Indlæg på hjemmesiden 2005

Indlæg på hjemmesiden 2005

Fra Vintermøderne 2006

Vintermødet på Sjælland var vellykket med 15 deltagere. Et par stykker meldte forfald i sidste øjeblik pga. af vejr og arbejde men de øvrige blev af formand Niels Erik Krüger og de øvrige sjællandske bestyrelsesmedlemmer orienteret om stort og småt i klubben. Debatten var livlig og i der blev brugt en del krudt på årspokaler og beregning af points hertil fra FCI prøver. Bestyrelsen har som bekendt varslet revidering af proportionerne på en del af pokalerne og vintermødet’s deltagere enedes om at henstille til pokaludvalget og bestyrelsen ikke at give FCI prøverne for stor vægt i forhold til de traditionelle “nordiske” prøver. På det jydske vintermøde der blev holdt i Vonge deltog 14 mand. I lighed med sjællandske møde blev der blev orienteret om arbejdet i bestyrelsen.samt om ændringer i sammensætning af bestyrelsen. Der skal vælges ny suppleant for Jylland til kommende generalforsamling, da Lorenz er indtrådt i bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår Anton Dahl og håber på opbakning blandt medlemmerne til Anton Dahl. Der arbejdes på at nedsætte følgende udvalg: Markprøve-, årbog-, og PR & annonceudvalg. Dette skal ses som en styrkelse af aktiviteterne og en frigørelse for bestyrelsen til mere fremtidsorienteret arbejde. Det er den siddende bestyrelse, der til enhver tid danner udvalgene og finder medlemmerne dertil. Bestyrelsen er tovholder for udvalgene jf. avlsudvalgets forretningsorden. Allan Diederichsen har en mappe for markprøveleder, hvori alle relevante oplysninger for en prøveleder er. Det udlånes gerne for kopiering.

Årspokaler; Der henvistes til tidligere udsendt meddelelse om revision af omtalte pokaler. Allan Diederichsen fortalte, at han p.t. så på proportionerne for “Årets unge GS” Der udspandt sig en livlig og konstruktiv debat om FCI-prøverne og deres indflydelse på proportionerne til årspokalerne. Konklusionen fra den jyske møde blev: FCI-prøverne skal ligestilles med kvalitetsklasserne h.h.v. forår og efterår. Er det en FCI-prøve med fældning af fugl, skal den ligestilles med en brugsprøve. Uddeles der CAC/CACIT skal der også tillægges points. Der skal sættes en stopklods i for antallet af FCI-prøver, der kan medregnes, således at medlemmerne ikke kan tage på turne for at optjene points. Der blev talt om særskilt points for Verdensmester og Europamester. Der blev gjort god og velforjent reklame for et arrangement på Aulum Fritidscenter tirsdag den 21. Marts 2006 om temaet; “Sådant udsætter vi agerhøns” . Der udstilles volierer, grej m.m. og der er foredrag samt video. Mødet afsluttede med at Allan Diederichsen fortalte om møde i ERFAgruppen for markprøvedommere og hans fornemmelse var at vi nok får et år mere med de nuværende regler om udsætning af fugle. Han talte også om interessen for fri-minut, at hundene skal trækkes tilbage efter f.eks. Tom stand m.m., fast afprøvningstid hvilket nok er set i lyset af de afholdte FCI-prøver her i DK. Der blev også fortalt om hurtigere apportering efter situationen, måske skal sneppen også tælle negativt – ikke kun positiv. Forbigåelse af fugle skal ses mere strengt, bedre sekundering og der må ikke lægges bånd på før tilladelse fra dommeren.

25/01/2006: Gordon Setteren i Finland 2005

Vi har traditionen tro modtaget en årsberetning fra vore finske Gordon Setter venner. Læs mere snart om flot GS-år i Finland bla. en danskopdrættet Årets Gordon setter i Finland 2005!

23/01/2006: Til medlemmer af NGK

DGSK er blevet bedt om at gøre sine medlemmer opmærksom på at medlemmer af NGK kan let og billigt betale kontingent på netbank. Følgende oplysninger skal bruges: IBAN Nr.: NO9012802397532 swiftadresse DNBANOKK.

