Meddelelse fra bestyrelsen

  • -
dgsk_logo_250px

Meddelelse fra bestyrelsen

Beklageligvis har Lene Knuth af helbredsårsager valgt at trække sig fra DGSK’s bestyrelse. Lene har varetaget sin post DGSK’s bestyrelse siden 2013 og har siden da med hård men kærlig hånd bestyret klubbens mange pokaler. Sideløbende med pokalerne har Lene været bestyrelsens videnbank på udstillingssiden. Trods Lenes fratræden har vi fået lovning på at Lene stadig vil supportere bestyrelsen på det punkt – blandt andre! Det sætter vi stor pris på og bestyrelsen takker Lene mange gange for den store indsats hun igennem årene har ydet for klubben i almindelighed og for vores race i særdeleshed.

På baggrund heraf har bestyrelsen talt med sjællandske suppleant Bjarne Kleis som har valgt at stille sin suppleantpost til rådighed for yngre kræfter.

Første suppleant i Jylland er Peter Jensen og bestyrelsen har derfor valgt med udgangspunkt i vedtægterne at supplere sig med Peter. Bestyrelsen ser derfor ud som følger fra dags dato:

Formand: Ásgeir Páll Júlíusson

Næstformand: Kristian Frøkjær

Kasser: Lauge S. Larsen

Pokaler: Poul Erik Dahl

Sekretær: Robert Paulsen

Webmaster: Ole Frank

Bestyrelsesmedlem: Peter Jensen

Tusind tak til Lene Knut for hendes uselviske år i bestyrelsen og tak til Bjarne Kleis for hans opbakning til DGSK’s bestyrelsen de forgangne år – og velkommen til Peter Jensen i DGSK’s bestyrelse!

Ásgeir Páll Júlíusson
Formand


Arkiver