemmesiden i 2003 #1

Her finder du de indlæg der blev bragt på hjemmesiden i første halvdel af 2003

Sjællandske Apporteringsprøve 28/6/2003

Udtagelse til Racedyst Jylland d.22/6/2003

Samtlige 10 hunde bestod DGSK’s apporteringsprøve i Jylland i weekenden. Sneppelundens Centa, Åens Kalle Kluivert og Igslsøgaardens Kojak [alle med 28 p] er udtaget til racedysten i Jylland med Åens X-tra Luffe [30 p] som reserve.

Gordon Setterne samles i det sydlige weekenden 1. – 3. august !

Som i ved er klubdagene (Sjælland & Jylland) slået sammen til én weekend. Klubweekend kalder vi det, den første weekend i august, når de smukke sorte Settere samles for andet år i træk ved Løgumkloster ! Hvorfor nu det, jo, jo, – sidste år havde vi en vældig hyggelig klubdag, hvor nogen i bogstaveligste forstand blev taget med bukserne nede …. Nu inden fantasien helt løber af med jer, så meld jer til klubweekenden og få én på opleveren ! Velvidende at det bliver den varme periode af året og at Gordon folket er tørstige /prisbevidste sjæle, så nævner jeg lige afstanden til Tyskland – 20 km. !! Tænk lige på Euroen (kan også bruge DK. KR.) og Rabies vaccinen – til hunden vel at mærke !! Vi samles ved : Brede Ådal Beliggenhed : Syd for vejen som forbinder Løgumkloster & Bredebro (Løgumklostervej/Søgårdsvej) , hvis muligt sættes skilte op ! Program : Fredag d. 1 : Kommer folk fra nær og fjern med deres campingvogne/telte, eller ”bare” dem selv. I hytten er der 20 køjer, fordelt på 2 rum , foruden et lille køkken, tre toiletter (det ene handicap, er nok meget i brug om søndagen) og et bad. Det Koster i Kloster : 60,- kr. pr. Campingvogn/Telt eller 60,- kr. pr. Person ved overnatning i hytten, priserne er for Hele Weekenden ! Fredag aften står der en grill til rådighed, for dem som har medbragt mad ! Lørdag d. 2 : Det store morgenbord, med alt hvad hjertet begærer står klar fra kl. 7.00 til kl. 8.45 . Prisen for hele denne herlighed ………. 25,- kr. Kl. 9.00 starter den Autoriserede udstilling. Dommer: ERIK PETERSEN Tilmelding på DJU`s anmeldelsesblanketter ! Opdræts og avlsklasse : ……… 0,- kr. Hvalpeklasse : ……………………… 175,- kr. Øvrige klasser : …………………….. 275,- kr. Efter udstilling : Aut. Apporteringsprøve . Som dommer til app. er inviteret : Børge Sommer – Erling Clausen – Just Mikkelsen – Otto Brunhøj Tilmelding på DJU`s anmeldelsesblanketter ! Påfør om det er unghund eller åbenklasse : …………………….. 175,- kr. Efter udstilling : DGSK`s Aut. Apporteringsprøve. Adgangskrav er bestået alm. Apporteringsprøve. Tilmelding på DJU`s anmeldelsesblanketter ! For DGSK`s app. prøve : …………… 260,- kr. Begge prøver er åbne for alle jagthunderacer ! For dem som ikke er prøve interesseret, arrangeres der en hunde – jagtsti !! (den er bar gó) Kan tilmeldes løbende om lørdagen : ………… 50,- kr. Dagen igennem kan der købes pølser med brød, øl & vand, samt lidt andet mundgodt ! Frokost : holder vi hvis vejret tillader det i det fri, ellers trækker vi os ind i hytten ! Lyt efter Jagthornet ved kl. ca. 13.00 ! Der kan bestilles lækre håndmadder: 3 stks. for kun ………………………..…25,- kr. Godt mætte af oplevelser, forhåbentlige gode, samles vi i hytten kl. 19.00 til fælles spisning og pokal overrækkelse. I år slagter vi Svinet og griller den: Voksne (aldersbetinget) kan spise sig mætte til kun 80 kr.! Børn koster tradionelt kun det halve nemlig 40 kr. Lørdag aften : Når nu den værste sult har lagt sig, såå (ryger bukserne måske) sæl HunneHans ét spæl kort !!! Kan det tænkes at du brænder efter at skænke DGSK nogle sager tæ HunneHans kan forvalte, så meddel det ved tilmeldingen. Her er det vist på sin plads at komme med én advarsel, hvis man evt. påtænker at skænke sin hund, kone, mand, svigermor til HunneHans, så må man i værste fald påregne at man kan risikere at vinde indsatsen tilbage, med de følger der måtte komme……. !!! Lad nu vær med at slæbe sand med til Sahara !! Der kan under hele opholdet købes billig øl m. m. Gordon Setter vin er der også . Søndag d. 3 : Det store morgenbord, med alt hvad hjertet begærer står klar fra kl. 8.00 til kl. 9.30 . Prisen for hele denne herlighed ………. 25,- kr. Når så de værste tømmermænd har lagt sig eller man bare er godt udhvilet, så skal vi på skydebanen. Kl. 10.00 : Vi tager ud for at vise vores færdigheder på Sportingbanen eller gør som vi andre, øver os på de mere traditionelle duer. Vi laver èn lille konkurrence, med hund – skud – duer !! Sidste år vandt Byrådsmedlem Roberto Poulsen, godt hjulpen af Bjarne Kleis som stillede med én fælles hund ! HUSK PÅFØR MED OVERNATNING OG FORPLEJNING PÅ ANMELDELSESBLANKETTERNE, VEDLÆG ÈN CHECK ELLER BETAL PÅ KONTO NR. 9824-0000045411 –SPAREKASSEN LØGUMKLOSTER HUSK NAVN !!! HUSK : TILMELDINGSFRISTEN ER Den 20. JULI ! Tilmelding sendes til Karl Jensen Sognegade 27, Løgumgaarde, 6240 Løgumkloster, tlf. 74 74 50 31 Email: sognegade27@mail.tele.dk (Hvis man er i tvivl om noget kan Karl også give yderligere oplysinger om stort set alt…) Søndag eftermiddag er vi nok nået det punkt hvor alle er ved at være opslidte, især hundene med alt det hersen vi har gjort for/med dem !! SES VI ÌT FØR; SES VI TÈ `Æ KLUB DAW ! Med ønsket om en god sommer og at vi ses Sønderjyderne PRISOVERSIGT KLUBDAW Forplejning: Priser: Morgenmad lørdag 25,- kr. Håndmadder 3 stk. lørdag 25,- kr. Aftensmad ( voksen) 80,- kr. ( børn ) 40,- kr. Morgenmad søndag 25,- kr. Overnatning ( Hel weekend) ) 60,- kr. Prøver: Udstilling opdræts og avlsklasse 0,- kr. Udstilling hvalpeklasse 175,- kr. Udstilling øvrige klasser 275,- kr. App. prøve unghund / åbenklasse 175,- kr. DGSK´s app. prøve 260,- kr. Jagtsti 50,- kr.

Opsummering af DGSK’s Hovedprøve 2003 Så oprandt weekenden…

skrevet af Bent Simonsen Så oprandt weekenden for vores årlige hovedprøve, som i år var henlagt til Fakse og store dele af omegnen. Anke og jeg havde glædet os til samværet med andre hunde entusiaster, unge som ældre. Det var en perfekt optakt til hovedprøven at være til udstillingen, og se alle de flotte hunde og deres stolte ejere, og uanset præmiegraden, så alle tilfredse ud. Omgivelserne kunne ikke være bedre, da godset Strandegaard på Feddet var den perfekte ramme for vore smukke hunde. For vores eget vedkommende var det først om lørdagen vi skulle ud at dyste, nemlig i ungdomsklassen. Dagen startede med solskin, højt humør og der var hele 60 hunde til start i ungdomsklasse og åbenklasse – meget tilfredsstillende. Dagen blev god, der var, på vores hold, fugle i hvert slip, så det var perfekt, for vores dommer og terrænleder Poul Vestervang, vidste hvor fuglene lå. Det var for mit vedkommende 9 år siden jeg sidst fik en præmiering på en unghund, så det tegner godt for fremtiden. De unghunde der blev stillet (24 i alt) er virkelig nogle, der vil ud over stepperne. Både på lørdagen og om søndagen i UKK, blev der gået til makronerne. Vi skal glædes over, det store potentiale der er i denne klasse, det tegner virkelig godt for fremtiden, så det bliver spændende om vi har en derbyvinder i 2003. Det betyder, at avlsarbejdet er gjort godt, så mon ikke præmieringsprocenten er i stigende – jeg tror det. Desværre kom flere af hundene galt af sted med fuglene, det var øjensynligt svært at lokalisere og fastholde dem, så præmieringerne, også på de andre hold, var ikke for mange, men alle havde en god dag, og alt foregik i en god kammeratlig atmosfære, hvor der også var tid til drillerier og en enkelt historie. Det er godt at alle kan hygge sig, uanset forskellig opfattelse af hundearbejdet. Lørdag aften var der også fuldt hus, og der blev snakket og hygget ved alle bordene, uddelt præmier, årspokaler, givet kritikker med glimt i øjet, og der blev trukket lod til søndagens konkurrence klasser. Vinderklassen med 15 deltagende hunde, var kvalitetsmæssigt virkelig god, og der blev uddelt cacit til 1, vinderen, og reserve cacit til 2, vinderen – det er flot. Meget rammende, var afslutningen på både vinderklassen og på hovedprøven henlagt til græsplænen, med herregården Jomfruens Egede – i baggrunden som den perfekte kulisse, det kunne ikke være smukkere. Hele arrangementet klappede bare, og endnu engang stor ros til Poul Ellehøj og Ásgeir Páll Júliusson, der var bare styr på sagerne, for det er et stort arbejde i har påtaget jer, både før og under selve arrangementet, men det klarede I til UG. Mit virke som formand for klubben sluttede ved generalforsamlingen fredag aften, og det er da nostalgisk at give ”dirigentklokken” til min efterfølger, men jeg vil ønske Niels Erik al mulig held og lykke, og er der brug for min hjælp, er jeg til rådighed, Vi fik en ny bestyrelse, en ny formand, og vi må så se hvad fremtiden bringer for vores klub, men lad os fortsat være tro og stolte over at være ejere og førere af så dejlige hunde som Gordon Setteren, og håbe på fremgang og succes. Vi ses til de kommende arrangementer, og fra Anke og jeg skal der, til alle de dejlige medlemmer af DGSK vil vi begge 2 sige tak for kampen i de 6 forgangne år, og ønske jer alle held og lykke – vi ses. Anke Gerdes og Bent Simonsen DGSK’s Hovedprøve 2003 ved Fakse

Hovedprøven 2003 blev afviklet med standkvarter på Fakse Vandrerhjem dagene 28.-30. marts. Prøveleder var Poul Ellehøj. Fredag d. 28. kl 15:00 mødte 19 hunde frem til udstilling på Strandegaard, St. Elmue. Ringsekretær var Dorthe Spanggaard og Dommer var Knud V. Jensen. Q-Bics’s Darni v/ Ann Køj og Ásgeir Páll Júlíusson – på dagen ført af Jørgen Højer – blev Bedst i Racen med dommercertifikat. Terrismäens Bertta v. Leena Majala og Harri Heino blev Bedst i modsat køn. Bedste unghund blev Åens Nino v/Jan Knudsen. Billede af BIR, BIM og bedste Unghund samt førere og dommer kan ses ved at klikke her Fuldstændig liste over præmieringer på udstillingen kan ses ved at klikke her Kl 18:30 afholdtes generaforsamling. Dirigent var med Liselotte Højer, og hun styrede forsamlingen med sædvanlig sikker hånd igennem dagsordenen. Dette var Bent Simonsens sidste generaforsamling som formand og efter hans beretning var godkendt og regnskabet var fremlagt og godkendt blev der afholdt valgt til bestyrelsen. På valg var Lene Knuth, Jens A. Knudsen, Bent Simonsen og Erik Petersen. De tre førstnævnte ønskede ikke genvalg, og Erik Petersen modtog genvalg uden modkandidat. Bestyrelsen havde stillet Allan Diedrichsen (Jylland) og Poul Erik Dahl (Fyn) og de blev valgt uden modkandidater. På Sjælland var der skriftlig afstemmning om Bjarne Kleis – stillet af bestyrelsen – og Niels Erik Krüger – stillet af tre sjællandske medlemmer. Bjarne Kleis fik 21 stemmer og Niels Erik Krüger fik 45 stemmer, og var dermed valgt. Som konsekvens af afstemmningsresultatet valgte Niels Thyge Brogaard at trække sig fra bestyrelsen, og den sjællandske suppleant Jørgen Højer trådte dermed ind i bestyrelsen. Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: Formand: Niels Erik Krüger Næstformand: Allan Diedrichsen Kasser: Karl Jensen Sekretær: Jørgen Højer Menige medlemmer: Erik Petersen, Poul Erik Dahl og Ásgeir Páll Júlíusson (se kontaktinformationer på bestyrelsesmedlemmerne her) Lørdag morgen afholdtes der markprøve med 60 katalognummre fordelt på fem hold. Følgende gordon settere opnåede præmier Ungdomsklasse: Åens Nova v/Bent Simonsen 2.PR Pennehavens Nellie v/Lauge S. Larsen 2.PR Troldmarkens Ea v/Hildor Knudsen 1.PR Aki v/ Milan Pokus 1.PR Abigail v/ Torben Sørensen og v/ Karl Jensen fik IFF Aki v/Milan Pokus vandt matchningen mellem de 2 unghunde med 1. præmie og blev dermed prøvens bedste unghund. Åbenklasse: Troldmarkens Dacapo v/Hans Henning Dellgreen 2.PR. Åens Emma v/Frits Pedersen 1.PR. Troldmarkens Deluxe v/ Frits Pedersen 2.PR. Q-Bic’s Dolly Patron v/Jørgen Højer 2.PR. Troldmarkens Daco El-Gran Cazador v/Kristian Frøkjær 2.PR. Åens Emma v/Frits Petersen var den eneste ÅK hund der opnåede 1. præmie og bliver dermed vinder af klassen. Ud af de 60 startende hunde havde vi fornøjelsen af at 7 breton’er deltog på vores markprøve, 2 engelske settere og en pointer. Heraf blev 5 bretoner præmieret. Traditionen tro blev kritikker over præmierede hunde på marken givet og præmier uddelt, ligesom klubbens årspokaler blev overrakt, under festmiddagen lørdag aften. Ved samme lejlighed var der lodtrækning til UKK og VK dagen efter og der blev afviklet et lotteri med flotte gaver generøst sponoreret af Hubertushuset i Ringsted og Filmselskabet Zentropa. Desuden retter vi tak til Uniq Hundefoder som endnu en gang sponsorerede foder til BIR, samt til vinderene af UK og ÅK markpøve og VK. Søndag deltog 6 unghunde i Ungdoms Konkurrence Klasse som blev vundet af Højtoftegaards M. Lukcy v/Robert Poulsen. UKK blev dømt af Niels Erik Krüger. I vinderklassen deltog 15 hunde. Vindeklassen blev dømt af Aage Stenhøj Jørgensen og Poul Vestervang (Ordf.) Resultatet blev som følger: 1. Vinder m. CACIT Lyngmosegaards David v/Kristian Thomsen (Ført af Anton Linnet) 2. Vinder m. CACIT Troldmarkens Chicko v/ Lorens Clemmensen 3. Vinder Åens X-tra Luffe v/ Erik Petersen 4. Vinder Lyngmosegaards Dodo v/Kristian Thomsen 5. Vinder Åens Daffy v/Bjarne Kleis (Billede af vindere og dommere kan ses her) Uden kæmpe arbejdsindsats af prøveleder, assistenter og terrænledere, velvillige terrrængivere, beredvillige dommere mfl. ville sådan arrangement ikke kunne gennemføres. På vegne af DGSK rettes hermed stor tak til alle involverede – samt ikke mindst til vore medlemmer og hundeførere der bakkede så flot op om vores hovedprøve 2003! Ásgeir Páll Júlíusson