22/01/2006: Ny i bestyrelsen

Lorenz Clemmesen er tiltrådt DGSKs bestyrelse medio januar 2006. Lorenz var valgt som suppleant for Jylland og træder ind i stedet for Frits Pedersen og overtager dermed Frits´ valgperiode. Lorenz har været medlem af DGSK i mange år og har opnået en hel del resultater med sin hustrus hund Åens Exelent og mange med sin egen Troldmarkens Chicko. Lorenz har desuden to unghunde på vej fra Kennel Løgums. Vi ser frem til samarbejdet med Lorenz og beklager samtidig Frits afgang og takker for godt samarbejde.

22/01/2006: DGSK’s opdrætterpris

Bestyrelsen har besluttet ikke at uddele ovennævnte årspokal, da opdrætteren med de fleste points dertil valgte at lade sit medlemsskab af Dansk Gordon Setter Klub ophøre inden årsskiftet 2005/2006. Medlemsskab ved årsskiftet fordres for at komme i betragtning til årspokaler.

20/01/2006: Husk vintermøder

Traditionen tro afholder DGSK vintermøder i januar. Sjællandske vintermøde afholdes d. 24/1 på Øvej 17 i Allindemagle ved Ringsted. I Jylland holdes mødet d. 31/1 på Vonge Skole. Husk at tilmelde til Ásgeir på tlf. 57601912 (sjællandske møde) og til Kristian på tlf. 75803780 (jyske møde). Begge møder starter kl. 20:00. Vel mødt

20/01/2006 Apporteringstræning Sjælland

I lighed med tidligere år træner vi apportering på Sjælland sammen med Pointerklubben. Træningen finder sted en gang om ugen startende onsdag den 26. april og derefter hver onsdag frem til klubbernes fælles apporteringsprøve. Denne prøve afholdes som sædvanlig d. sidste lørdag i juni måned. Yderligere information om tid og sted følger på hjemmesiden og i Jagthunden.

20/01/2006 Roskilde Dyrskue den 26.- 28. maj.

Vi bliver i år repræsenteret på Roskilde Dyrskue med vore Gordonsettere, det er John og Christina Bak samt Jørgen Højer der har tilbudt deres hjælp og hunde. Hvis flere kan afse tid til at hjælpe de ovennævnte, modtages det med tak. Interesserede bedes rette henvendelse direkte til dem eller til de Sjællandske bestyrelsesmedlemmer.

VM udtagelsesprøverne ved Vildbjerg, den 28. – 29. 09. 2005

De danske GS’ere var ved VM udtagelsesprøverne i Vildbjerg repræsenteret af Åens Kalle Kluivert, Åens Xtra Luffe v/Erik Petersen , Pennehavens Buffas v/Peter Rafaelsen og ved Troldmarkens Chicho v/Lorenz Clemmesen. Troldmarkens Chicko v/Lorenz Clemmesen opnåede som den eneste blandt de 24 deltagende hunde Exelent på første dagen og havde dermed et godt udgangspunkt til anden dagen for sammenlagt at kvalificere sig til det danske VM-hold. På anden dagen, den 29. september opnåede Chicko og Lorenz 1. Excelent m. Cacit efter matching med Eng. Setter Heegård´s Randi, da de havde pointlighed. Troldmarkens Chicko blev hermed bedste hund begge dage og selvfølgelig prøvens bedste hund. Pennehavens Buffas v/ Peter Rafaelsen opnåede 3. Excelent ligeledes på andendagen. Åens X-tra Luffe v/Erik Petersen fik prædikatet CQN. Chicko og Buffas blev begge udtaget til det danske VM-hold. Tillykke til hundene, ejerne samt opdrætterne. Som en lille krølle på historien kan nævnes, at Troldmarkens Applaus – helbror til Chicko og far til Buffas – til VM i Holland 2000 opnåede 3.Exelent på 1. dagen og blev individuel nr. 5 over begge dage. Dengang deltog der ca. 50 hunde fra 13 nationer til VM. Det danske VM-hold sikrede sig dermed Bronze! Der skal fra DGSK´s bestyrelse lyde; knæk og bræk til VM-holdet; de to sorte setter, engelsk setteren og pointeren. Bestyrelsen.

