Nyt omkring avlsudvalget

Bestyrelsen har fundet tiden moden til at ændre på sammensætningen i vores avlsudvalg. Pr. den 1.8.2012 består det nye avlsudvalg af følgende: Kristian Frøkjær, Erik Petersen og Lorenz Clemmesen.

Anton Linnet og formanden er således ude af udvalget, pr. denne dato. DGSK vil derfor benytte lejligheden til at sige Anton Linnet tak for samarbejdet og engagementet i den tid han har siddet i udvalget.

Bestyrelsen har fundet tiden moden til at ændre på sammensætningen i vores avlsudvalg. Pr. den 1.8.2012 består det nye avlsudvalg af følgende: Kristian Frøkjær, Erik Petersen og Lorenz Clemmesen.

Anton Linnet og formanden er således ude af udvalget, pr. denne dato. DGSK vil derfor benytte lejligheden til at sige Anton Linnet tak for samarbejdet og engagementet i den tid han har siddet i udvalget. 

Avlsudvalget i klubben indstiller og anbefaler til bestyrelsen, som herefter tager stilling til og er ansvarlige for alle beslutninger.

Der blev afholdt et møde i juni måned, hvor formanden introducerede udvalget for de opgaver avlsudvalget hidtil har haft, ligesom man drøftede hvilke emner og punkter et avlsudvalg kan bidrage med, i forsøget på, at forbedre Gordon Setter racen, først og fremmest som stående jagthund, tillige med at den er et højt skattet og kærligt medlem af familien.

Der var enighed om tage fat i følgende emner/punkter:

  1. Forsøge at lave et fælles nordisk avls seminar – hvor formålet er at diskutere hvordan Norden i fællesskab kommer videre, i bestræbelserne på at forbedre Gordon Setteren.
  2. Se på DGSK’s nuværende system og forsøge at opdatere/modernisere, eliteavlsregister, statistikker til årbog, hjemmeside, samt vurdere og stille forslag til avlsfremmende tiltag, motivation m.m.

På nuværende tidspunkt er udvalget i færd med at kontakte de nordiske lande og der er foreløbig kommet positive tilkendegivelser fra Norge.

Statistikker arbejdes der ligeledes med.

På vegne af DGSK Bestyrelse

Anton Dahl

Formand