DGSK’s Hovedprøve 28.-30.03.2003 ved Fakse

Dansk Gordon Setter Klub afholder Hovedprøve 2003 ved Fakse, Sjælland dagene 28. til 30. marts. Prøveleder er Poul A. Ellehøj, St. Elmuevej 1, 4640 Fakse. DGSK’s koordinator er Ásgeir Páll Júlíusson, Øvej 17, Allindemagle Ø, 4100 Ringsted, tel.: 5760 1912 email: apj@sterna.dk Hovedprøvens standkvarter er Fakse Vandrerhjem, Østergade 4, Fakse. Se oversigtskort her og detaljekort her. Bemærk: Reservation af overnatning, deltagelse i fællesspisning, morgenmad, festmiddag, mm. skal forgå via DGSK’s koordinator og IKKE ved henvendelse til Vandrerhjemmet. Programmet for Hovedprøven 2003 er som følger: Fredag d. 28. marts Udstilling kl 15:00 Fællesspisning kl 18:00 Generalforsamling kl 19:30 Lørdag d. 29. marts Morgenmad kl 08:00 Opråb og afgang til terrræn kl 08:45 Frokost i terrænet Matchning kl 15:30 Festmiddag kl 18:30 Søndag d. 30. marts Morgenmad kl 08:30 Opråb til VK/ UKK kl 09:15 Frokost i terrænet Matchning og afslutning kl 16:00 Udstillingen holdes ca 10 km syd for standkvarteret på Strandegård, St. Elmuevej 2, 4640 Fakse. Se oversigtskort her og detaljekort her. Udstillingen bliver dømt af Knud V. Jensen og ringsekretær er Dorthe Spanggård. På Fakse Vandrerhjem er der dækket op til fællesspisning med glaseret skinke m/flødebagte kartofler, grøn salat og flûtes kl. 18:00. Prisen for dagens ret er kr. 60,- pr kuvert. Kaffe kan bestilles ved start af spisning: en kande kaffe kr. 30,- Der henstilles til de deltagende at de IKKE medbringer egne drikkervarer i Vandrerhjemmets lokaler. I modsat fald skal man påregne at skulle betale proppenge til Fakse Vandrerhjem for samtlige tilstedeværende. Dansk Gordon Setter Klubs generalforsamling indledes kl. 19:30 med dagsorden jfr. klubbens love. (se nedenunder). Lørdag morgen er der morgenmad på vandrerhjemmet kl. 08:00 og kl. 08:45 er der opråb og afgang til dagens markprøve i ungdoms- og åbenklasse. Som dommere er inviteret Poul Vestervang, Åge Stenhøj Jørgensen, Niels Erik Krüger og Allan Diedrichsen. Frokost spises i terrænet og Fakse Vandrerhjem tilbyder en yderst delikat 6 stykkers madpakke til den favorable pris af kr 35.- Matchning og afslutning på markprøven forventes at finde sted omkring kl 16:00 Festmiddag starter på Fakse Vandrerhjem kl. 18:30. Festmiddagen består af 3 retters menu som indledes med fiskeanretning på tallerken til forret. Hoveretten er oksetyndsteg med tilbehør – fra buffet – og til dessert bliver der ligeledes fra buffet disket op med frisk frugtsalat. Under festmiddagen gives kritik af præmierede hunde på dagen samt præmieoverrækkelse – og desuden finder uddeling af årspokaler sted. Lodtrækning til UKK og Vinderklasse foretages også under – eller umiddelbart efter – festmiddagen. Efter en forhåbentlig veloverstået nat med skift fra vintertid til sommertid – og NB: med en times tabt hvile til følge – serveres der morgenmad på Fakse Vandrerhjem kl. 08:30. Der vil være orangejuice på morgenbordet. Opråb og afgang til DGSK’s ungdomkonkurrenceklasse og vinderklasse forgår tre kvarter senere. Poul Vestervang (ordf.) og Åge Stenhøj Jørgensen dømmer vinderklassen. Poul A. Ellehøj dømmer ungdomskonkurrenceklassen. Frokosten indtages som før i terrænet og madpakken kan igen bestilles/købes af Vandrerhjemmet. Matchning og afslutning på såvel Vinderklasse som DGSK’s Hovedprøve 2003 forventes finde sted omkring kl 16:00. Tilmelding: Der meldes til både udstilling og til markprøver UK/ÅK/VK på DJU’s anmeldelsesblanketter.(En anmeldelesesblanket kan hentes her) Tilmelding samt betaling skal være DGSK i hænde senest d. 17. marts med morgenposten. Tilmelding samt betaling skal sendes til: Ásgeir Páll Júlíusson, Øvej 17, Allindemagle Ø, 4100 Ringsted Hunde der kvalificerer sig til Unghundekonkurrenceklassen og VK efter anmeldelsesfristens udløb kan naturligvis efteranmeldes. Anmeldesgebyr er for alle klasser på markprøve kr. 275,- Anmeldelsesgebyr udstilling følger DKK’s retningslinier og er 275,- kr. for den første hund, 245,- kr. for hund den anden hund med samme ejer, kr. 205,- for den tredje hund. Priserne er ens uanset klasse. Anmeldelsesgebyr kan betales ved at fremsende en check til undertegnede, eller ved at indsætte beløbet på DGSK’s hovedprøvekonto: Reg. nr: 2263 Kontonr.: 8895 937 046 Når beløbene overføres via PC bank bedes de venligst mærket med indbetalers navn (ogfor at gøre det nemmere for mig må du gerne sende mig en mail når du har indbetalt) Indkvartering: Fakse Vandrerhjem råder over 70 sengepladser fordelt på 6 familerum med 6 sovepladser med bad og toilet, samt hytter med fælles bad og toilet i hovedbygningen. Hytterne har henholdsvis 4 og 6 sengepladser. Ønsker man ikke reservere en hel fire eller seks personers hytte kan man enten finde nogle man ønsker at dele hytten/familierummer med eller booke sig ind på en fælleshytte/familierum. Hytterne og familierumene er iøvrigt nydelige jfr. nedenstående billeder: Billeder taget ved prøvelederens inspektion af stedet d. 11. september 2002 Pris pr. person pr. nat er kr. 100,- pr. person pr. nat. I værelserne er der sengelinned som koster kr. 50,- pr. person. Overnatningsprisen er den samme uanset om man vælger at overnatte i en hytte uden bad og toilet eller familierum inkl. begge dele. Hunde må gerne komme med indenfor, men i så fald opkræves yderligere kr. 100,- til rengøring pr. hytte/familierum. Bestilling af indkvartering skal foregå via DGSK’s koordinator Ásgeir Páll Júlíusson tlf. 5760 1912. Bestil venligst i indkvartering god tid og senest d. 17. marts ! Bestillingen er først bindende ved betaling, og bemærk at her gælder "først- til-mølle" princippet. Bespisning: Deltagere på DGSK’s Hovedprøven kan bestille følgende måltider til følgende priser: Dag Måltid Pris Antal Ialt Fredag d. 28.03 Fællesspisning kl. 18:00 kr. 60,- Lørdag d. 29.03 Morgenmad kl.08:00 kr. 40,- – Madpakke 6 halve kr. 35,- – Festmiddag kr. 160,- Søndag d. 30.03 Morgenmad kr. 08:30 kr. 40,- Madpakke 6 halve kr. 35,- Ialt kr: Skemaet ovenover kan med fordel printes ud /eller kopieres og anvendes som bestillingsskema! Ialt er prisen pr. person for hele weekenden inkl. 2 overnatninger kr. 620,- Bespisning og indkvartering kan betales ved at fremsende en check til undertegnede, eller ved at indsætte beløbet på DGSK’s hovedprøvekonto: Reg. nr: 2263 Kontonr.: 8895 937 046 Når beløbene overføres via PC bank bedes de venligst mærket med indbetalers navn. (Som sagt før må I gerne sende en mail når I har betalt, for at jeg bedre kan følge med…!) Vi ser frem til at se så mange af jer som muligt til DGSKs Hovedprøve 2003 i Fakse! På DGSK’s bestyrelses vegne Ásgeir Páll Júlíusson Marktræningsture forår 2003

Klubben tilbyder dens medlemer flere muligheder angående for træningsture i februar måned. Se den nu opdaterede aktivitetskalender ved at klikke her.

Årets Gordon Settere og årspokaler 2002 !

Årets Gordon Setter 2002 Åens X-tra Luffe ved Erik Petersen. Årets Unge Gordon Setter 2002 Troldmarkens DeLuxe og Troldmarkens el-gran Cazador ved hhv. Frits Pedersen og Kristian Frøkjær. Rent bord Mht. til klubbens årspokaler for året 2002 gjorde Åens X-tra Luffe ved Erik Petersen stort set rent bord, idet han med undtagelse af en pokal tildeles samtlige. Således modtager Luffe og Erik Øens point Pokal, Stenmarkens Pointpokal, Holmbompokalen, DGSK´s Tallerken samt Gorm´s Mindebillede for en flot præmierække i ind og udland. Eksempelvis 5. vinder på DKK Internationale Vinderklasse, 2. vinder DGSK efterår, 2 vinder med CK/häderspris i Sverige efterår, 1 exelent Jagdsuche, 1. VK DGSK efterår samt vinder af DGSK udvidede apportteringsprøve. Tillykke til Erik Petersen. Årets Gordon setter nr. 2 blev Troldmarkens Applaus ved Ulrik Stadelhofer, som tildeles Åens Årspokal. Flotte præstationer i UK af søskende Frits og Kristian med DeLuxe og Daco modtager Honties Mindepokal til deling. Pokalen kan uddeles til to ligeværdige hunde og dette følte bestyrelsen var mest rigtigt for 2003. Med hhv. 5 x 1.UK til Deluxe og 3 x 1. UK til Daco har ekvipagerne gjort god reklame for Gordon setteren – og dette er jo nøgleordet for Honties Mindepokal. I proportionerne kan læses, at pokalen ikke uddeles på optjente point, men derimod tildeles den til en hund/hunde som har gjort sig særligt bemærket. Umiddelbart vil 5 præmieringer sejre over tre, men Daco, som er den hund med tre x 1. UK, har tillige vundet UKK på DGSK´s hovedprøve. Endvidere gik Daco med helt frem til placeringerne på dansk Jagthunde Derby´s andendag. Dette er grundlaget for vor beslutning. Tillykke til Jer begge – Frits Pedersen og Kristian Frøkjær. Helt specielt Bronzehunden tildeles for 2002 til Åens M. Junior Junge ved Kenneth Madsen for årets største præstation. Junge bestod ikke blot DGSK apportingsprøve og blev bedste unghund med 30 point – han bestod samme dag – i en alder af bare 1 år – DGSK´s udvidede apportering prøve med 1. pr og satte kunne få point til. En enig bestyrelse vil gerne honorere denne enestående præstation. Tillykke til Kenneth Madsen. DGSK´s bestyrelse GENERALFORSAMLING Dansk Gordon Setter Klub Fakse Vandrerhjem, Østervej 4, Fakse fredag d. 28.3. 2003 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Formandens beretning til godkendelse 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 6. Fremlæggelse af budget 7. Behandling af indkomne forslag 8. Valg til bestyrelse og suppleanter. På valg er: Bent Simonsen* Erik Petersen Jens A. Knudsen* Lene Knuth * 9. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 10. Eventuelt Forslag til bestyrelsen skal være formanden eller sekretæren i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Endvidere skal der vælges suppleanter til bestyrelsen. Valgt i 2002 er Morten Sørensen** (Fyn), Jørgen Højer (Sjælland) og Henning Rasmussen (Jylland) Som revisorer, er Inge Thomsen* og Allan Diederichsen* valgt i 2002. Som revisorsupleant er Ulrik Burlund valgt. * Ikke villig til genvalg ** flyttet til Jylland På bestyrelsens vegne Sekretær Erik Petersen

16/01/2003 Bestyrelsens oplæg til den kommende generalforsamling

DGSK’s bestyrelse har på et møde primo januar gennemdrøftet klubbens fremtid – primært pga. et kommende formandsskifte. Bent Simonsen har som bekendt meddelt at han ønsker sig en pause fra bestyrelsesarbejde og dermed også formandsposten. Jens A. Knudsen (Fyn) og Lene Knuth (Sjælland) er heller ikke villige til genvalg. Derfor er bestyrelsen enedes om, allerede her – og i Jagthundens februar nummer -at offentliggøre vort oplæg til Generalforsamlingen 2003. På Sjælland vil bestyrelsen foreslå nyvalg til Bjarne Kleis. På Fyn foreslår vi nyvalg til Poul Erik Dahl. I henhold til vedtægterne er der intet modsætningsforhold i at vælge en Koldinggenser – hvis det kniber med fynske kandidater – og denne konstellation er tidligere set. I Jylland foreslår vi nyvalg til Allan Diederichsen. På suppleantposterne vil vi foreslå nyvalg til Jens Knudsen (Fyn) og genvalg til Henning Rasmussen (Jyl.) og Jørgen Højer (Sjl.) Som ny revisor vil vi forslå Linda Clemmensen og Robert Poulsen samt genvalg til revisorsuppleant Ulrik Burlund. Samtlige foreslåede kandidater til nyvalg er villige til valg. Det står klart, at ethvert medlem frit kan indsende egne forslag til kandidater iht. klubbens vedtægter. Når det er sagt, vil vi fra bestyrelsen side påpege at vi gerne ser opbakning fra medlemmerne om vores forslag. DGSK´s bestyrelse Dansk Gordon Setter Klubs vintermøder Jylland og Sjælland DGSK afholder Jydske vintermøde på Danhostel i Viborg Tirsdag d. 18 februar kl. 19.30. Pointermanden Jens Have (kennel Mjølner) kommer og fortæller lidt om hunde og causerer lidt over emnet ”Fra hvalp til Derbyvinder 2002”. Efter kaffen er der løst og fast om DGSK samt kort præsentation af bestyrelsens oplæg til generalforsamling. Dette ved vor afgåede formand Bend Simonsen.Ring venligst til Erik Petersen på 8667 5290 af hensyn til kaffen. Alle er velkomne. DGSK afholder Sjællandske vintermøde d. 25. februar kl. 19:30 hos Ásgeir Páll Júlíusson, på Øvej 17, Allindemagle Ø, Ringsted. Aftenen vil indeholde løst og fast om aktuelle emner i klubben, samt kort præsentation af bestyrelsens oplæg til generalforsamling. Dette ved DGSK’s Næstformand Niels Thyge Brogaard. DGSK’s afgående formand Bent Simonsen vil – om arbejde og vejret tillader – deltage på dette møde. Ring venligst til Ásgeir Páll Júlíusson på tlf. 57601912 af hensyn til kaffen. Alle er velkomne. EP/ÁPJ


  • -

Indlæg før 2003 #8

Opdateret 16. november 2000

To nye titler til Bonus

Q-Bic’s Bonus, ejet og ført af Lene Knuth kan med resultaterne fra årets sidste to udstillinger i regi af DKK føje yderligere to titler til samlingen. På udstillingen i Brøndby den 17. september deltog blot to gordon settere. Her opnåede Bonus i championklasse. 1.pr. 1. vinder med CK CACIB BIR og så titlen KBHV 2000.

På udstillingen i Herning d. 4. november, hvor der deltog syv Gordons i bedømmelserne, opnåede Bonus samme resultat, denne gang med en ny titel NORV 2000. Lenes to øvrige hanhunde markerede sig også fint. Rimfaxes B. Timex blev 2. bedste hanhund med CK og Flash blev bedste veteran med CK. Der var endvidere CK til Iglsøgaardens Sharco, Jacob Nielsen.

Tillykke med de fine resultater.

NTB

——————————————————————————–

Opdateret 23. oktober 2000

Dansk sejr i landskamp

Det blev en samlet dansk sejr ved landskampen sidst i oktober mellem et dansk hold og en række tyske gordonsetter ekvipager. Bedst individuelt blev tyske Highlanders Conway/Ines Lohmann. Fra tyskland kom flere biler med tilskuere, fra Danmark mødte Viggo Sørensen. Og de venskabelige relationer mellem gordon setter entusiasterne blev yderligere styrket under middagen, pokaler større end E.A’s mindepokal, ønsket om en tilbagevendende begivenhed, hjemlandets vemodige.. og hvad dertil hører på standkvarteret på Viborg Vandrehjem.