Vinderklasse på helt på toppen

Dansk Gordon Setter Klub´s efterårsvinderklasse blev lørdag den 24. september afholdt i Nordjylland på terræner ejet af Skov- og Naturstyrelsen. Prøveleder var Kristian Thomsen og terrænleder Ingemann Albrechtsen havde velvilligt stillet egne jagtlejede arealer til rådighed. Vi var nogle stykker, incl. DGSK´s æresmedlem Grethe Strømkjær, der allerede om fredagen mødtes hos prøvelederen til ”lidt socialt samvær” og efterfølgende en kort overnatning! Kristians bedre halvdel severede en pragtfuld middag, hvor snakken gik lystigt og mangen en lø´vn blev byttet ved den lejlighed. Lørdag morgen mødtes vi ved Hotel Inger i Hulsig, hvor der var opråb og afgang til terrænerne kl. 08,30. Der var tilmeldt 16 gordon settere til prøven, og de to dommere Niels Erik Kryger og Erik Rimmen (ordførende), fik tildelt hver sit hold med 8 hunde i hvert hvorefter vi kørte til terrænerne. Terrænerne var åben klithede, der sine steder var noget kuperet, men samtidig med mange lækre flade lavninger, hvor vegetationen mest af alt mindede om sceneriet på et højfjeld med lyng og dværgbuske i begyndende efterårsfarver. Det hold undertegnede fulgte om formiddagen, havde Erik Rimmen som dommer. Erik indledte prøven med at bede hundeførerne om ikke i starten at forlange for meget af hundenes søgsoplæg, fart og stil. En hund der bliver sluppet første gang i dette terræn, skal bruge lidt tid på at finde den rigtige fart og de rigtige løbebaner. Omvendt hvis førerne kunne holde fløjten i ro, var det dommerens erfaring, at de fleste hunde ret hurtigt selv kunne finde ud af det. Som formiddagen gik viste det sig at dommeren havde ret. Hundene tilpassede farten efter det meget uensartede terræn, hvor højden på vegetationen vekslede fra lav til meget højt. Vi havde fint med fugle på terrænet, og fik i løbet af formiddagen set meget fint hundearbejde og der blev således på vort hold skudt over 4 hunde. Til frokost samledes vi alle ved den lokale skovløber bolig. Det viste sig at det andet hold ikke havde haft for mange fugle, og at der her kun var skudt over 2 hunde. Efter endt votering havde dommerne 7 hunde med over middag. De syv hunde der gik over til andet heat var Lyngmosegaards Dodo v/Krtistian Thomsen Åens Xtra Luffe og Åens Odine v/Erik Petersen, Åens Neptun v/Jan Kristensen, Åens Outlaw v/Kent Hvirring Jensen, Troldmarkens Chicko v/Lorens Clemmesen og Troldmarkens Dacapo v/Hans Henning Dellgren Tilbage i terrænet konkurrerede de syv tilbageværende hunde og hundeførere mod hinanden, og nogle gik det bedre for end andre. Træerne vokser som bekendt ikke ind i himlen, og selv om vi ved at disse vinderklassehunde kan deres kram, så kommer de ikke lige godt fra det hver gang. Vi blev vidner til hunde der både kunne prelle og ikke ville rejse, og hunde der kunne deres fuglearbejde. Finaleslippet stod mellem Åens Odine ved Erik Petersen og Lyngmosegårds Dodo ved Kristian Thomsen. Slippet endte med en meget fin situation hvor Dodo et sekund før Odine smed sig i stand. Til trods for at Odine havde stand/sekundring lige foran Dodo, og at der derved blev noget uro foran og omkring Dodo, holdt hun sig fuldkommen i ro, og på ordre rejste Dodo præcist 2 agerhøns, og var fuldkommen rolig i opflugt og skud. Begge fugle blev fældet og Dodo apporterede efterfølgende begge korrekt. Slutresultatet på vinderklassen blev som følger: 1. Vinder Lyngmosegaards Dodo v/Kristian Thomsen 2. Vinder Åens Odine v/Erik Petersen 3. Vinder Åens X-tra Luffe v/Erik Petersen 4. Vinder Troldmarkens Chicko v/Lorens Clemmesen 5. Vinder Åens Outlaw v/Kent Hvirring Jensen Jeg tror alle der deltog i prøven havde en fin dag. Alle jeg talte med gav udtryk for, at de havde nydt det pragtfulde terræn med den farvepalet der kendetegner lynghederne. Således havde det været en anderledes vinderklasse, der startede helt på toppen kun få kilometer fra Skagen, og sluttede med en situation helt på toppen. Som prøvelederen – det beskedne menneske! – sagde ved afslutningen hvor han selv stod med alle laurbærbladene, at nu ønskede han da alle en rigtig god tur hjem. Han glædede sig i den grad over, at det for en gangs skyld ikke var ham skulle køre langt, – men kun ca. 15 kilometer. Og det enda sydpå! Anton Linnet

