Stemmeseddlerne er ude nu!

Der er snart valg til DKK's bestyrelse, og som medlem af DKK har du to stemmer ved valg af bestyrelsesmedlemmer. Vi opfordrer dig til, at du under alle omstændigheder stemmer på Søren Hect Petersen, og hvis du ønsker at afgive stemme nr. 2, anbefaler vi, at den tilfalder Ulf Fjeldsted Jørgensen. Læs mere om kandidaterne ved at klikke på linket nedenunder.

Præsentation af Søren Hecht Petersen

Som medlem af DKK’s bestyrelse vil jeg helt generelt arbejde for at medlemmerne får udbytte af deres medlemskab til gavn for både hund og ejer. Min indsats må dog generelt blive præget af min interesse for alle jagthunderacer og jeg vil arbejde for at fremme jagthundens sag, uanset den er stående, drivende eller den tjener andre jagtrelaterede formål.

Jeg lægger vægt på, at man gennem træning til prøver udvikler gode brugshunde uanset race og derigennem samt gennem deltagelse i udstillinger bidrager til, at vi avler på gode og sunde hunde med de gener, vi nu har behov for, alt efter hvad man vil bruge sin hund til.

Jeg er opvokset med hunde og har selv to, som både er kæle- og jagthunde på én gang. Siden mit 16 år har jeg gået på jagt og denne interesse, især jagten og de forskellige prøver med den stående hund, har givet mig utallige gode oplevelser sammen med de mange spændende mennesker, der går ind for arbejdet med hunden.

Erfaring med arbejde i en bestyrelse er opnået gennem tillidsposter inden for sejlsport og ishockey, hvor jeg blandt andet har været med i den meget vanskelige overgang fra amatør til professionel status. Ligeledes har jeg erfaring som professionelt bestyrelsesmedlem i erhvervslivet.

Men det er interessen for arbejdet med hunden, som har bragt mig ind i arbejdet som kasserer i Dansk Ruhår Klub og som medlem af DKK, foruden medlemskab af hundeudvalget i en lokal jagtforening og hundeinstruktør i DJ regi.

Oprindelig er jeg uddannet maskinarbejder, senere ingeniør og civiløkonom og efter mange år i erhvervslivet med ledelses- og rådgivningsopgaver både i den private og offentlige sektor, driver jeg i dag min egen virksomhed med opgaver i indenfor forretningsudvikling for kunder i Skandinavien samt køb og salg af virksomheder.

Med venlig hilsen

Søren Hecht Petersen


 

Jørgensen

Præsentation af Ulf Fjelsted Jørgensen  

Efter moden overvejelse – og mange opfordringer fra både enkeltpersoner og specialklubber – har jeg besluttet at genopstille til min anden valgperiode i Dansk Kennel Klubs bestyrelse, og jeg vil i den forbindelse rette en tak til demedlemmer, som medvirkede til det flotte resultat jeg opnåede for fire år siden.

Den første periode har været særdeles lærerig – på godt og ondt, og med glæder og sorger – men jeg tror og håber, at jeg har gjort en positiv forskel, og jeg føler, at jeg stadig har meget at udrette.

Da jeg i 2003 trådte ind i bestyrelsen havde jeg mere end 30 års erfaring indenfor hundesporten i ind- og udland med adskillige tillidsposter både i specialklubber og for Dansk Kennel Klub.

Min interesse har overvejende ligget indenfor opdræt og udstilling, men i den forløbne periode har jeg med stor glæde også stiftet nærmere bekendtskab med markprøver, gravprøver, brugshundearbejde og meget, meget mere, samt selvfølgelig agility og lydighed, hvor udøverne konstant imponerer mig med deres engagement og dygtighed.

Jeg blev valgt ind som repræsentant for ”øvrige racer”, men har altid stået til rådighed for alle DKK’s medlemmer uanset race og interesse. Det vil jeg selvfølgelig fortsat gøre, hvis jeg bliver genvalgt, selvom der er nogle ting, som står højt på min prioriteringsliste.

DKK’s Ungdomsafdeling

Først og fremmest vil jeg gerne gøre arbejdet med DKK’s ungdomsafdeling færdigt. Sidste år fik jeg bestyrelsens opbakning til at starte en ungdomsafdeling, og endelig er fundamentet ved at være støbt færdigt, så vi i 2007 kan få projektet på skinner. Der har allerede været stor interesse blandt DKK’s unge medlemmer, og når dette bliver læst, har DKK’s ”Juniorhandler-landshold” været til de første Nordiske Mesterskaber i Juniorhandling i Norge. Jeg håber inderligt, jeg bliver genvalgt til bestyrelsen, så ungdomsafdelingen ikke løber ud i sandet.

DKK’s Opdrættere

Jeg vil også arbejde for at lette betingelserne for DKK’s opdrættere. Jeg er fuld af beundring for DKK’s opdrættere, der stadig ofrer tid og penge på at opdrætte sunde og racetypiske hvalpe. I en tid, hvor det grå hvalpemarked florerer, skal vi passe på ikke at lægge så mange hindringer i vejen for vore opdrættere, at de giver op og overlader markedet til hundehandlere og lyssky importører. Opdrætterne er DKK’s hjørnesten, og de skal have al den støtte og opbakning, de fortjener, og hundehandlere skal bekæmpes med alle de midler, som er mulige.

Uden at give køb på kvalitet og sundhed, skal vi bestræbe os på, at alle potentielle hvalpekøbere har mulighed for at anskaffe sig en hvalp med DKK stambog.

DKK’s Verdenshundeudstilling

Dansk Kennel Klub har fået overdraget arrangementet af FCI’s Verdenshundeudstilling i 2010, og det er mit håb at blive genvalgt til bestyrelsen, så jeg med min erfaring, idérigdom og kreativitet kan bidrage til at lave en uforglemmelig udstilling. Det bliver måske DKK’s største arrangement nogensinde, og et succesfuldt forløb vil kræve samarbejde til alle sider.

Mange medlemmer har givet udtryk for, at de finder afstanden fra toppen til bunden alt for stor i DKK’s organisation. En opfattelse, jeg har prøvet at ændre efter bedste evne ved altid at være åben og imødekommende overfor henvendelser fra medlemmerne – og meget gerne med et smil.

Victor Borge har sagt: ”Smilet er den korteste afstand mellem to mennesker”, så lad os dog smile lidt mere til hinanden.

Med dette ønske – og denne korte præsentation – vil jeg opfordre alle til at give mig deres stemme.

Med venlig hilsen

Ulf Fjelsted Jørgensen  


 

Hvis vi fremover skal have to repræsentanter i DKK bestyrelse, skal vi præstere en meget høj stemmeprocent inden for vore rækker ved dette valg. Derfor er det særdeles vigtigt, at alle stemmeberettigede stående jagthundefolk, afgiver deres stemme til DKK’s bestyrelsesvalg, for at sikre, at vi stadig har indflydelse på de beslutninger, der bliver truffet i Dansk Kennel Klubs bestyrelse i årene fremover. 

Asger Stein
Formand for FJD’s bestyrelse.