Freddy Fræk fik "Fortrinligt" og Cacit
Landskampen blev afviklet gennem to forskellige anerkendte prøver i weekenden 21.-22. oktober på de dejlige terræner ved Risbak mellem Viborg og Silkeborg. I alt mødte et dusin tyske ekvipager og fem danske samt en reserve op til landskampen. Det danske hold bestod af Åens Leica/Bent Simonsen, Troldmarkens Applaus ejet af Ulrik Stadelhofer – på dagen ført af Kristian Frøkjær, Troldmarkens Abelone ejet af Flemming Østergaard, på dagen også ført af Kristian Frøkjær, Åens X-tra Luffe/Erik Petersen og Nymarkens Freddy Fræk/Frits Petersen samt .
    Prøven blev afviklet som jagdsuche efter tyske regler lørdag. Her var formanden for den tyske gordon setter klub, Peter Reiser, næstformand Bernhard Wielage og Allan Diederichsen dommere. Reglerne for denne prøve ligger tæt op ad de danske regler der gælder for brugsbrøven, dog med et lidt mere jagtligt tilsnit, idet blandt andet stand for and tæller positivt. I bedømmelsen benyttedes FCI’s regler for en sådan prøve.
    Bedst med "fortrinligt" og Cacit blev Nymarkens Freddy Fræk/Frits Pedersen. Yderligere to fik "fortrinligt": Highlanders Diego/Ines Lohmann og DKCH Åens Leica/Bent Simonsen. Herefter fulgte nummer fire og nummer fem med henholdsvis "Meget godt" og "godt" til henholdsvis Highlanders Conway og Highlanders Elgin begge ved Ines Lohmann.

Abelone 1. vinder
Søndag indgik en anerkendt vinderklasse efter danske regler med mulighed for Cacit i landskampen. Allan Diederichsen var ordførende dommer. Med sig havde han Christian Johansen og de tyske formænd.

Her blev resultatet:
1. vinder med Cacit: Troldmarkens Abelone ført af Kristian Frøkjær
2. VK. Highlanders Conway/Ines Lohmann,
3. VK DKCH Åens X-tra Luffe/Erik Petersen,
4. VK Troldmarkens Applaus ført af Kristian Frøkjær
5. placeret Alice von der Talbreite/Sigrid Blanke.

Tillykke til alle hundeførerne og på gensyn

NTB

——————————————————————————–

Opdateret 16. oktober 2000

Danmarksmesterskabet 2000:

Det glippede til sidst

At samtlige tre deltagende Gordon Settere var blandt de i alt 12 hunde, der gik videre til 2. heat på dette års Danmarksmesterskab, søndag d. 15. oktober på terræner sydøst for Odense, er i sig selv positivt. Men det er værd at bemærke, at det formentlig kunne være gået endnu bedre. Alle tre ekvipager, DKCH Røsnæs Dingo/Niels Erik Krüger, Troldmarkens Applaus/Ulrik Stadelhofer og DJCH Åens X-tra Luffe/Erik Petersen synes at have haft muligheden for at komme videre gennem matchningen og ind i placeringerne. Desværre lykkedes det ikke.
    For Luffe var sortien måske X-tra ærgerlig, idet han som mest belastede af de tre gordons forud for 2. heat tre gange i træk slår makkerhund på fugl. De to første gange med korrekt apportering. Tredje gang – i matchningen – vinges fasan få meter fra levende hegn med tilhørende majsmark, og trods en ihærdig indsats bliver fuglen ikke apporteret – kort sagt den mest ærgerlige og bedrøvelige måde at ryge ud på.
    Danmarksmester blandt de engelske hunde blev engelsk setter Tværgaards Black Busan, Martin Ryg. DM 2 blev Pointer Condor, DM 3 Pointer Nadia, DM 4 Irsk setter Zenti, DM 5 Breton Zeus – og dermed vinder af Dapper Dan Honery Trophy for ældste placerede over syv år – og DM 6 blev engelsk setter Jill.
    Danmarksmesterskabet blev endelig afgjort da Busan slog Condor på fugl, og dermed havde sin 6. fugletagning på dagen med korrekt apportering. I det hele taget var de engelske hunde begavet med mange fugle på de dejlige terræner og med generelt godt fuglearbejde før og efter skuddet. At der så ikke var det helt store antal fugle på paraden skyldtes ikke mindst, at hovedparten lå på ladet af to biler på vej hjemad.
    Hos de kontinentale gik DM til en korthår. Tillykke til alle placerede, ejere førere og opdrættere – også til dem, der endte lige udenfor.

NTB

——————————————————————————–

Opdateret 14. oktober 2000

Troldmarkens Applaus til tops ved VM

Troldmarkens Applaus v/Ulrik Stadelhofer har ved dette års verdensmesterskab i Holland opnået, hvad ingen anden engelsk hund fra Danmark har opnået tidligere ved et VM, nemlig: prædikatet "Exellente".
     
Individuelt blev Applaus nr. fem ud af 50 stående hunde fra 13 lande og fik hermed dobbelt så mange point, som den anden point tildelte hund fra det danske hold – P. DBRCH Texas v/ Jørgen Andersen.  
    Vi kipper med flaget for det flotte resultat og ønsker tillykke – ikke mindst til opdrætter af Applaus, Kristian Frøkjær.

NTB

——————————————————————————–

Opdateret 8. oktober 2000

DKK’s vinderklasse på Fyn:

Applaus og Abelone på podiet

Søskendeparret Troldmarkens Applaus ejet og ført af Ulrik Stadelhofer og Troldmarkens Abelone ejet og ført af Flemming Østergaard placerede sig henholdsvis som 2. vinder og 5. vinder på DKK´s internationale vinderklasse ved Gelsted d. 7. oktober. Hermed er Applaus klar til årets DM, mens Abelone desværre endte en placering udenfor kvalifikation. Under alle omstændigheder er der grund til at kippe med hatten. 1. Vinder blev P Texas af Frygne, ført af Jørgen Andersen. Texas blev dermed Brugschampion. 3. vinder blev ES Silva/Gert Clausen, 4. vinder B Gaston/Jens Chr. Kjær mens Zack med Søren Stærkjær blev 6. vinder.
NTB

Tre Gordons til DM

Med sin placering som 3. vinder på DKK’s internationale vinderklasse ved Nørager søndag d. 8. oktober trak DJCH Åens X-tra Luffe/Erik Petersen 2. vinderen fra DGSK’s vinderklasse DKCH Røsnæs Dingo/Niels Erik Krüger med til årets Danmarksmesterskab. Sammen med Troldmarkens Applaus bliver der dermed tre Gordons at satse på ved DM søndag d. 15. oktober på Fyn. Knæk og bræk.

NTB

——————————————————————————–

Opdateret 3. oktober 2000

Troldmarkens Applaus til VM

Troldmarkens Applaus og Ulrik Stadelhofer er sammen med to engelsk setter og en pointer udtaget af DKK til at repræsentere Danmark blandt alle engelske racer, når årets Verdensmesterskab afvikles i Holland d. 9. til 11. oktober. Knæk og bræk og lad os endelig høre mere.

NTB

——————————————————————————–

Opdateret 29. september 2000

DGSK’s efterårsvinderklasse:

Åens X-tra Luffe til DM

DJCH Åens X-tra Luffe og Erik Petersen bliver bare ved. På Dansk Gordon Setter Klubs efterårsvinderklasse lørdag d. 29. september blev ekvipagen en fornem 1. vinder. Dermed er Luffe sikret direkte adgang til årets Danmarksmesterskab. Røsnæs Dingo/Niels Erik Krüger var nær ved, men måtte "nøjes" med 2. VK. Dette giver ikke direkte adgang til DM, da kun 1. vinderen på specialklubberne inviteres, men det kan udløse en billet, hvis Luffe på en af de fælles vinderklasser i regi af Jægerforbundet, FJD eller DKK bliver placeret som vinder 1-4. Herudover har Dingo selvsagt også mulighed for selv at kvalificere sig gennem de fælles vinderklasser – i lighed med de øvrige gordon settere der kan starte i VK. Nymarkens Freddy Fræk/Frits Petersen blev 3. placeret og Åens Leica/Bent Simonsen blev 4. placeret. Tillykke med resultaterne og knæk og bræk.

Blandt andet på grund af nogle ærgerlige afbud mødte blot 10 gordon setter til start på DGSK’s efterårsvinderklasse, der i år blev afviklet den 29. september på dejlige terræner på Langeland med Palle Jørgensen som prøveleder. Ove S. Petersen og Kristian Thomsen dømte med Ove som ordførende. Der var et fint antal fugle, men de kom lidt i klumper, hvorfor prøven forløb helt frem til klokken 17 i håb om at få vinderprædikat på også 3. og 4 pladsen.

Årets DM afvikles på Fyn søndag d. 15. oktober, med mødetid klokken 8.30 ved Rolfhallernes Selskabslokaler, Ørbækvej 120, Rolsted pr. Ferritslev. Forhåbentlig bliver der flere Gordon Settere blandt de inviterede deltagere, så der bliver endnu flere at heppe på for de i reglen mange tilskuere. For nærmere oplysninger se i "Jagthunden" septembernummer side 8.

NTB

——————————————————————————–

Opdateret 19. september 2000

Jyske Brugsklasse:

De to Gordon Settere fik 1. præmie

DKK’s jyske brugsklasse, hvor der fældes fugl, blev i år afviklet mandag d. 18. september ved Arnborg i Midtjylland. Med to 1. præmier og dermed en præmieringsprocent på 100 blandt de tilmeldte Gordon Settere blev det en god dag for racen. Åens X-tra Luffe, opdrættet, ejet og ført af Erik Petersen, Viborg fortsatte, hvor han slap i Norge – i præmieringsrækken. Troldmarkens Abelone, ejet og ført af Flemming Østergaard, Avlum, er tilsyneladende helt klar til at forsvare sidste års placering på Dansmarksmesterskabet. Optakten var i al fald lovende, da hun også opnåede 1. præmie i brugsklassen ved Arnborg. Der blev tildelt yderligere to 1. præmier, en til Pointer DJCH Texas av Frygne/Jørgen Andersen og til en engelsk setter ved Asger Mogensen. Tillykke.

NTB

X-tra Luffe Dansk Jagtchampion

Med 1. præmien på brugsklassen ved Arnborg mandag d. 18. september opnåede Åens X-tra Luffe, opdrættet, ejet og ført af Erik Petersen, den fornemme titel: Dansk Jagtchampion. Hjertelig tillykke.

NTB

——————————————————————————–

Opdateret 17. september

Elvis vandt derby’et

Dansk Jagthunde Derby år 2000 blev afviklet på Sjælland 16.-17. september på terræner omkring Gørlev i skiftende vejr, dog ganske blæsende fra øst. Derby’et fandt i år sin vinder i pointer Elvis, opdrættet, ejet og ført af Carl-Erik Christensen. Dommer Søren Møller Jensen betegnede i den afsluttende motivering Elvis og derby 2’eren ES Hunting Field Howard, ejet og ført af Jørgen Heegaard, som to hunde i en klasse for sig.
P Hesselhøj Mona Lisa, ejet af Jeanette Wallgren Bang og Jens Bang og ført af Jeanette blev 3. vinder. ES Dangun’s Sam III/ Q. Fuglsang-Røge blev 4. vinder, B Stevnsåens Emma/Poul Vestervang blev 5. vinder og ES Østkystens Lize/Lars Lynge Rasmussen blev 6. vinder. Det skal bemærkes, at Jeanette Wallgren Bang udover at blive 3. vinder med sin pointer er opdrætter af 2. vinder engelsk setter Howard.

NTB

X-tra Luffe 4. VK på Højfjeld i Norge

Åens X-tra Luffe viste nye sider af sit store talent, da han med to perfekte fugletagninger blev placeret som 4. VK finale på NJHF Vefsa JFF Højfjeldsprøve på Børgefjellet syd for Mo i Rana. Erik Petersen fik således sølvtøj med hjem fra skydeprøven, der fandt sted 75 kilometer syd for polarcirklen. Der var i alt 20 hunde på partiet. 1 VK blev ES Ricki, 2 VK GS NJCH Tausa/Roald Fjærå og 3. VK en helsort pointer.

Fra Kristian Thomsen i Jerup forlyder det, at der også har været præmiehøst i Norge . vi venter på at høre mere.

NTB

——————————————————————————–

Opdateret 4. september

Nye spændende aktiviteter

Aktiviteter er opdateret

NTB

——————————————————————————–

Opdateret 27. august 2000

Atter sølvtøj til Silas

Iglsøgårdens Silas og Viggo Sørensen gentog sidste års kunststykke, da ekvipagen blev 1. vinder på DGSK’s forderby, lørdag d.26/8 kl. 0900 ved Kragerup Gods og omegn. Sejren kom i hus efter en fuglesituation, som dommer Asger Stein blandt andet betegnede med ordene "Han naglede 50 fasaner og kyllinger"… "Da var han kold". Prøven blev i øvrigt begavet med et passende antal fugle på store frøgræsmarker og nyhøstet hvede, men varmen i det solrige vejr, gjorde nok sit til, at det kun lykkedes at få en positiv situation denne ene gang.

Prøveleder Carsten Sørensen kunne byde i alt 10 ekvipager og en håndfuld tilskuere velkommen til derbyforprøven, der er åben for alle Gordon Settere med derbyalder – i år altså født i år 1998 eller 1999. Det var glædeligt at konstatere, at halvdelen af ekvipagerne kom fra vest for Storebælt,. Derbyforprøven fremstår fremdeles som en prøve med hyggeligt samvær, dejlige Gordons – mere eller mindre modne og erfarne – og medlemmer fra hele landet.

Med 10 hunde til start blev de øvrige placerede: 2. placeret: Røsnæs Evita/Niels Erik Krüger, 3. placeret: Åens Emma/Frits Petersen, 4. placeret: Q-Bic’s Dark Isabella/Jørgen Hæstrup.

Vi skal cirka ti år tilbage til Blackpoint Black Panther og førhen Stenmarkens Black Pennie for at finde en tilsvarende hændelse, hvor samme hund vinder derbyforprøven to år i træk.

Tillykke til hundeførerne, ejerne og ikke mindst opdrætterne.

NTB

——————————————————————————–

Opdateret 30. juli 2000

Racedyst Sjælland og Jylland:

2 gange 87 point

Gordon setteren blev flot repræsenteret på årets racedyster d. 30. juli; på Sjælland ved Hagested-Gislinge og i Jylland ved Finderup.

I følge Niels Erik Krüger opnåede holdet ved den sjællandske dyst 87 point og blev nummer to efter bretonerne, mens det jyske i følge Erik Petersen blev nummer fire. Begge steder var der høj dumpeprocent. I Jylland bestod således kun fire hold –  pointer, grosser münsterländer, engelsk setter og Gordon setter i nævnte rækkefølge, med ES et point bedre end Gordon setterne, der opnåede tre gange 29 point. Bedste ekvipage individuelt blev Jørgen Heegaard med ES Howard

I det jyske bestod GS-holdet af: Wedellsborgs Thais/Kenneth Madsen, Åens X-tra Luffe/Erik Petersen og Nymarkens Freddy Fræk/Frits Petersen.

Det sjællandske hold bestod af: Flash/Peter Thorup, Svitjods Kikki/Niels Erik Krüger og Q-Bic’s Bonus/Lene Knuth. Bonus opnåede 30 point, men måtte i dysten om bedste hund blandt de stående se sig slået af en pointer – måske en trøst for den race, da pointer-holdet modsat i Jylland dumpede.

NTB

——————————————————————————–

Opdateret 10. juli 2000

Nye spændende aktiviteter

Aktiviteter er opdateret

NTB

——————————————————————————–

Opdateret 9. juli 2000

Klubweekend Jylland:

Højt humør og vejret holdt

DGSK-weekenden 7. – 9. juli ved Stoholm blev atter i år et velbesøgt og -gennemført arrangement, med pæn tilmelding til diverse aktiviteter og cirka 25 til spisning lørdag aften.