Udtagelsesprøver til Europa Championat

I weekenden den 3-4 september afholdte DGSK deres udtagelsesprøve til Europa Championatet for Gordon Settere som afholdes for første gang i Danmark dagene 23.-25. oktober med Tønder Vandrerhjem som standkvarter. Prøven blev afholdt på nogle store dejlige terræner omkring Løgumkloster, med Karl Jensen som prøveleder. Til start var 16 Gordon Settere. Følgende hunde deltog på prøven lørdag. Åens X-tra Luffe Troldmarkens Echo Åens Nova Nymarken´s Gambler Q-bic´s Gischa Ronja Entangen´s B-Boss Nymarken´s Imir Pennehavens Buffas Marrika A. Tianna Troldmarkens Ea Troldmarkens Chicko Nymarken´s Gibson Troldmarkens Dias Åshøjdens Locky Da prøvedagen var omme havde følgende hunde opnået præmiering. 1.Exelent m.CACIT Troldmarkens Chicko, ejer Lorenz Clemmensen 2.Exelent m. res.CACIT Åshøjdens Locky, ejer Karl Jensen 3.Exelent Åens Nova, ejer Bent Simonsen 4.Exelent Q-bic´s Gischa, ejer Allan Diederichen 5.Exelent Åens Kalle Kluivert,ejer Erik Petersen Tres Bon Nymarken´s Gibson, ejer Frits Pedersen Søndagens afprøvning foregik ligeledes store terræner, her startede de samme 16 hunde, bortset fra at Erik Petersen havde udskiftet Åens X-tra Luffe med Åens Odine. Resultatet blev følgende: 1.Exelent m. CACIT Åens Kalle Kluivert ejer, Erik Petersen 2.Exelent m.res.CACIT Åshøjdens Locky ejer Karl Jensen 3.Exelent Troldmarkens Echo ejer Allan Nissen Tres Bon Pennehavens Buffas ejer, Peter Rafaelsen Tres Bon Troldmarkens Dias ejer, Karl Jensen Da søndagens afprøvning var til ende stod 2 hunde lige af point, nemlig Åshøjdens Locky og Åens Kalle Kluivert. Da der skulle findes en samlet vinder af udtagelsesprøven, blev der foretaget et matchning mellem disse to hunde, og her gik Locky i den bedste stil og aktion – og blev dermed FCI udtagelses prøvens bedste hund. Udtagelsesprøvens bedste hund Åshøjdens Locky v/Karl Jensen ses her med Dommerne Klaus Mahrt og Valdemar Larsen Følgende hunde blev udtaget til at repræsentere DGSK på Europa Cup-en Åshøjdens Locky Åens Kalle Kluivert Troldmarkens Chicko Troldmarkens Echo Q-bic´s Gischa Åens Nova De førstnævnte fire hunde repræsenterer ligeledes den danske Landshold i Tysklandskampen (som afvikles samtidig med Europa Championatet) Det danske hold til Europa Championatet samt dommerne Her fra DGSK skal lyde en stor tak til Karl Jensen, og hans hjælpere, for en meget veltilrettelagt FCI.udtagelsesprøve. Også en stor tak til dommerne Valdemar Larsen, Danmark og Klaus Mahrt, Tyskland. DGSK håber på en dansk europamester til EuropaChampionatet dagene 23-25 oktober, og mange danske tilskuere som opbakning til de danske deltagere. Det bør blive spændende og der bør også være interessante emner fra det store udland. V i henviser til sidste nummer af Jagthunden ang. standkvarter og andre praktiske oplysninger – ellers se hjemmesiden; www.gordonsetter.dk Vel mødt! Frits Petersen

