Meddelelse fra FJD

  • -

Meddelelse fra FJD

De tre organisationer DJ – DKK og FJD har i dag den 12.09.17 afholdt et møde.
Formålet med mødet var, at drøfte det videre arbejde med DJU analysen. Deltagerne bekræftede, at de ønsker at gå videre med arbejdet i henhold til den foretagne DJU analyse. Der blev nedsat et økonomianalyseudvalg bestående af to personer fra hver organisation. Ole Dahl Madsen fra FJD blev valgt som tovholder på arbejdet. Udvalget forelægger analysen for organisationerne den 3.10.17.

Med venlig hilsen
Christian Johansen.
Formand.


Arkiver