BIR og BIM fik cert
Erik Petersen havde i alt 11 hunde til bedømmelse i udstillingsringen, samt et tilsvarende antal vordende i en uofficielt hvalpebedømmelse/skue. Bedst i racen med Cert blev Åens Unique/Gert Jensen, mens BIM gik til Iglsøgårdens Shako/Jakob Nielsen også med Cert. Tillykke.
Bedste hvalp blev den syv måneder gamle Åens Heiko/Morten Holm. I følge dommeren var der mange der tegnede lovende.

13 måneder og 13 år i matchning
I alt 16 hunde mødte til start på den almindelig autoriserede apporteringsprøve, der havde Håkon Skov og Ove S. Pedersen som dommere. Ni bestod, heraf to med de maksimale 30 point: 13-årige Åens Dr. Whitefoot/Erik Petersen og den blot 13 måneder gamle Wedellsborgs A. Thais/Kenneth Madsen. I matchingen mellem disse slog ungdommen til, Thais blev både bedst unghund og bedste hund. Med 29 point fulgte Åens Junker/Elo Pedersen og Åens X-tra Luffe/Erik Petersen, med 28 point IS Gorm/Miriam Søndergaard og Nymarkens Freddy Fræk/Frits Petersen, mens P. Agertoftens Whe/Jes Kragh, Ruhår Nello/Per Pedersen og Lyngmosegaards Dodo/Kristian Thomsen bestod med 26 point.

QX vandt den udvidede
Den nu autoriserede udvidede apporteringsprøve på dagen dømt af Børge Sommer og Ove S. Pedersen havde ni hunde til start. Heraf bestod fire med 1. præmie, mens resten dumpede.
Med 84 ud af de maksimale 85 var der ingen slinger i valsen for Åens QX/Karl Jensen. 1. præmie med pokal – meget flot. Åens X-tra Luffe/Erik Petersen og Åens Leica/Bent Simonsen delte 2. pladsen med hver 81 point, mens Ajoy/Henning Rasmussen også fik 1. præmie med 77 point. Tillykke.

NTB

Morten Holm ny i aktivitetsudvalg Midt Vest

Morten Holm er nyt medlem af det midtjyske aktivitetsudvalg (Tlf. nr. mv. følger snarest). Han er trådt ind i stedet for Elin Søndergaard, der vilbruge energien på sit hverv som regionens hundekoordinator hos Danmarks Jægerforbund. Tak til Elin for indsatsen hidtil og velkommen til arbejdet til Morten Holm.

NTB

——————————————————————————–

Opdateret 4. juli 2000

Klubdag Sjælland:

Flot, vellykket arrangement

En halv snes hunde mødte frem til den autoriserede apporteringsprøve, knap det samme til udstillingen og næsten det dobbelte til den uofficielle "jagtsti" med blandt andet pølseapportering. Der var således pæn tilslutning til årets sjællandske klubdag. Forhåbentlig møder endnu flere frem næste år, da der i regi af aktivitetsudvalget på Sjælland; Ásgeir og Carsten, godt hjulpet af en række medlemmer, var tale om et veltilrettelagt og velgennemført arrangement.

Et arrangement som op på dagen tillige blev tilsmilet af opklaring og lidt sol, og som hele dagen desuden var præget af en hyggelig afslappet stemning, grillmad, drikkevarer, hundesnak m.v.

Kuldsøstre blev hhv. BIR og BIM

De Gordon settere, der var tilmeldt udstillingen, blev på sædvanlig kompetent vis bedømt af Grethe Strømkjær, der havde Liselotte Højer som ringsekretær.

 

Bedst i Racen blev Rimfaxes B. Thimex, ejet og ført af Lene Knuth, mens søster Rimfaxes B. Thyra, opdrættet, ejet og ført af Poul Ellehøj blev BIM. Thyra kunne desuden tage hjem til Stevns medbringende et dommercertifikat. De to smukke Gordon Settere er faldet efter Flash og Røsnæs B. Suzette.

Flot resultat i apportering

Blot en hund måtte forlade den autoriserede apporteringsprøve, idet IS Cindy efter at være blevet overrasket over nogle ualmindeligt drillende åkander ikke var til at drive i vandet igen. De resterende ni bestod. To sluttede med de maksimale 30 point efter de tre runder; to duer, en due på vand og kanin. Og efter matchning på to duer på tid kunne dommer Allan Diederichsen erklære KBHV96 NORDV96 DKCH Svitjods Kikki/Niels Erik Krüger som vinder foran Flash/Peter Thorup.

Udover disse to ekvipager kvalificerede Q-Bic’s Bonus/Lene Knuth sig til at repræsentere Gordon setterne på årets racedyst i apportering, med Åens Dapper Dan/Niels Erik Krüger som reserve.

Daffy og Bjarne bedst på jagtstien

Med 11 point ud af12 mulige vandt Åens Daffy/Bjarne Kleis eftermiddagens jagtsti. Flere hunde viste stor tålmodighed og ventede med at æde pølsen til den først havde været et smut omkring deres respektive fløjtenister.

Nye aktiviteter på bedding

Under frokosten berettede formand Bent om kommende aktiviteter i DGSK og Àsgeir om kommende sjællandske – læs snart mere hjemmesiden under aktiviteter og i næste nummer af Jagthunden, der udkommer til august.

NTB

——————————————————————————–

Opdateret 29. maj 2000

FJD-udstillingen:

Meget skuffende fremmøde

Ikke én tæve og samlet blot seks hanner var alt hvad det kunne blive til for Gordon setterne på dette års FJD-udstilling i Odense.
Udstillingen blev ramt af yderligere et uheld, da den programsatte dommer Marianne Weichenfeldt måtte melde forfald grundet bilnedbrug undervejs til Odense. I stedet indtrådte Ole Simonsen som dommer, bistået af Berit Simonsen som ringsekretær. Da Ole Simonsen først skulle dømme i ringen for engelsk setter blev afviklingen noget forsinket, men det gik endda med godt humør.

Bedst i racen blev Højtoftegaards G. Bino/Jesper Olesen, der tillige kunne tage et Cert med sig i bagagen. Tillykke.

NTB

 

——————————————————————————–

Opdateret 12. maj 2000

Aktivitetskalender opdateret

Aktivitetskalenderen er opdateret, blandt andet med oplysninger om de spændende tilbud på sjællandske klubdag d. 1.juli og marktræning i det kommende efterår. – klik på Aktiviteter

NTB

——————————————————————————–

Opdateret 2. maj 2000

Ruff blev BIR i Aars

Flot afslutning på den engelske Ruthbury Ruffs danske eventyr hos Erik Petersen, da han sidst i april blev BIR med Cacib hos dommer Thorkild Reintoft på DKK’s udstilling i Aars.

NTB

Bonus klubchampion

Æres den som æres bør: Q-Bic’s Bonus/Lene Knuth har med resultatet fra udstillingen på Dansk Gordon Setter Klubs hovedprøve primo april føjet endnu en titel til de mange han allerede har opnået. Fremover kan der også skrives Klubchampion på visitkortet. Han hedder nu: NordV 96 DKCH KBHV 98 KBHV 99 SCH INTCH KLBCH Q-Bic’s Bonus. Tillykke.

NTB

——————————————————————————–

 

Opdateret 30. april 2000

Nye aktiviteter:

Apporteringstræning i maj og klubdag på Sjælland

Læs mere om apporteringstræning med videre og klubdagen på Sjælland d. 1. juli 2000. Klik på knappen: Aktiviteter – Fremtidige aktiviteter i DGSK. Her vil aktivitetskalenderen og nye aktiviteter blive annonceret fremover.

NTB

 

——————————————————————————–

Opdateret 20. april

Forårs DM:

Ingen Gordon settere blev placeret

Desværre lykkedes det hverken for Nymarkens Freddy Fræk/Frits Pedersen, Åens X-tra Luffe/Erik Petersen eller Troldmarkens Applaus/Ulrik Stadelhofer at blive placeret på det første forårs DM,, afviklet lørdag d. 15. april på terræner udenfor Århus. Godt nok gik Luffe videre over middag, men som de to øvrige gik han denne dag for åbent og voldsomt. I sidste ende blev det en rigtig ES dag, som det fremgår af listen over vinderne:
1. Vinder: ES Chirac/Kurt Nedergård
2. Vinder: ES Snejas C. Feuda/Hans Jørgen Mogensen
3. Vinder: ES Snert/Knud Overgaard
4. Vinder: P Texas/Jørgen Andersen
5. Vinder: B Steff/Flemming Sørensen
6. Vinder: ES Cindy/Søren Stærkjær

NTB

 

——————————————————————————–

Opdateret 10. april

DGSK’s hovedprøve:

Freddy Fræk fik 1.ÅK og vandt VK

Efter flere tilløb, hvor tilsyneladende kun uheld har skilt Nymarkens Freddy Fræk (Åens Carlo – Myrspruttens Proffi) og opdrætter, ejer og fører Frits Petersen, Skanderborg, fra den eftertragtede 1. præmie, lykkedes det på Dansk Gordon Setter Klubs hovedprøve omkring Gelsted på Fyn i dagene 7. til 9. april. I matchningen om bedste ÅK måtte Freddy Fræk, sammen med Åens X-tra Luffe/Erik Petersen, Viborg dog se sig slået af Troldmarkens Ami/Kristian Frøkjær.
Men sandelig om ikke Freddy Fræk fik sat tyk streg under den nyvundne værdighed. Det skete da han blev 1.vinder blandt de 19 startende i vinderklassen søndag. Desværre var vinderklassen, der blev dømt af Johan B. Steen (ordf.) og Thore Langerud ikke tilsmilet med den store fugle tilgang på ellers gode terræner, hvorfor Freddy Fræk blev eneste hund der blev skudt over på dagen. De øvrige der blev tildelt prædikatet "placeret" blev:
2. Placeret: Troldmarkens Applaus/Ulrik Stadelhofer
3. Placeret: Åens X-tra Luffe/Erik Petersen
4. Placeret: Åens Junker/Elo Pedersen
5. Placeret: Getryggens Tikkie/Frits Petersen,
mens Åens Leica/Bent Simonsen endte lige udenfor placeringerne.

NTB

David vandt UKK

Lørdag blev det til 1.præmie i ungdomsklassen og søndag kunne Lyngmosgaards David (Lyngmosegaards Cindy – Orrvila’s Vigør)/Kristian Thomsen hyldes som vinder af UKK og dermed Storkruset. Unghundekonkurrenceklassen var i forste gang åben for alle unghunde med 1. præmie på autoriserede markprøver opnået siden foregående hovedprøve.

NTB

Q-Bic’s bag BIR og BIM

I alt 17 hunde og en opdrætterklasse mødte frem til bedømmelse hos dommer Ole Simonsen, assisteret af ringsekretær Berit Simonsen, på udstillingen ved Dansk Gordon Setter Klubs hovedprøve på Fyn.
Konkurrencen om prædikatet BIR og BIM blev afgjort mellem NordV 96 DKCH KBHV 98 KBHV 99 SCH INTCH Q-Bic’s Bonus (Åens Carlo – Svitjods Isadora)/Lene Knuth og Q-Bic’s Chilli (Absalon – Svitjods Isadora/)/Caroline Larsen, med førstnævnte som BIR og Chilli som BIM. Med resultatet på dagen blev Bonus ydermere Klubchampion.
Opdrætterklassen fra Kennel Q-Bic’s blev tildelt en 1. præmie.

NTB

Johan B. Steen æresmedlem af DGSK

Det er en af hundesportens og jagthundeavlens i almindelighed og for Gordon setteren i særdeleshed allerstørste personligheder, der i forbindelse med Dansk Gordon Setter Klubs hovedprøve blev udnævnt hyldet som æresmedlem af klubben.
Nordmanden Johan B. Steen har betydet så uendelig meget for den nordiske Gordon Setter, at der næppe er plads nok på nettet til en nøjere gennemgang. I klubbens medlemsblad i maj vil motiveringen og hyldesttalen være at finde.

NTB

Bestyrelsen konstitueret

Efter generalforsamlingen i Dansk Gordon Setter Klub på Gelsted kro d. 7.april 2000, hvor Ásgeir Páll Júlíusson opnåede nyvalg, konstituerede klubbens bestyrelse sig som følger:
* Formand og medlem af derbyudvalget: Bent Simonsen,
* næstformand og redaktør af klubbladet: Niels Thyge Brogaard,
* kasserer: Karl C. Jensen,
* sekretær: Erik Petersen,
* aktivitetsudvalgsformand og DKK repræsentant: Carsten Sørensen,
* pokaler: Ásgeir Páll Júlíusson og
* FJD udstilling: Jens A. Knudsen.
Herfra skal lyde en tak til Frits Petersen, der ikke ønskede genvalg. Som suppleanter blev valgt: Frits Petersen (Jylland), Morten Sørensen (Fyn), Kim Skovbo (Sjælland).

Meget mere om hovedprøven og generalforsamling i næste nummer af DGSK-bladet og Jagthunden i juni.

NTB

 

——————————————————————————–

Opdateret 21. marts 2000

Troldmarkens Applaus – Årets Gordon Setter 1999

Troldmarkens Applaus ejet og ført af Ulrik Stadelhofer blev med ét point foran Årets GS No. 2, Åens X-tra Luffe/ErikPetersen vinder af den fornemme titel Årets Gordon Setter 1999. Titlen kom i hus blandt andet gennem flotte præstationer som 2. VK på DKK forår og efterår, 3.VK DGSK forår, 1. ÅK og 2. Brugskl. samt 2. præmie på udstilling.
Troldmarkens Applaus er opdrættet af Kristian Frøkjær, Vonge og er faldet efter Åens Frk. Freja og Åens Junge.
Med titlen følger Applaus på fornem vis op på sin mors meritter, idet Frk. Freja blev Årets Gordon Setter i 1995. Tillykke til ejer og opdrætter.  

NTB

Iglsøgårdens Silas – Årets unge GS’er

Blandt andet på baggrund af 2 x 1. UK, vinder af DGSK’s Derbyforprøve og UKK på DGSK’s hovedprøve er Iglsøgårdens Silas, ejet og ført af Viggo Sørensen, valgt til modtager af titlen som Årets Unge Gordon Setter 1999. Silas er opdrættet af Jakob Nielsen, Stoholm og er faldet efter Åens Nasa og Åens Olivia. Tillykke Jakob og Viggo.

NTB

 

——————————————————————————–

Opdateret 13. marts 2000

 

Startpistoler skal registreres
Der skal nu hånd i hanke – og dermed papir – på de start- og plads pistoler/revolvere som ligger hos instruktører, dommere og andre. Politiet ligger inde med den nødvendige blanket, og det skulle ikke koste noget at registrere. Der skal fremdeles – på en anden blanket – ansøges om tilladelse til køb af den tilhørende ammunition.  

NTB

FJD på nettet
Fællesrepræsentationen for stående Jagthunde i Danmark er nu på nettet med egen hjemmeside. Den byder blandt andet på aktivitetsoversigt, praktiske oplysninger, links med videre. Det er endvidere muligt at hente anmeldelsesblanket til markprøver, FJD- og specialklubudstillinger og apporteringsprøver. F

 

——————————————————————————–

Opdateret 27. oktober 1999

Brøndbyudstillingen:

Bonus blev BIG

Sidst i september skete det bemærkelsesværdige – en jagthund blev Bedst I Gruppen i grp. 7 på en af DKK’s udstillinger. Hvor det i regelen er "eksotiske" racer som Bracho Italiano’er der løber med titlen, kunne en glad og stolt Lene Knuth på DKK-udstillingen i Brøndby sidst i september modtage roser fra tilskuerne. Udover at føje en placering som 1. vinder m. CK CACIB BIR og Københavnsvinder til rækken af titler, blev Q-Bic’s Bonus (F: Åens Carlo, mor: Svitjods Isadora) sat øverst da BIG konkurrencen blev afviklet ud på aftenen. Så tålmodighed lønner sig. Og så selvfølgelig det at være en hund der tager sig flot ud i en udstillingsring.