DGSK’s Forderbyprøve 2005

Prøveleder Tony Andersen kunne byde 21 hunde med førere samt adskillige tilskuere velkommen til DGSK’s traditionsrige Forderbyprøve d. 27/08/2005. Heriblandt DGSK’s æresmedlem Knud P. Petersen som i alder af 75 år er ”still going strong” med sin unghund Åens Paw. Det var i øvrigt i Knuds formandstid at DGSK’s Forderby blev afholdt for første gang i 1981. Blandt de 21 hundeførere var der ikke mindre end 6 førstegangs førere. Hans Kurt Kaas åbnede nok en gang sit hjem for Gordonsetter klubben (hvornår anskaffer den mand sig dog en GS’er?!) og hjemmets dagligstue fungerede dagen i gennem som standkvarter med fuld forplejning. Vi mødte frem til et herligt morgenbord ved otte tiden, der var dækket op da vi kom til frokost og efter præmieoverrækkelsen havde Hans Kurt og familie fremtryllet kaffe og æblekage til dem der havde en smule appetit tilbage. Hans Kurt; Du skal have mange tak for indsatsen! Efter morgenparole kørte holdene i marken. Hold 1 drog til Regstrup med Hans Kurt som terrænleder og med Svend Buchhave der var ordførende dommer på prøven. Kristian Frøkjær dømte hold 2 som kørte til Tuse Næs hvor Jan Lorentsen og terrænleder Kim Jacobsen med stor venlighed – og kort varsel – stillede deres terræn til rådighed. Til frokost kom dommerne på en lidt svær opgave med at udvælgelsen af de hunde der skulle overgå til andet heat. Der var kun skudt over en hund til middag – Åens Una ved Tony Andersen – og generelt var de 20 øvrige meget velgående hunde som ikke havde forbrudt sig synderligt meget. Men rangeres skulle der og resultatet blev at 9 hunde fortsatte om eftermiddagen på terræner omkring Søstrup. Dommernes kritikker kan læses her på hjemmesiden. Ud af disse 9 blev følgende 6 hunde rangeret som henholdsvis placerede og vindere: 6. placerede Nørre Løgums Bartes v/Lorens Clemmesen 5. placerede Hammerkleivas Ze-Pil v/Anton Dahl 4. placerede Bee Hunter v/René Husted Madsen 3. vinder Røsnæs Felix v/Kim Vinggard 2. vinder Nymarkens Imir v/Peter Rafaelsen 1. vinder Åens Una v/ Tony Andersen DGSK ønsker alle ovennævnte – samt de seks opdrættere – tillykke med præstationen og klubben kan vel også ønske sig selv tillykke med at have haft så mange hunde og så mange nye hundeførere med velgående og gennemgående veldresserede hunde på klubbens fornemme avlsprøve Forderbyet. Et særligt tillykke rettes til den garvede hundefører Tony Andersen som nu er tilbage i den sorte afdeling efter en rød afstikker, med yderst velgående og tiltalende tæve Åens Una. På DGSK’s vegne rettes stor tak til såvel terrænledere – og givere, samt til dommerparret Svend Buchhave og Kristian Frøkjær. /apj

DGSK’s klub weekend den 5., 6., og 7. august 2005.

