Point til årspokaler 2021

Årspokaler 2021 – point skal indsendes senest 15.12.2021. De der ønsker at komme i betragtning
til DGSK’s Årspokaler 2021, i henhold til proportionerne i årbogen, bedes indsende pointopgørelser, senest den 15. december 2021 til følgende mail: dgsk@dgsk.dk