Tillykke til Lene Knuth og opdrætter Jørgen Højer

NTB

 

Opdateret 10. oktober

DM 1999:

Troldmarkens Abelone blev 6’er

Med Troldmarkens Abelone/Flemming Østergaard, Avlum som 6. vinder kan vi atter glæde os over et DM, hvor Gordon Setteren ikke bare var repræsenteret med tre hunde blandt de ialt 25 startende engelske – i år med Abelone og hendes kuldbror Troldmarkens Applaus/Ulrik Stadelhofer, Grindsted samt Stenmarkens Ponto/Poul B. Thomsen, Kolding – men også med på skamlen.

Troldmarkens Abelone er faldet efter Åens Junge og Åens Frk. Freja

Med ialt 44 fugle på paraden og mange dertil på de herlige terræner ved Timring Bjerge blev årets DM den 10 oktober omkring Vildbjerg slip efter slip afgjort på fugl. Prøveleder var Håkon Skov og dommerne var Søren Møller Jensen (ordf.), Erling Clausen og Ole Dahl Madsen.

Resulatet af årets DM:

1. Vinder ES Nordvestjydens Nina/Kurt Nedergaard, Bramming

2. Vinder B Steff/Flemming Sørensen, Tønder

3. Vinder ES Feuda/Hans Jørgen Mogensen, Skanderborg

4. Vinder P Fugledes Snert, Flemming Fuglede Jørgensen, Løkken

5. Vinder B Marko, Bjarne Siig,

6. Vinder GS Troldmarkens Abelone/Flemming Østergaard, Avlum

NTB

Dapper Dan honery trophy

Så flot er navnet på en ny DM pokal med hjemligt og internationalt GS tilsnit
Susan og Edward Hilpert, Seatle USA, har udsat pokalen, der går til den ældste hund over syv år, der placerer sig på DM. (I respekt for ældre hunde der ikke giver op selvom de kommer op i årene – man må sige at navnet er velvalgt).

Giveren der selv var tilstede kunne dog ikke i år se pokalen uddelt, da ingen af de placerede hunde var fyldt syv år d. 10 oktober.

NTB
 
 
 


  • -

Indlæg før 2003 #7

Opdateret 27. marts 2001

Daffy klar til VK

Netop fyldt to år er Åens Daffy (Faksefjellets Taras Bulba-Åens Leica) ejet og ført af Bjarne Kleis klar til deltagelse i vinderklasser. Adgangsbilletten var 1. ÅK ved Jægerforbundets forårsmarkprøve på Sjælland søndag d. 25. marts.

Emma igen
Åens Emma (Åens QX-Orrvilas Turva) ejet og ført af Frits Petersen føjede i weekenden 24.-25. marts endnu en en 1.UK til ekvipagens præmierække i dette forår.

NTB

——————————————————————————–

Opdateret 24. marts 2001

DKK’s forårsvinderklasse:

Svære betingelser og ingen GS’ere placeret

DKK’s forårsvinderklasse ved Tylstrup blev afviklet fredag d. 23. marts 2001. I alt 68 engelske hunde startede på prøven, der havde Finn Møller Jørgensen som prøveleder. Prøven blev afviklet med to separate afdelinger med hver tre hold. Som dommere virkede: Tom B. Hansen, Svend Buckhave, Ove Sten Petersen, Asger Stein, Leif Hermann og Poul Rasmussen. På dagen blæste vinden fra øst, og ikke mindst fasanerne voldte problemer. Det forlyder, blandt andet at en brakmark med ialt 15 fasaner, blot førte til en brugbar situation

Ingen af den tilmeldte håndfuld Gordon settere kom på podiet, og kun Nymarkens Freddy Fræk/Frits Petersen var med blandt de 10 henholdsvis 11 hunde, der gik videre til matchningen i hver af prøvens to afdelinger.

Engelsk setter og pointer fordelte topplaceringerne mellem sig, mens det lykkedes  tre irsk setter også at få plads på podiet.

Resultatet fra de to afdelinger blev:

Prøve 1: 1.Vinder P Hesselhøjs Primadonna/Jeanette Bang Walgren, 2. V. ES Hagalidens Orvar/Andres Talpei (S), 3. V. ES Chirac/Kurt Nedergaard, 4.V. P Nadia/Niels Holger Lykke, 5. V. ES Senjas Feuda/Hans Jørgen Mogensen og 6. V. IS Tenna/?

Prøve 2: 1. Vinder ES Senjas Rex/Thomas Klit, 2. V. ES Sheila/Martin Clausen, 3. V IS Donna/K. E. Andersen, 4. V. P Junior/Børge Sommer, 5. V. IS Vaks/Svend Aage Jensen, 6. V. P Nold/Torben P. Pedersen

Fra hver af de to afdelinger kvalificerer de første sig til DKK’s forårsmesterskab.

NTB

——————————————————————————–

Opdateret 24. marts 2001

DJ forårsmarkprøve ved Ribe:

Nu præmiering på papir

Efter at have vundet de to første lokalprøver i sin karriere, fik Troldmarkens Chicko/Lorens Clemmensen, lørdag d. 24. marts ført en præmie i resultatbogen. På sin første anerkendte prøve, DJ ved Ribe, opnåede Chicko en 1. UK. Chicko fyldte et år midt i januar.

NTB

——————————————————————————–

Opdateret 22. marts 2001

FJD’s forårsmarkprøver:

Lovende sæsonstart

Mindst fem Gordon settere blev præmieret på FJD’s forårsmarkprøver i weekenden 17.-18. marts 2001.

Åens Hugin/fører Erik Petersen 2.UK
Åens Emma/Frits Petersen 1.UK
Lyngmosegaards David/Kristian Thomsen 1.ÅK
Åens Zenna/Benedikte Schell 2.ÅK
Stenmarkens K. Mac/Allan Diedrichsen 1.ÅK

Send eller ring gerne resultater fra forårets markprøver til hjemmesidens redaktør Niels Thyge Brogaard

NTB

——————————————————————————–

Opdateret 5. marts 2001

Hovedprøve DGSK 2001

– BEMÆRK: deltagelse til markprøve koster 260 kr. –

Dansk Gordon Setter Klub afholder Hovedprøve i dagene 30-31. marts og 1. april 2001 ved Reersø på Sjælland. Standkvarteret er Hotel Postgaarden, Strandvejen 45, Reersø 4281 Gørlev tlf. 58 85 91 18

Fredag 30. marts kl.14.00: DGSK’s autoriserede udstilling foregår udendørs ved Postgården. Alternativ haves ved dårligt vejr. Dommer Egon Jensen og sekretær Liselotte Højer.

Der kan tilmeldes i alle klasser på DJU´s almindelige blanketter (+ bagside). Gebyr alle klasser 275,00 kr. (2. og 3. hund med samme ejer 245/205 kr.) Uofficiel hvalpeklasse 6-9 mdr. 175,00 kr., uofficiel Senior (7-10 år) og veteranklasse (fra 10 år) 170.00 kr.

Tilmelding til prøveleder Søren Andersen Solbjergvej 29 4270 Høng tlf. 58 26 75 64 (senest 20. marts 2001)

18.00: Fælles aftensmad på kroen. Dagens ret 55,00 kr. (se under tilmelding)

19.30: DGSK´s Generalforsamling på Postgården Reersø med dagsorden i flg. vedtægterne.

Lørdag 31. marts kl. 8.00: Morgenparole og opråb for unghundeklasse og åben klasse. Frokost i terrænet.
Som dommere er inviteret Niels Erik Krüger, Poul Ellehøj, Asger Stein og Kristian Thomsen

Morgenmad på kroen inkluderet i overnatning og madpakker kan bestilles (se under tilmelding).

                                        16.00: Matchning i UK og ÅK

19.00 Festmiddag på Postgaarden Reersø. 3 retters menu 135,00 kr. (se tilmelding). Præmieoverrækkelse og årspokaler uddeles samt lodtrækning til vinderklasse.

Søndag d. 1. april kl. 8.30: Morgenparole og opråb til vinderklasse og ungdoms konkurrenceklassen.
Som dommere i vinderklasse er inviteret Niels Erik Krüger og Poul Ellehøj, Kristian Thomsen og Asger Stein dømmer UKK.

                                         12.30: Præmieoverrækkelse i UKK og fælles frokost i terrænet.

                                         16.00: Afslutning og præmieoverrækkelse i vinderklasse i
                                         terrænet.

Tilmelding og Bestilling: Gebyr til markprøve i alle klasser 260,00 kr. (pris angivet forkert i klubblad 1 2001) til prøveleder Søren Andersen, Solbjergvej 29, 4270 Høng, senest 20.3. 2001.

Al bestilling af værelser/morgenmad, festmiddag, dagens ret/fredag og madpakker forgår direkte – og kun direkte til Postgården Reersø tlf. 58859118 – fax. 58859769.

Dobbeltværelse 450.00 kr. pr. nat pr. værelse inklusive. morgenmad. Madpakker koster 35,00

Alternative pladser: Reersø Camping – 4 personers hytter til 390.00 pr. døgn tlf.: 58 85 90 30

Kørselsbeskrivelse: 4 -5 km. efter Gørlev (mod Kalundborg) er der skilt mod Reersø

Ungdomskonkurrenceklasse

I denne konkurrence kan alle Gordon Settere med 1.UK deltage. Du skal selv kontakte prøveleder for tilmelding (intet tilmeldings gebyr). Prøven afvikles søndag formiddag sideløbende med vinderklassen. Hunde der har overskredet de 24 mdr. kan deltage, blot de har været startberettiget i ungdomsklasse indeværende forår på autoriseret prøve.

—————
Generalforsamling
Dansk Gordon Setter Klub

Postgården Reersø, Sjælland  
fredag 30. marts 2001 kl. 19.30

Dagsorden:

Valg af dirigent

Valg af referent

Valg af 2 stemmetællere

Formandens beretning til godkendelse

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Fremlæggelse af budget

Behandling af indkomne forslag

Valg til bestyrelse og suppleanter. På valg er:

Bent Simonsen BS
Erik Petersen EP
Jens Knudsen JK
Carsten Sørensen CS*

Valg af to revisorer og en revisorsuppleant**

Eventuelt

Forslag til bestyrelsen skal være formanden eller sekretæren i hænde senest to uger før generalforsamlingen.
* BS, EP, JK villige til genvalg. CS ønsker ikke genvalg.
Endvidere skal der vælges suppleanter til bestyrelsen. Valgt i 2000 er Morten Sørensen (Fyn), Kim Skovbo (Sjælland) og Frits Pedersen (Jylland).
** Som revisorer, valgt i 2000, er Inge Thomsen og Allan Diederichsen. Som revisorsuppleant er Bente Hyllested valgt.

På bestyrelsen vegne

Sekretær EP

 

——————————————————————————–

 

Opdateret 23. februar 2001

Hjælp til markedsføring

De engelske racer under FJD har som et af initiativerne i bestræbelserne på at udbrede kendskabet til jagt med stående hund hjemkøbt et antal af videofilmen "Stand" produceret af Aulum Pressebureau ved Flemming Østergaard. Det er tanken, at video’en blandt andet tilbydes undervisere på jagttegnskurser med henblik på forevisning i løbet af undervisningsperioden.

Derfor, kender du undervisere på jagttegnskurser, eller andre der beskæftiger sig med undervisning, foredrag eller lignende om jagt og hunde så forslå dem t kontakte de medlemmer af de lokale markedsføringsudvalg, der står for udlån af videoen. Lån er uden udgift til andet end returporto:

"Stand" kan rekvireres hos blandt andre: Erik Petersen, Viborg, 86 67 52 90
Lars Nielsen, Aarup 64 43 27 47 og Niels Thyge Brogaard, Fuglebjerg: 57 84 82 02
Hjælp dem, glæd jagttegnsløserne og på sigt forhåbentlig de stående hunde, lyder opfordringen.

NTB

——————————————————————————–

Opdateret 15. februar 2001

Aflysning

Marktræningen på Vestsjælland lørdag d. 17. februar er desværre aflyst grundet våde marker. Marktræningen lørdagene d. 24. februar og 3. marts forventes afviklet planmæssigt. Kontakt Carsten på tlf. 59 50 07 01 eller Ásgeir på tlf. 57 60 19 12 for oplysninger og tilmelding.

NTB

——————————————————————————–

Opdateret 6. januar 2001

Aktiviteter Jylland:

Vintermøde
Tirsdag, den 13. Februar 2001 kl. 19.00,
Afholdes vintermøde på Dan Hostel Vandrehjem, Vinkelvej 36, 8800 Viborg
Kristian Thomsen kommer og fortæller om sine oplevelser i Norge (lysbilleder) som dommer, på jagt, prøver m.m.
Alle er velkomne – så snak med dine jagt kammerater og fyld bilen!!

Er du ny i klubben, er her en enestående mulighed for at stille spørgsmål og knytte kontakter til nogle af de andre medlemmer.

Tilmelding til Karsten Grøn på Tlf. 97 13 70 97, senest ugen før.
Arrangement incl. Kaffe & Kage: Kun 50.- kr. pr. deltager.

Marktræning Forår

Du er velkommen til at kontakte din aktivitetsgruppe og der vil blive tilrettelagt individuelle ture efter behov.

Aktivitetsudvalget
Øst-midt-vest Jylland

Klubweekenden…..om igen!

Redaktøren beklager meget at Klubweekenden, i Jagthundens Decembernummer, blev annonceret til at ligge i Weekenden 29-30 Juni.
Årets klubweekend i det jyske afvikles 22.-23. juni på Djursland – Ove S. Pedersen.
Udstilling, autoriseret apporteringsprøve – såvel den obligatoriske for start på Brugsklasse og efterårsvinderklasser, samt den udvidede og udfordrende prøve. Hertil andre aktiviteter.
Fejlen skulle hermed være rettet i så god tid, at alle kan nå at flytte krydset i kalenderen og blive klar til at møde op.

KG

Aktiviteter på Sjælland år 2001:

Vintermøde Sjælland
Vintermødet i år 2001 løber af stablen 20. februar fra klokken 19.30.
Vi mødes hos Ásgeir på Øvej 17, Allindemagle nordøst for Ringsted – giv gerne et praj om deltagelse til Ásgeir på telefon 57 60 19 12 – han svarer (næsten) døgnet rundt !
Han vil ligeledes give en udførlig kørselsvejledning.
Blandt emnerne er: Ændrede regler for udtagelse til racedyst, generel orientering fra bestyrelsen, hovedprøven og andre klubanliggende – og mon ikke der bliver mulighed for en snak om hunde også.

Marktræning forår
For ikke at kollidere med de mange markprøver i Marts, har vi set os nødsaget til at ændre datoerne til:
Lør. d. 17/2 2001 –  AFLYST
Lør. d. 24/2 2001
Lør. d. 03/3 2001
Samtidig er prisen også ændret, nu er forårstræning sat til kun 50 kr. pr. gang.

Træningen Lør.d17/2 og Lør. d.3/3 vil blive holdt hos Carsten Sørensen, Asmindrup v/ Kalundborg. Ang. Træningen Lør. d. 24/2 vil stedet blive oplyst ved tilmeldingen.

Tilmelding kan ske til Ásgeir tlf. 57 60 19 12 eller Carsten tlf. 59 50 07 01

Apporttræning
Der afholdes apporteringstræning med vejledning på følgende datoer i 2001: 3/5, 10/5, 17/5, 31/5, 7/6, 14/6, 21/6, 28/6. Pris 50 kroner pr. gang – det dækker, arealleje, duer, kanin og instruktion ved Henrik Raae Andersen
Tid og sted oplyses snarest.

Klubdag Sjælland
Klubdagen på Sjælland, med blandt andet autoriseret apporteringsprøve og anerkendt udstilling afvikles 30/6 2001 – tid og sted følger snarest.
For nærmere om aktiviteterne og oplysninger i øvrigt, kontakt de tre sjællandske medlemmer af DGSK’s bestyrelse: Carsten Sørensen, Ásgeir Páll Júlíusson 57 60 19 12, eller Niels Thyge Brogaard, 57 84 82 02.