Så har der igen været klub weekend i det sønderjyske. Og igen gjorde Tina og Karl alt for at vi skulle have en gemytle’ weekend med og omkring de sorte hunde. Standkvarteret var Tina og Karls nye ”gods” Skovly mellem Brændstrup og Fole i nærheden af Gram. Et stort umøbleret hus og tilhørende staldbygninger, gav mulighed for mange menneskers overnatning. Der var også god udenomsplads, som dem med telt og campingvogn havde glæde af. Da der imidlertid er kommet en del regn, var pladsen efter at Anne Kirsten Frøkjær havde forsøgt sig som ”dirtracer” nærmest ufremkommelig, men med assistance fra ”Jessen”( en velvillig nabo og tidligere indehaver af Skovly med en Massey Ferguson) og Karls 4×4 + en del skubben og massen kom næsten alle på plads. Karin og Polle Dahl skulle sove i telt, og vejrguderne havde bestemt sig for at åbne sluserne over Skovly og omegn med en sådan kraft at Karin mente det var umuligt at sove udenfor i telt. Men under aften blev det så meget opholdsvejr at det kunne lade sig gøre. Maden blev indtaget efterhånden som folk indtraf, og blev fortæret i stearinlysets skær. Nye som gamle medlemmer sad i stuen og lærte hinanden at kende. Delte ud af oplevelser og erfaringer og diverse våde varer, medbragt til lejligheden. Lørdag morgen var der morgenmad fra kl.7.00, for de morgenfriske. Derefter var der afgang til Fole friskole, som velvilligt havde lagt udenoms arealer til vores udstilling. Der var tilmeldt 16 hunde til udstillingen som blev bedømt af en veloplagt og positiv Gunnar Jensen. Resultaterne blev: Åbenklasse hanner: Troldmarkens Echo, Allan Nissen 1.pr. 1.vinder CK Nymarkens Hopper, Lauge Larsen 1.pr. 2. vinder CK Nymarkens Ikon Royal, Karsten Hare 1.pr. 3. vinder Åens Uno, Bjarne Pedersen 2.pr. Brugsklasse hanner: Åens Razz, Linda Clemmesen 1. pr. 1. vinder CK, Bedste han, Cert., BIR Pennehavens Buffas, Peter Rafaelsen 1. pr. 2. vinder CK Troldmarkens Dacapo, Hans Henning Dellgreen 1.pr.3.vinder CK Unghunde tæver: Løgums Brus, Peter Eliasen 1. pr. 1.vinder Løgums Birka, Karl Futrup 1. pr. 2.vinder Løgums Bjørk, Henning Lorenzen 1.pr 3.vinder Åbenklasse tæver: Nymarkens Imir, Peter Rafaelsen 1. pr. 1.vinder CK Addi, Palle Thårup 2. pr. Brugsklasse tæver: Åshöjdens Locky, Karl C. Jensen 1. pr. 1. vinder CK, Bedste tæve, Cert., BIM Q-Bic’s Gisha, Allan Diederichsen 1.pr. 2. vinder Troldmarkens Ea, Hilda Knudsen 2. pr. Åens Una, Tony Andersen 2. pr. Efter udstillingen, hvor solen skinnede fra en næsten skyfri himmel drog vi tilbage til standkvarteret, hvor der var grillpølser. Derefter startede apporteringsprøven, som blev bedømt af Erling Clausen og Otto Brunhøj Jensen. Der var 15 hunde tilmeldt, deraf 12 Gordons. 8 hunde bestod, og alle var Gordons (der var 2 lab. med). Der var 3 hunde med max. point: Åens Kalle Kluvert, Erik Petersen, Nymarkens Gibson, Frits Petersen og Troldmarkens Dias, Karl C. Jensen. Matchningen blev vundet af Troldmarkens Dias, Karl C. Jensen, som dermed blev pokalvinder. De øvrige hunde som bestod var: Q-Bic’s Gischa, Allan Diederichsen Åens Una, Tony Andersen Hammarkleiva’s Ze-Pil, Anton Dahl Ashöjdens Locky, Karl C. Jensen Ronja, Søren Tygesen. DGSK’s bestyrelse havde, som noget nyt, lavet et bevis på bestået apportering, som man kunne have med i lommen. Erling Clausen måtte desværre forlade selskabet, så Otto Brunhøj Jensen dømte de to hunde som havde tilmeldt sig DGSK’s udvidede apporteringsprøve. Pennehavens Buffas, Peter Rafaelsen fik ikke kaninen med hjem ved kaninslæbet, og dette ærgrede dommeren, da Buffas ellers havde klaret alle discipliner til UG. Marika A. Tianna, Majbrit Thomsen fik alle emner hjem, og bestod dermed denne vanskelige disciplin. Sideløbende kunne folk prøve en jagtsti, som Niels førte os i gennem. Der var 10 poster, hvoraf de 7 var vildt der skulle apporteres. Der var 8 som prøvede jagtstien, men ”kun” 3 der fik ræven med hjem. Med max. point vandt Frederikke med lab. Jensen pokalen (igen!), nr. 2. blev Boss og Polle Dahl og nr.3 blev Chicko og Lorenzo. Pga. tidsnød blev tidsapporteringen aflyst. Dem der havde lyst, måtte skyde til lerduer inden festmiddagen. Under festmiddagen blev Tina og Karl af bestyrelsen rost for det store arbejde de lægger for dagen og Tina fik overrakt en buket blomster. Efter kaffen var der hyggeligt samvær til ud på de små timer. Dagen efter var der morgenmad kl. 9.30, hvor der kom en del bekendelser frem. Flemming var ikke blevet dårlig af den halve flaske Whisky han drak, men de 2 flydende Gajoler, gjorde at han måtte kravle op i teltet på taget af hans bil med gummistøvler på, og beholde dem på resten af natten. Men der var også andre som havde det samme tøj på som aftenen før, ja Peter Rafaelsen gik i det samme tøj hele weekenden, det eneste han skiftede (tror jeg nok), var fodtøjet. For de friske var der mulighed for lerdueskydning, hvor Fritz opfandt en ny skydestilling: Skovskideskydestillingen. Lerdueskydningen blev vundet suverænt af et yngre medlem af klubben, Henrik Clemmesen. Jessen(naboen) tilbød børnene en køretur i hans oldtimer bil og gamle Nimbus motorcykel til stor fornøjelse for børnene. Alt i alt var det en vellykket weekend, som kun havde det lille minus at der kom nogle byger af og til. Jeg vil slutte min beretning med noget som vores børn (11, 9 og 6) sagde da vi kom hjem, og som jeg kun kan være enig med dem i; der er altså ret lang tid til næste klub weekend. Tak for en gemytle’ weekend. Linda Clemmesen.

