24/09/2021 DGSK Holsted

Højtoftegaards Q Cora v/ Christian Thorsen 1. ÅK Østjylland’s JW Liza v/ Anton Dahl 1. ÅK

Læs mere

23/09/2021 DJ udtræder af SJD – Nyt fra SJD

Danmarks Jægerforbund melder sig ud af SJD Den 22. september 2021 blev jeg af formanden for Danmarks Jægerforbund orienteret om, at hovedbestyrelsen i Danmarks Jægerforbund har besluttet, at DJ skal udtræde af SJD. Baggrunden for denne beslutning er, at hovedbestyrelsen har vedtaget en ny strategi for hundearbejdet i DJ. DJ er naturligvis i sin gode30

Læs mere

Udstillingsresultater fra Setter weekend

Her er alle resultaterne fra udstillingen.

Læs mere

Klubmester apportering 2021

Klubmester i apportering blev kåret på Setterdage.

Læs mere

DGSK’s Int. Vinderklasse 26/9/2021 på Darket

DGSK’s Int. efterårsvinderklasse afholdes søndag den 26/9/2021. Prøven afholdes på Ole Schmidt’s terrænner på Darket, Lolland. Standkvarter er Darket 16, 4970, Rødby

Læs mere

15/08/2021 Deadline for urafstemning

Kære medlemmer I forlængelse af årets generalforsamling er der igangsat en urafstemning. Der er i juli måned sendt mails ud til samtlige stemmeberettigede medlemmer med instruktion om hvorledes stemmerne afgives.

Læs mere