Selvom nærmere oplysninger om flere aktiviteter følger senere, så skriv under alle omstændigheder datoerne ind i kalenderen – det er ved aktiviteterne vi mødes!

Aktivitetsudvalget Sjælland

Løvenholt
DKSK arrangerer marktræning 10. og 17. Feb. på terrænerne på Løvenholt.
Træningen er selvfølgelig for alle Gordon Settere, og især nye medlemmer er særdeles velkomne
Mødetid kl. 9.00 til morgenkaffe m.m.
Tilmelding og yderligere oplysninger ved Frits Pedersen på Tlf.: 86 51 04 94 eller Mobil: 21 80 33 67

Vel mødt

KG


  • -

Indlæg før 2003 #6

30. september 2001

Landskamp i Finland:

Danmark vandt

Det danske hold trak det længste strå i landskampen i Finland mod Finsk Gordon Setter Klub d.22. september. Ved matchningen på de meget store marker stod de to hold á point, hvorefter afgørelsen skulle findes gennem bedste individuelle GS’er. Da reglerne siger, at ingen hund med et minus påført dagens præstation kan deltage i matchningen om bedste individuelle, kom denne til at stå mellem tre danske hunde. Her trak Q-Bic’s Balder/Jørgen Højer sig ud som vinder.
Det danske hold bestod af Q-Bic’s Balder/Jørgen Højer, Q-Bic’s Bonus/Lene Knuth, Q-Bic’s Darni/Ásgeir Páll Júlíusson og Stenmarkens I Ponto/Poul B. Thomsen, med Q-Bic’s Dolly Patron/Jørgen Højer som reserve. Der blev brug for Dolly, da Ponto allerede tidligt i første slip måtte trækkes på grund af en skade. Tillykke og tak til holdet for at forsvare de danske farver med succes. Læs mere om Finlandsturen, formentlig i julenummeret af DGSK-bladet.

 

NTB

——————————————————————————–

Lagt på nettet første gang 23. september 2001

Derby 2001

Pointer til tops

Årets jagthundederby blev afviklet på Mors i weekenden 22.-23. september. I alt mødte blot godt 60 engelske til start. Der var ingen af de startende Gordon Settere, der nåede med på 2. dagen, dog opnåede Åens Daffy/Bjarne Kleis en 3. præmie. I alt 19 hunde, der alle var skudt over, startede søndag. Den endelige placering blev:

Vinder P Villestoftes Roy/Joakim S. Larsen DERBYVINDER
Vinder ES Pilehaves Pax/Jan Marinussen
Vinder P Astrups Sif/Flemming Fuglede
Vinder P Vindfeldts Unni/Mette Jensen
Vinder ES Lablands Rositta/Allan Olesen
Vinder ES Emsjägerens Tell/Børge Hesseldal

NTB

 

Lagt på nettet første gang 22. september 2001

Datter i moders fodspor

Abelone ny dansk jagtchampion

I september 1995 opnåede Åens Frk. Freja sit Jagtchampionat ved at vinde DKK’s fynske brugsprøve.
Lørdag d. 22. september kom turen så til Frejas datter, Troldmarkens Abelone, der glimrede ved på samme prøve seks år senere at opnå 1.pr., bedste GS og prøvens bedste hund. Dermed er Abelone jagtchampion. Tillykke.
Det hører med til dagen, at Abelones kuldbror Troldmarkens Applaus/Ulrik Stadelhofer opnåede en 2. BRKL. Begge er faldet efter Åens Junge og Åens Frk. Freja.

NTB

Præmieliste, DKJCH Troldmarkens Abelone

Født 28.april 1996 efter Åens Junge og Åens Frk, Freja

DJU´s apporteringsprøve, juni 1997

Markprøve
2. UK Danmarks Jægerforbund, sept. 1997
1.UK FJD, marts 1998
1.UK Dansk Breton Klub, april 1998
1.ÅK Danmarks Jægerforbund + pokal for bedste hund, marts 1999
1.VK Dansk Gordon Setter Klubs efterårsvinderklasse, sept. 1999
6.VK Danmarksmesterskabet, okt. 1999
1.BRK Dansk Kennel Klubs brugsprøve, sept. 2000
5.VK Dansk Kennel Klubs int. Vinderklasse, okt. 2000
1.VK m. CACIT, DGSK, landkamp. okt. 2000.
1BRK, bedste Gordon setter, prøvens bedste hund Dansk Kennel Klubs brugsprøve, sep. 2001

Udstilling.
1, pr. brugsklasse, FJD, Odense maj 1998.

Abelone er ejet og ført af Flemming Østergaard.

NTB

——————————————————————————–

Lagt på nettet første gang 17. september 2001

Flot GS resultat i Finland

Endelig. I 2001 lykkedes det endelig en Gordon Setter at vinde guldpokalen "kultamalja" i Finland, en prøve for unge stående engelske under to år. Og så har den vindende hund en vis tilknytning til Danmark, da den blev undfanget i Kastrup Lufthavn sidst i november 1999.
Årets prøve om Guldpokalen blev afviklet 15. – 16. september 2001 med 66 startende engelske hunde. 1. vinder blev Fjellförers Dynamite, ejet af Mirka og Juha-Pekka Purho, med fru Mirka som fører. Og sandelig om ikke en kuldbror Fjellförers Dragon, ejet og ført af endnu en kvinde, Anu Repo, blev placeret som 4. vinder.
Kuldet med Dynamite og Dragon er faldet efter Rothbury Ruff og Fjellförers Chick, og er opdrættet af Pouli og Helena Tani.
Det "kultamalja" er for unge engelse under to år, mens det finske derby er for hunde under tre år.

NTB

——————————————————————————–

Vissenbjergudstillingen:

Højtoftegaards G. Bino nummer 2 i gruppe 7

Højtoftegaards G. Bino og Jesper Olesen repræsenterede vor race på fornemste vis, og sluttede på podiet på udstillingen i Vissenbjerg, lørdag d. 11. august, som nr. 2, kun overgået af en ruhår. På tredjepladsen kom en weimaraner og en pointer besatte fjerdepladsen. Et stort tillykke til Jesper, Else Marie og Bino.

Der var tilmeldt syv Gordon Settere til udstillingen der blev dømt af Erik Petersen . Erik dømte desuden fire Engelske Settere, én Irsk Rød / Hvid Setter, tre Irske Settere og syv Pointere. Med i alt 22 hunde var Erik nok den dommer, der havde færrest hunde til bedømmelse. Hvis vi vil undgå at DKK sætter udenlandske allround dommere til at dømme vore hunde, må vi bakke mere op om de udstillinger hvor der er specialklub dommere på.

Hvalpeklasse Tæver:
Rukila S Cigi.( Højtoftegaards H Nimbus- Rukila S Bonnie). Opdrætter: Judith & Henrik Stræde Andersen. Ejer: Kirsten & Niels Outzen: SL

Brugsklasse hanner:
Åens Dapper Joy ( Faksfjellet’s Taras Bulba- Åens Leica). Opdrætter: Erik Petersen. Ejer: Kent Hvirring Jensen: 1.pr.

Højtoftegaards G. Bino ( Blackpoint A Black Bowie- Øens Debbie). Opdrætter & Ejer: E.M. Søndergård & Jesper Olesen: 1.pr. 1.V. CK. Cert. CACIB. BIR.BIG2

Unghundeklasse Tæver:
Lilanima’s Ami. (Rothbury Ruff- Åens Unique). Opdrætter: Gert & Jonna Jensen. Ejer: Hanne Mikkelsen & Poul E.L. Petersen: 1.pr.

Brugsklasse Tæver:
Åens Emma (Åens Ox- Orrvila’s Turva). Opdrætter: Erik Petersen. Ejer: Frits Petersen. 1.pr. 3.V.

Åens Daffy (Faksfjellet’s Taras Bulba- Åens Leica). Opdrætter: Erik Petersen. Ejer: Bjarne Kleis: 1.pr. 1. V. CK. Cert. BIM.

Q-Bic’s Dark Isabella (Åens Carlo- Q-Bic’s Clara). Opdrætter: Jørgen Høyer. Ejer: Jørgen Hæstrup: 1.pr. 2.V.

Bjarne Kleis

——————————————————————————–

Lagt på nettet første gang primo september 2001

Aktiviteter er opdateret med landskamp og markprøve i Tyskland 20.-21. oktober 2001.

NTB

——————————————————————————–

Lagt på nettet 26. august 2001

Derbyforprøven 2001:

Chicko til tops i varmen

Troldmarkens Chicko og Lorenz Clemmensen indledte efterårets markprøver på samme vis som ekvipagen have sluttet forårets prøver: Øverst på sejrsskamlen ved årets derbyforprøve lørdag d. 25. august. Prøven, der er for alle unge gordon settere med derbyalder, var i år begavet med et så flot deltagerantal som 17. Og til trods for en meget varm dag stod de unge distancen flot og flere viste glimrende takter.
Atter en gang lykkedes det Karl Jensen med frue og den nødvendige hjælp fra velvillige terrængivere at stable et fint arrangement på benene ved Løgumkloster, herunder at sikre, at ingen, hverken blandt de to og de firbenede, blev ganske udtørrede i varmen.
Tre hunde kunne starte efter frokost med fugletagning fra formiddagen, og efter omprøvning af yderligere otte hunde, 2. heat og matchning endte dommer Erik Petersens (ordf.) og Erling Clausen som følger:

1. Vinder Troldmarkens Chicko, født 16/1-00 efter Åens Junge og Åens Frk. Freja, ejer og fører Lorenz Clemmensen

2. Vinder Wedellsborgs A Thais, født 28/5-99 efter Bobby og Åens Jillie, ejer og fører Kenneth Madsen

3. Vinder Åens Emma, født 11/4-99, efter Åens QX og Orrvilas Turva, ejer og fører Frits Pedersen

4. Vinder Q-Bic’s Flora, født 7/7-00, efter Anders og Q-Bic’s Cille, ejer Ole Svendsen, fører Jørgen Højer

5. Placeret Åens Ikaros, født 27/1-00, efter Rothbury Ruff og Åens Lady Jane, ejer og fører Niels Thyge Brogaard

6. Placeret Højtoftegaards L. Diana, født 18/5-00, efter Højtoftegaards C. Dusty og Øens Debbie, ejer og fører Jesper Olesen

NTB

——————————————————————————–

Lagt på nettet første gang 30. juli 2001

Racedyst Jylland:

X-tra Luffe pokalvinder

Åens X-tra Luffe og Erik Petersen nåede helt til tops ved årets racedyst i apportering i det jyske ved at blive bedste hund individuelt. Det skete i fint selskab idet hele 14 hunde opnåede maksimumpoint, men altså hverken andre stående, retrievere eller andre kunne klare den skrappe GS-ekvipage.

I det hele taget blev det en god dag for gordon setterne. Holdet, der udover Luffe bestod af Åens Junker/Elo Petersen og Wedellsborgs A. Theis/Kenneth Madsen bestod og blev samlet 3ér efter matchning med pointerne der også opnåede 87 point. Ingen kunne dog måle sig med ruhår, der blev bedste hold med 89 point.

NTB

Racedyst Sjælland:

Gordon Setterne bestod

Ved årets racedyst på Sjælland ved Hagested-Gislinge søndag den 29. juli bestod holdet med gordon settere med 80 point. I sig selv flot på den svære bane, hvor mange hold dumpede blandt andet både pointer, engelsk setter korthår og gl. dansk. GS holdet bestod af Svitjods Kikki/Niels Erik Krüger (max. Point), Asta (Knud P.) og Røsnæs Dingo/Niels Erik Krüger. Bedste hold blev breton.

NTB

Farvel til doktoren

23. juli 2001 lagde Åens Dr. Whitefoot sig til at dø 13½ år gammel. Dermed sluttede livet for en af 1990’ernes mest markante hunde blandt de danske gordon settere. Én placering fra et brugschampionat og tre gange jagtchampion – om han nogensinde havde været udstillet – med en 1. præmie, samt DM-deltager fem år i træk fortæller alt om "doktorens" egne kvalifikationer – helt på linie med blandt andre sine kuldsøskende Åens Dea og DM 92 Åens Dapper Dan. Hertil, og som det måske væsentligste har Whitefoot gennem det halve dusin kuld, der er faldet efter ham i høj grad sat sit præg på gordon setterne i herhjemme: Det vil føre for vidt at nævne dem alle, men et par stykker blandt mange der har gjort det flot på bænk og mark: DKCH Åens Leica, Åens J-kuld med blandt andre DJCH Åens Jillie, Åens Jagger, Åens Junker og Åens Junge og ikke at forglemme X-kuldet hvor DJCH Åens X-tra Luffe og Erik Petersen så sent som denne weekend blev bedste hund på den jyske racedyst i apportering og som sidste år fulgte i doktorens fodspor som DM deltager. Luffes kuldbror Exellent blev desuden pokalvinder i ÅK ved DGSK’s hovedprøve i 2001.

Midt i den naturlige tristesse over tabet af en god hund og kammerat er det forhåbentlig en trøst for familien i Viborg at Whitefoot lever videre i så mange og med så meget talent.

NTB

——————————————————————————–

Lagt på nettet 1. juli 2001

Klubdag Sjælland:

8 ud af ni bestod apporteringsprøven

Ved et veltilrettelagt og velbesøgt arrangement på Tuse Næs Jagtforenings gode terræn lykkedes de otte ud af ni tilmeldte hunde på den sjællandske klubdag lørdag d. 30 juni 2001 at bestå den autoriserede apporteringsprøve. For de fire var der ydermere tale om at bestå for første gang. Eneste alvorlige "mangel" var, at ingen hunde var under to år, hvorfor pokalen for bedste unge GS’er heller ikke i år kunne uddeles. Pokalvinder som Bedste Gordon Setter i Åben klasse (og bedste i det hele taget) blev Svitjods Kikki/Niels Erik Krüger som den eneste ekvipage med de maksimale 30 points.

Med tolv tilmeldte gordon settere ved udstillingen og åben kritik fra dommer Erik Petersen fik publikum tillige et fornuftigt indtryk af specielt den eksteriørmæssige kvalitet hos gordon setteren i øjeblikket.
Det var i det hele taget en vellykket klubdag, hvor ægtefæller og børn var mødt frem i pænt tal.

Udstilling. Dommer Erik Petersen, ringsekretær Liselotte Højer

Hvalpeklasse hanner
Absolut Bonus I Calif (Q-Bic’s Bonus-Rimfaxes B Thyra)/Lene Knuth 1. p. SL
Absolut Bonus I Chip (Q-Bic’s Bonus-Rimfaxes B Thyra)/Peter Thorup 1. p. SL Bedste hvalp

Åbenklasse hanner
Fonzy (Fuzzy-Højtoftegaards G. Sika)/Annette Frandsen 1. p.

Unghundeklasse tæver
Q-Bic’s Flora (Anders- Q-Bic’s Cille)/ ført af Sara Højer 1. p. 1.V.
Højtoftegaard’s L. Emma (Højtoftegaards C Dusty-Øens Debbie)/Connie Bjerregaard 1. p 2.V.

Åbenklasse tæver
Fie (Fuzzy-Højtoftegaards G. Sika)/Annette Frandsen 1.p. 1.V.
Røsnæs D Shenta (Åens Dapper Dan-Svitjods Kikki)/Christina Bak 2.p.
Åens Daisy (Faksfjellets Tras Bulba-Åens Leica)/ ført af Anke Gerdes 2.p.

Brugsklasse tæver
Q-Bic’s Dolly Patron (Åens Carlo-Q-Bic’s Clara)/ ført af Sara Højer 1.p. 1.V. CK Cert
Røsnæs Enya (Åens Dapper Dan-Åens Queenie)/Carsten Sørensen 1.p. 4.V.
Rimfaxes B Thyra (Flash-Røsnæs B Suzette)/Poul Ellehøj 1.p. 3.V. CK
Åens Daffy (Faksfjellets Tras Bulba-Åens Leica)/Bjarne Kleis 1.p. 2.V. CK

Bedste tæve
Q-Bic’s Dolly Patron

BIR
Q-Bic’s Dolly Patron

BIM
-, da ingen han med CK

Autoriseret apporteringsprøve. Dommer Poul Ellehøj

GS Rimfaxes Thimex (Flash-Røsnæs B Suzette)/Lene Knuth, bestået, 26 point

GS Åens Leica (Åens Dr. Whitefoot-Øens Zenta)/Bent Simonsen, bestået, 29 point

GS Svitjods Kikki(Rypebrinkens Lord Moc-Svitjods Isa)/Niels Erik Krüger, bestået, 30 point, Pokalvinder ÅK

GS Asta (Kråklifhjellets Fuzzy-Øens Effi)/Knud P., bestået, 26 point

GS Åens X-tra Luffe (Åens Dr. Whitefoot-Cita)/Erik Petersen, bestået, 29 point

ES Pilehavens Pax/Henrik Nielsen ej bestået, 19 point

B Stevnsåens Emma/Poul Vestervang, bestået, 27 point

B Kalløkke Djengis/Kim Spanggaard, bestået, 22 point

KH Pax/ ? bestået, 29 point

——————————————————————————–

Lagt på nettet 25. juni 2001

Jyske klubweekend:

Tre bestod begge apport-prøver

Trods hård konkurrence fra Sankt Hans bål, studenterfester og andet blev det en fin weekend for deltagerne ved årets jyske klubweekend med udstilling, DJU apporteringsprøve DGSK’s udvidede apporteringsprøve og hyggeligt samvær – grill fødselsdagssang med videre. Formanden for den tyske gordon setter klub, Peter Reiser med fru Angelica glædede ved ikke bare at stille hund, men også deltage i samværet med de danske GS-entusiaster – blot ærgerligt at ikke flere herhjemmefra havde mulighed for at møde frem.
Uanset det, forlyder det fra velunderettede kilder, at det var et meget fint arrangement som Ove Petersen og hjælpere havde stablet på benene på Midtdjurs i weekenden d. 23.- 25. juni 2001.
I alt seks hunde blev på udstillingen bedømt af Grethe Strømkjær, og en køn tæve, Carmen, holdt i hånd af Jesper Olesen, blev BIR.
DJU’s apporteringsprøve blev dømt af Martin Mortensen, der havde ni hunde til start og i alt fem bestod, heraf to med max. 30 point, mens DGSK’s udvidede apporteringsprøve og de i alt syv deltagende hunde fik roser med på vejen af dommerne Børge Sommer og Finn Møller Jørgensen. Tre hunde, Wedellsborgs A. Theis, Øens Godot og Åens X-tra Luffe bestod begge autoriserede apporteringsprøver. Bedst gik det Wedellsborgs A. Theis/Kenneth Madsen: Pokal som bedste i begge prøver og med 84 ud af max. 85 point en fornem modtager af den nye pokal til bedste hund ved DGSK’s udvidede apporteringspårøve "Tjuren" netop udsat af Ove S. Petersen. I alt fem bestod den udvidede prøve og alle med 1. præmie – mindst 66 point ud af max. 85 og bestået alle discipliner

Aut. udstilling, dommer Grethe Strømkjær, ringsekretær Trine (Holm?):

Åbenklasse hanner:

Blandevandets Raki/Allan S. Petersen 1 pr.

Brugsklasse hanner:

Øens Godot/Jan Kristensen 1. pr 1. V
Højtoftegaards G. Bino/Jesper Olesen 1. p 2. V

Åbenklasse tæver:

Carmen/Jesper Olesen 1 p. CK BIR

Brugsklasse tæver:

Åens Emma/Frits Petersen 2. p
Quira von Catenborn/Peter Reiser 2. p

DJU’s apporteringsprøve, beståede hunde, dommer: Martin Mortensen

Wedellsborgs A. Theis/Kenneth Madsen 30 point bedste hunde
Åens X-tra Luffe/Erik Petersen 30 point
P Flemløses Røskva/Søren Mulvad
Åens Junker/Elo Petersen
Øens Godot/Jan Kristensen

DGSK’s udvidede apporteringsprøve, beståede hunde, dommere Børge Sommer og Finn Møller Jørgensen

Wedellsborgs A. Theis/Kenneth Madsen 1. præmie 84 point med pokal "Tjuren"
Åens Marco/Karsten Grøn 1. præmie 81 point
Øens Godot/Jan Kristensen 1. præmie
Åens X-tra Luffe/Erik Petersen 1. præmie
IS Gorm/Miriam Søndergaard 1. præmie

NTB

 

Lagt på nettet 27. maj 2001

FJD-Udstillingen

Flotte Gordons i festlig ramme

Med 23 fremmødte repræsentanter for racen, 19 stk.1. præmier og fire 2. præmier gjorde Gordon Setterne deres til, at FJD’s 60 års jubilæumsudstilling søndag d. 27. maj 2001 blev afviklet som sig hør og bør for landets største udstilling med stående hunde. Hertil kom sol det meste af tiden, flot jagthornsblæs af Broby-blæserne, to fortjenstmedaljer fra DJU til Edvard Holm og Bent Hansen, og en afsluttende "Bedst in Show". Specielt de engelske racer havde godt fremmøde, udover de 23 gordons mødte cirka en snes irsk setter, 35 breton, 31 pointer, og med 39 var engelsk setter udstillingens næstmest repræsenterede race, kun overgået af ruhår. I det hele taget skuffede det kontinentale fremmøde en del, ikke mindst i forhold til deres væsentligt større udbredelse. Det ændrer dog ikke ved en generel fremgang for udstillingen i forhold til de senere par år.

Dingo blev BIR

Blandt gordon setterne var hanhundene i overtal, og både for dem og for tæverne var der generelt meget godt at glæde sig over eksteriørmæssigt. 19 stk. 1. præmier og fire 2. præmier hos dommer Marianne Weichenfeld, der havde Lene Knuth som sin ringsekretær, siger meget om racens eksteriørmæssige standard, om end det næppe heller er de mindst smukke der finder vej til udstillingen i Odense.

Selvom der var flere lovende emner blandt både de unge hanner og blandt tæverne, var det dog et par af de mere velmeriterede, der løb med topplaceringerne. Efter en tæt afslutning løb DKCH Røsnæs Dingo, opdrættet, ejet og ført af Niels Erik Krüger med æren som Bedst i Racen, BIR, mens EUUV97 KBUV97 MARKPR Q-Bic’s Clara, opdrættet, ejet og ført af Jørgen Højer, blev Bedst I Modsat køn, BIM.
Endelig opnåede en opdrætsklasse for kennel Højtoftegaards ved Jesper Olesen og Else Marie Søndergaard en 1. præmie med fire point og en avlsklasse på Øens Debbie, opdrættet af Ernst og Grete Strømkjær, ejet og ført af Jesper Olesen ligeledes en 1. præmie med fire point.

I den afsluttende "Bedst in Show", dømt af Ole Staunskjær, førte Dingo sig frem på fineste vis, og i det fornemme selskab blev han siet fra lige før de fire "placerede". BIS blev en ruhår.

Sådan gik det gordon setterne:

Championklasse hanner:

Røsnæs Dingo/Niels Erik Krüger: 1. pr CK Bedste han BIR

Unghunde hanner:

Højtoftegaard’s L. Timon/Torben Andersen: 2. pr.
Troldmarkens Chicko/Lorenz Clemmensen: 2. pr.
Q-Bic’s Faustino I/Annette Wermuth: 1. pr. 1.V
Q-Bic’s Earl Scott/Mogens Bitsch: 1. pr. 2.V
Højtoftegaards L. Pan/N.L.R. Pedersen & G.M. Nielsen: 1. pr. 3.V

Åben Klasse hanner:

Åens Heiko/Morten Holm: 1. pr. 1.V
Højtoftegaards K. Aiko/Morten & Karin Hansen: 1. pr. 2. v

Brugshundeklasse hanner:

Højtoftegaards G. Bino/ Jesper Olesen og Else Marie Søndergaard: 1. pr. 1.V CK Cert
Åens Hugin/ført af Erik Petersen: 1. pr. 4.V
Højtoftegaards H Nimbus/ført af Jesper Olesen: 1. pr. 3.V
Åens Exelent/Linda Clemmensen: 1. pr. 5.V
Åens X-Tra Luffe/Erik Petersen: 1. pr. 2.V CK
Arco/Torben Andersen: 2. pr.

Championklasse tæver:

Højtoftegaards D. Black Lady/ Jesper Olesen og Else Marie Søndergaard: 1. pr. 1.V CK
Øens Debbie/ Jesper Olesen og Else Marie Søndergaard: 1. pr. 2.V CK

Unghundeklasse tæver:

Q-Bic’s Flicka/Jørgen Højer: 1. 1.V
LILANIMA’s Unique’s Ami/Hanne Mikkelsen & Poul E.L: Pedersen 1. pr. 4.V
Højtoftegaards L Diana/ Jesper Olesen og Else Marie Søndergaard: 1. pr. 3.V
Højtoftegaards L Emma/Conny Bjerregaard: 1. pr. 3.V

Åbenklasse tæver:

Højtoftegaards J. Ziggy/B.A.R. Nielsen & M.K. Rasmussen: 2. pr.
Røsnæs D Shenta/Jim Jensen & Rina Jensen: 1. pr. 1.V

Brugshundeklasse tæver:

Q-Bic’s Clara/Jørgen Højer: 1. pr. 1.V CK bedste tæve BIM

I bedømmelsen af bedste hund i brugsklasse, der modtager Jydske Venners pokal vandt Q-Bic’s Clara/Jørgen Højer over Højtoftegaards G. Bino/ Jesper Olesen og Else Marie Søndergaard.

BIR/BIM

Røsnæs Dingo/Niels Erik Krüger BIM
Q-Bic’s Clara/Jørgen Højer BIM

Opdrætsklasse

Kennel Højtoftegaards 1. pr.

Avlsklasse

Øens Debbie 1. pr.

NTB

——————————————————————————–

Lagt på Seneste Nyt 19. maj 2001

Apporttræning på Sjælland aflyst

Grundet beklagelig ringe opbakning fra medlemmerne er det desværre blevet nødvendigt at aflyse de resterende dage med apporteringstræning på Sjælland i regi af DGSK.

Àsgeir Páll Júllíusson, har sammen med Lene Knuth været ankermand på træningsdagene. Àsgeir fortæller, at første træningsdag var der mødt acceptable syv frem, hvoraf de fire hverken var fra DGSK’s bestyrelse eller ægtefælle til et bestyrelsesmedlem – altså et vaske ægte menigt medlem.
Anden gang var der fire deltagere.

17. maj var deltagerantallet nede på to – et bestyrelsesmedlem og et menigt medlem. Da et sådant fremmøde ikke er noget at byde hverken instruktøren, arrangørerne eller klubbens økonomi er det blevet besluttet at aflyse de resterende programsatte apporteringstræningsaftener. Så må det vise sig om den manglende træning får negative konsekvenser ved de autoriserede apporteringsprøver og klubdagen.

NTB

——————————————————————————–

Opdateret 19. maj 2001

DKK-udstillingen i Ringsted:

Magert

Fire gordon settere mødte frem til bedømmelse på DKK’s udstilling i Ringsted d. 5. maj. Cirka samme antal mødte frem hos engelsk setter og irsk setter, der som de fire gordons blev bedømt af Hans Rosenberg, Sverige, der tillige dømte blandt andet dalmatiner på dagen.

For gordon setterne førte bedømmelsen til:

Championklasse:
Q-Bic’s Bonus/Lene Knuth 1. præmie

Unghunde hanner:
Q-Bic’s Faustino I/Annette Wermuth 2. præmie
Q-Bic’s El Niño/Torben Jensen 2. præmie

Brugsklasse, tæver:
Rimfaxes B. Thyra/Poul Ellehøj 2. præmie

I følge iagttagere blev der heller ikke hos irsk setter og engelsk setter ruttet med præmieringerne. Dog blev to store rød/hvid irsk setter begavet med mere end en 1. eller 2. præmie.

NTB

——————————————————————————–

Opdateret 5. maj 2001

DKK’s forårsmesterskab:

Luffe med i 2. heat

Åens X-tra Luffe (Åens Dr. Whitefoot-Cita)/Erik Petersen og Troldmarkens Applaus (Åens Junge-Åens Frk.Freja)/Ulrik Stadelhofer var i fornemt selskab blandt de 29 fremmeste engelske hunde fra forårets markprøver, da DKK’s forårsmesterskab blev afviklet 2. påskedag på terræner omkring Haslev. Mens Applaus udgik i første heat lykkedes det X-tra Luffe med fugl at slippe videre blandt de 12 hunde der tog fat på 2. heat over frokost. Her måtte ekvipagen fra Viborg slippe og forblive uplaceret, dog på fineste vis berettiget til at hjemtage DGSK’s nye mesterskabspokal, da det kræver mindst medvirken i 2. heat på DKK’s mesterkabsprøve.

I kampen om slutplaceringerne var det en dag i pointernes lys:

1. Vinder og dermed forårsmester: P Texas av Frygne/Jørgen Andersen

2. Vinder: ES Kos/Vagn Knudsen (ham med GS Åens Junge)

3. Vinder: P Black Lucky Gun/Kent Svensson (S)

4. Vinder: P Astrups Nadia/Niels Holger Lykke

5. Vinder: IS Englysts Chanel/Jørgen Jensen

6. Vinder: B Nadur/Asger Bak

NTB

To Gordons fik 1. ÅK Skærtorsdag

Iglsøgaardens Silas (Åens Nasa-Åens Olivia)/Viggo Sørensen og Øens Godot (Øens Bøj- Øens Era)/Jan Kristensen opnåede hver en 1. præmie i åben klasse på Jægerforbundets jyske forårsmarkprøve Skærtorsdag. For Godot og Jan er der tale om den første étter så vi kipper lige en ekstra gang.

NTB

——————————————————————————–

Opdateret 17. april 2001

Hovedprøven 2001:

Vellykket med markante præstationer

Med 67 katalognumre, gode rammer om udstillingen, engagerede medlemmer på generalforsamlingen, festmiddag med 70 deltagere og to dages afprøvning i marken under fine forhold på Vestsjælland, blev Dansk Gordon Setter Klubs hovedprøve 2001 i dagene 30. marts til 1. april en dejlig oplevelse. Stor tak til prøveleder Søren Andersen, dommere, ringsekretær, terrænledere og de fremmødte medlemmer

Generalforsamling

DGSK’s generalforsamling fredag blev afviklet i god ro og orden, og med en debat efter formandens beretning og godkendelse af klubbens regnskab, der hovedsagelig drejede sig om håndgribelige emner såsom økonomi og markedsføring. Et fuldstændigt referat følger i DGSK-bladet nr. 2.
Der var nyvalg til bestyrelsen til Lene Knuth, Vig, der kom ind i stedet for Carsten Sørensen, der ikke ønskede genvalg grundet uddannelse til pædagog. Som suppleant for Sjælland var der nyvalg til Jørgen Højer, Stenlille. For de øvrige valg var der tale om genvalg.

Bestyrelsen konstitueret

På det efterfølgende bestyrelsesmøde konstituerede bestyrelsen sig med Ben Simonsen som formand, Niels Thyge Brogaard som næstformand og redaktør, Karl Jensen som kasserer, Erik Petersen som sekretær, Ásgeir Páll Júliússon som pokal- og skatmester, Jens A.Knudsen repræsentant fopr FJD-udstillingen og Lene Knuth som DKK-repræsentant.

Fugle, rådyr og harer

Markprøverne lørdag og søndag blev afviklet på dejlige terræner mellem Slagelse Gørlev, der alle havde mindst det nødvendige antal fugle.
Om dusinet af fremmødte Gordon Settere i ungdomsklasse faldt der mange roser fra dommernes side, det samme gjaldt vinderklassehundene, der fandt vej til podiet. Trods en præmieringsprocent på 30 i UK og rimelige 20 i ÅK, kunne den del være blevet endnu højere med en smule held i afgørende situationer. Fuglene var der – tilligemed mange rådyr og endnu flere harer.

Udstilling:

Clara blev BIR og Shako BIM

I alt 15 mødte frem til bedømmelse i udstillingsringen hos dommer Egon Jensen, der havde Liselotte Højer som ringsekretær.