Landskampen GSCD / DGSK, den 24. oktober – 25. oktober 2005

Landskampen afholdes også i år i Danmark, hvor vi mod tyskerne m.m. får en dyst i dysten – altså landskamp under afvikling af Europa Championatet. Landsholdene (bestående af 4 hunde plus en reserve (på forhånd udtaget)) udgøres af de bedste hunde blandt dem, der stiller til Europa Championatet for Tyskland og Danmark. Finland, Norge og Sverige bliver også inviteret til deltagelse i landskampen, såfremt der minimum stiller 5 hunde fra hver nation til Europa Championatet. Det hold, hvis hunde opnår flest points under Europa Championatet, bliver vinder af Nordlands-pokalen. Ovenstående er GSCD og DGSK enedes om på et møde under DGSK´s klub weekend.

Sjællandske racedyst.

Gordon Setter-holdet bestod af: Niels Erik med Røsnæs Dingo og Svithjods Kiki & Peter Thorup med Absolut Bonus I Chip. Reserve var Lene Knuth med Absolut Bonus I Califf. Efter 3 x10 på kanin og vand var spændingen i top, da holdet gik til sidste disciplin, nemlig duerne. Dingo og Chip kørte banen igennem med 2 x 10, men desværre troede Kiki at arbejdet var færdigt og havde lagt sig til at sove i græsset. Hun finder ikke duerne. Kommer slet ikke langt nok ud. Rigtig ærgerligt for holdet som ellers havde kørt suverænt! Dingo og Chip gik videre til matchning om ”prøvens bedste individuelle hund” Chip klarede sig flot, men manglede alligevel tempo i forhold til de hurtigste. Dingo fandt aldrig den 2. due og Niels Erik slutter af med at trække ham. Det var en hyggelig dag, hvor der kom andre Gordon Setter folk for at støtte holdet. Vejret artede sig også. Der var sol, men heldigvis ikke for varmt. Christina Bak

Jyske Racedyst

Hermed resultatet for Gordon Settere på Jyske Racedyst i Viborg Åens Kalle Kluivert – 30 p ved Erik Petersen Åens Mikki – 29 p ved Torben Simonsen Pennehavens Buffas – 27p ved Peter Rafaelsen Tre hold opnåede dagens bedste score på 86 point.. Og efter matchning mellem Kleiner Munsterländer, Tysk Ruhår og Gordon Settere kunne Ruhårs holdet fortjent kåres som dagens bedste stående hold. GS-holdet var næsthurtigst – få sekunder efter – men blev nr. i matchningen fordi en af vore 6 duer i matchningen var beskadiget. Derfor 3. pladsen til GSérne – men dog a point med vinderne. Peter, Torben og Erik

Fra Avlsfondet

Idet vi nu har opbygget et mindre kapitalindeståede, synes vi det er passende at annoncere efter ansøgninger til nogle af disse midler. Ideen med det er at støtte op om spændende køb af avlsdyr i udlandet, nedfrysning/indkøb af sæd fra spændende hunde, etc. Avlsudvalget skal godkende ansøgningen og her forbeholder man sig ret til at afvise ansøgninger der ikke umiddlebart er af generel interesse for avlen af den danske GS’er i henhold til klubbens vedtægter – og avlsudvalgets frie skøn. