Træning på Darket d. 11 og 12 August 2018.

  • -

Træning på Darket d. 11 og 12 August 2018.

DGSK og DISK vil gentage sidste års succes med træning på agerhøns i roer. Vi vil prøve at dele os op i hold, så vi tager hensyn til hundens og ejerens niveau. Et hold består af ca. 10 hunde med så vidt muligt samme niveau. Al træning foregår på udsatte Agerhøns og primært i roer men også stubmarker vil blive benyttet. Se alle detaljer her: http://www.redclub-denmark.com/nyt-1/2018/5/12/trning-p-darket


Arkiver