Der blev tildelt Certifikat til Iglsøgårdens Shako/Jacob Nielsen. Shako mødte fuldcertede EUUV-KBUV 97 Q-Bic’s Clara/Jørgen Højer i dysten om BIR. Her trak tæven det længste strå, og Clara blev dermed BIR og Shako BIM
Resultaterne fra udstillingen:

Hvalpeklasse:
Q-Bic’s Faustino(Anders-Q-Bic’s Cille)/Annette Wermuth; L

Unghunde hanner:
Åens Heiko(Rothbury Ruff-Åens Ulrikke)/Morten Holm; 1.p 1. vinder
Kildens Cliff(Kildens Bastian-Sønderledets Donna)/Thomas Kleis; 1.p 2.vinder
Åens Iver(Rothbury Ruff-Åens Lady Jane)/Anders Anderson; 1.p 3. vinder

Åbenklasse hanner:
Rimfaxes B. Timex(Flash-Røsnæs B. Suzette)/Lene Knuth; 1.p 1.vinder
Højtoftegaards K. Aiko(Højtoftegaards G. Bino-Højtoftegaards C. Chica)/Karin Hansen; 1. p. 2. vinder
Baruch(Penselfjerens Othello-Åens C. Rica)/Benny Olsen; 2. p

Brugsklasse hanner:
Akim(Åens X-Mads-Zimone)/Jens A. Knudsen; 1.p 2. vinder
Iglsøgaardens Shako(Åens Nasa-Åens Olivia)/Jacob Nielsen; 1. p 1. vinder Cert CK BIM

Unghunde tæver:
Åens Hodja(Rothbury Ruff-Åens Ulrikke)/Elin Søndergaard; 1. p. 1. vinder CK bedste tæve 2
Kildens Cita(Kildens Bastian-Sønderledets Donna)/Bente Plejdrup; 0

Åbenklasse tæver
Fie(Fuzzy-Højtoftegaards G. Sika)/Annette Frandsen; 2. p.
Q-Bic’s Dark Isabella(Åens Carlo-Q-Bic’s Clara)/Jørgen Hæstrup; 1. p. 1. vinder

Brugsklasse tæver:
EUUV-KBUV ´97 Q-Bic’s Clara(Absalon-Svitjods Isadora)/Jørgen Højer; 1. p. 1. vinder CK
Rimfaxes B. Thyra(Flash-Røsnæs B. Suzette)/Poule Ellehøj; 1. p 3. vinder
Åens Daffy(Faksfjellet’s Tras Bulba-Åens Leica)/Bjarne Kleis; 1 p. 2. vinder

Markprøve, kvalitetsklasserne lørdag:

Lorenz løb med laurbærrene

Med i alt 36 hunde fordelt to hold blandede hold 6 unghunde og seks åben klasse på hver og et hold ren åbenklasse, blev årets kvalitetsklasser ikke blandt de største. Til gengæld var der megen talent at glæde sig over. I UK blev der tildelt tre 1. præmier, heraf en til hver af to kuldbrødrene, Wedellsborgs Argus/Karsten Grøn og Wedellsborgs A. Thais/Kenneth Madsen og en 2, præmie. I Åben klasse to stk. 1. præmie, to stk. 2. præmie og en 3. præmie.

Med en 1. præmie i UK med Troldmarkens Chicko og en 1. præmie i ÅK med Åens Exelent stod Lorenz Clemmensen for en af de sjældne præstationer.

Og da begge hunde endvidere blev pokalvindere efter matchningen i de to klasser blev alle vidne til en præstation uden fortilfælde i DGSK – sat yderligere i relief af, at Chicko vandt Storåkruset som vinder af søndagens UKK, hvor alle Gordons med 1. præmie i UK indenfor det seneste år kan deltage.

X-tra Luffe fortsætter præmieregnen

Blot dagen efter at have modtaget det synlige bevis på, at være Årets Gordon Setter 2001 slog Åens X-tra Luffe/Erik Petersen til igen. Med en suveræn præstation, fire tællende fugletællinger og Cacit endte Luffe øverst på podiet i DGSK’s forårsvinderklasse, hvor der i år var 16 hunde tilmeldt.

Dermed fulgte han op på sin kuldbror Exelents markante præstation som pokalvinder i ÅK, og levede på fornemste vis op til den fornemme hæder, som – sammen med Erik Petersen – modtager af Kaj Ove Skovs mindepokal i forbindelse med Dansk Pointer Klubs hovedprøve samme weekend.

Markprøver UK:

I alt 12 unghunde blev afprøvet, de seks på hold 1 (Kragerup) bedømt af Niels Erik Krüger, og med Carsten Sørensen som terrænleder. Hold 2 (Kirke Stillinge) havde Asger Stein som dommer og Børge Holm var terrænleder:

Troldmarkens Chicko(Åens Junge-Åens Frk.Freja)/Lorenz Clemmensen 1. UK
Wedellsborgs Argus(Bobby-Åens Jillie)/Karsten Grøn 1. UK
Åens Hugin(Rothbury Ruff-Åens Ulrikke)/på dagen ført af Erik Petersen 2. UK
Wedellsborgs A. Thais(Bobby-Åens Jillie)/Kenneth Madsen 1. UK

Vinder UKK Troldmarkens Chicko/Lorenz Clemmensen

Vinder Storåkruset (dommer Niels Erik Krüger): Troldmarkens Chicko/Lorenz Clemmensen- efter dyst mod åens Emma/Frits Petersen, Wedellsborgs Argus og Wedellsborgs A. Thais.

Markprøve ÅK:

I alt 22 hunde heraf én engelsk setter og en breton blev afprøvet på hold 1, hold 2 og hold tre, der havde Poul Ellehøj som dommer og ført fint rundt i terrænet ved Falkensteen af Torben Nielsen.

Åens Exelent(Åens Dr.Whitefoot-Cita)/Lorenz Clemmensen 1. ÅK
Q-Bic’s Dark Isabella(Åens Carlo-Svitjods Isadora)/Jørgen Hæstrup 2. ÅK
Åens Dapper Joy(Faksfjellet’s Taras Bulba-Åens Leica)/Kent H. Jensen 1. ÅK
Iglsøgårdens Silas(Åens Nasa-Åens Olivia)/Viggo Sørensen 3. ÅK
Sneppelundens Assia(Åens Dr.Whitefoot-Penselfjeren’s Okarina)/Peter Sørensen 2. ÅK

Markprøver VK:

Med 16 hunde til vinderklassen ved Gimlinge og omegn er vi på ret krus efter den skuffgende tilmelding på sidste års efterårsvinderklasse. Det var samtidig glædeligt, at se flere "nye" ekvipager.
Som dommere virkede Asger Stein (ordf.) og Poul Ellehøj, og Bent Pedersen og Georg Olsen førte rundt.

Vinder m. Cacit Åens X-tra Luffe(Åens Dr.Whitefoot-Cita)/Erik Petersen
Vinder Troldmarkens Applaus(Åens Junge-Åens Frk.Freja)/Ulrik Stadelhofer
Vinder Røsnæs Dingo(Åens Dapper Dan-Svitjods Kikki)/Karin Krüger
Vinder Troldmarkens Ami(Åens Junge-Åens Frk.Freja)/Kristian Frøkjær
Placerede Nymarkens Freddy Fræk(Åens Carlo-Myrsprutens Proffi)/Frits Pedersen
Årspokalerne:

Luffe, Applaus og David

I forbindelse med festmiddagen på Hotel Reersø lørdag d. 31. marts blev DGSK’s årspokaler uddelt:
Årets Gordon Setter, Gorms Mindebillede: Åens X-tra Luffe/Erik Petersen
Årets Gordon setter no. 2, Åens årspokal: Nymarkens Freddy Fræk/Frits Pedersen
Årets Unge Gordon Setter: Lyngmosegaards David/Kristian Thomsen
Årets største præstation, Bronzehunden: Troldmarkens Applaus/Ulrik Stadelhofer, 3.exellent VM Holland
Stenmarkens Pointpokal: Åens X-tra Luffe/Erik Petersen
Ravnsnæs Jubilæumsskål: Åens X-tra Luffe/Erik Petersen
Øens Pointpræmie: Åens X-tra Luffe/Erik Petersen
DGSK Tallerken: Åens X-tra Luffe/Erik Petersen
Holmbompokalen: Åens X-tra Luffe/Erik Petersen
Fotopokalen: Jørgen Højer

NTB

Luffe modtager fornem mindepokal

Åens X-tra Luffe og hans opdrætter, ejer og fører, Erik Petersen modtog fredag d. 30 marts,i forbindelse med Dansk Pointer Klubs hovedprøve, Kaj Ove Skovs Mindepokal.
Pokalen er en udmærkelse til en engelsk hund og fører, der har gjort en særlig indsats på åbne prøver i ind- og udland efter en nærmere skala. Pokalen er årene forud vundet af p. Chang og p. Texas av Frygne. Hjertelig tillykke, Erik.

NTB


  • -

Indlæg før 2003 #5

14.oktober 2001

Pointer tog DM-pokalen

Danmarksmesterskabet, der i år blev afviklet i det sydsjællandske med finale ved Vordingborg søndag d. 14. oktober, blev præget en del af diset vejr.  
Desværre lykkedes det hverken Røsnæs Dingo/Niels Erik Krüger eller Troldmarkens Applaus/Ulrik Stadelhofer at blande sig i toppen, længst nåede Applaus, der var med over frokost. Anderledes gik det for breton med to blandt vinderne og ikke mindst for pointer med et Danmarksmesterskab og yderligere to blandt vinderne. Tillykke til Danmarksmesteren, vinderne og opdrætterne.

Dommertrioen hos de engelske hunde, Svend Buckhave (ordf.), Asger Stein og Helge Rødbroe Pedersen endte med følgende rangering:

1. Vinder P Makeos Maj/Hugo Nielsen, Vildbjerg DANMARKSMESTER 2001

2. Vinder P Metrinelunds Monrad/Anders H. Eriksen, Odense

3. Vinder B Marco/Bjarne Siig, Ulfborg

4. Vinder ES Breines Maud/Allan Olesen, Herning

5. Vinder P Søndermosens Riff/Poul Fugl Hansen, Bogense

6. Vinder B Paw/Søren Pedersen, Videbæk

NTB

——————————————————————————–

8. oktober 2001

DJ Vinderklasse Sjælland:  Røsnæs Dingo Gik helt til tops

Det bliver to 1. vindere, der skal repræsentere Gordon Setteren ved dette års Danmarksmesterskab ved Vordingborg d. 13. oktober. Det ligger fast efter at DKCH Røsnæs Dingo/Niels Erik Krüger nåede helt til tops og blev 1. vinder på Jægerforbundets Sjællandske Vinderklasse. I forvejen har troldmarkens Applaus/Ulrik Stadelhofer kvalificeret sig til DM som 1. vinder på DGSK’s vinderklasse.
Dingo er faldet efter Åens Dapper Dan og Svitjods Kikki og er Niels Eriks eget opdræt. Tillykke og knæk og bræk til DM til begge ekvipager

NTB

——————————————————————————–

30. september 2001

DGSK efterårsvinderklasse

Applaus blev vinder med Cacit

Troldmarkens Applaus/Ulrik Stadelhofer strøg helt til tops og blev 1. vinder med Cacit på DGSK’s efterårsvinderklasse søndag d. 30. september 2001 på terræner ved Vildbjerg. Som dommere og terrænskaffer havde klubben glæde af Knud Overgaard og Tage Skov.

Prøven bød på masser af fugle og regn. Det var kun få af de i alt 15 startende gordon settere, som ikke blev skudt over, og der var hunde, som ikke kom med over middag, selvom der var skudt over dem, måske endda et par gange. På paraden lå 15 st. vildt, i gennemsnit en nedlagt pr hund.

Troldmarkens Applaus(Åens Junge – Åens Frk. Freja)/Ulrik Stadelhofer 1. Vinder med Cacit

Højtoftegaards G. Bino(Blackpoint A. Black Bowie – Øens Debbie)/Jesper Olesen 2. Vinder.

Åens Exellent(Åens Dr. Whitefoot – Cita)/Lorenz Clemmensen 3. Vinder.

Røsnæs Dingo(Åens Dapper Dan – Svitjods Kikki)/Niels Erik Krüger 4. Vinder.

Endelig Q-Bic’s Bonus(Åens Carlo – Svitjods Isadora)/Lene Knuth 5. Vinder.

Tillykke til vinderen, knæk og bræk ved DM og tillykke til de øvrige placerede.

NTB

Indkomne resultater

Meldinger om Gordon settere præmieret på efterårets markprøver 2001 dukker op:

DKJCH Troldmarkens Abelone/Flemming Østergaard blev 5. vinder på Jægerforbundets Vinderklasse ved Vandel d. 6. oktober.

Åens X-tra Luffe bedste hund på DKK’s jyske brugsklasse ved Vildbjerg 18. september 2001
Åens X-tra Luffe/Erik Petersen repræsenterede gordon setteren på fornemste vis, da han på DKK’s brugsklasse ved Vildbjerg 28. september ikke blot opnåede 1. Brkl. som færdigbedømt 10.30, men efter matchning først blev bedste gordon setter og siden prøvens bedste hund. Tillykke.
Med i alt 65 engelske hunde, 16 stk 1. præmier og i alt 60 fugle på paraden, blev det en  minderig dag for deltagerne. Ikke mindst for Viggo Sørensen, idet Iglsøgårdens Silas som den tredje gordon setter opnåede 1. Brkl. i Vildbjerg. Tillykke.
Også Troldmarkens Applaus / Ulrik Stadelhofer ¨blev færdigbedømt med 1. pr. i Brkl. inden middag med fire fugletagninger og fem gange apport. Tillykke.
Applaus følger hermed flot op på søsteren Troldmarkens Abelones/Flemming Østergaard præstation på den fynske brugsklasse tidligere i september.
Ved prøven i Vildbjerg levede Nymarkens Freddy Fræk/Frits Pedersen op til sit navn og gav sig selv en 2. præmie med en knaldapport.
Stenmarkens K Nike/Allan Diederichsen opnåede 1. ÅK. på FJD prøven i Sydjylland 2. september. Tillykke

Så har Nymarkens Freddy Fræk/Frits Pedersen igen været på  DKK. brugsprøve, denne gang ved Sindal. Han har her opnået endnu en 2. Brkl.
 
PÅ samme prøve opnåede Lyngmosegaards Dodo/Kristian Thomsen ligeledes 2. Præmie Brugsklasse.
Q-Bic’s Darni/Ásgeir Páll Júlíusson har i uge 38 på en åben klasse prøve i Finland, hvor der skydes over egen hund, opnået en 3. præmie. Også Q-Bic’s Dolly Patron/Jørgen Højer har opnået n 3.præmie i Finland.

Åens Daffy/Bjarne Kleis har opnået en 3. præmie på DKK’s brugsklasse ved lammefjorden mandag d. 17. september.

Nymarkens Freddy Fræk/Frits Pedersen har fået en 2. præmie på samme brugsprøve. Freddy blev desværre halt, da han skulle vise fart og stil på åben mark.

Troldmarkens Cann/Ulrik Stadelhofer har opnået 1. UK på FJD Sydjylland d. 2. september. Holdt i hånd af opdrætter Kristian Frøkjær blev denne præstation fulgt op med en 2. præmie 15. september ved Barrit .

Åens Hugin/ført af Erik Petersen fik 2. UK samme sted

Åens Emma fik 2. og 1. præmie i samme weekend
Åens Emma/Frits Pedersen opnåede 2. ÅK på Jægerforbundets prøve 8. september.
På prøven i Vildbjerg dagen efter opnåede Emma den eftertragtede 1. præmie i åben klasse. Tillykke.

Troldmarkens Carlo/Tollef og Cecilie Onsrud har i Norge opnået at blive rangeret som 2’er på NGSK’s Topptreff – NGSK’s pendant til DGSK’s derbyforprøve, der i år blev vundet af kuldbroderen Troldmarkens Chiko/Lorenz Clemmensen.

Højtoftegaards L Diana/Jesper Olesen 2. UK. på FJD Sydfyn 15. september.

NTB


Arkiver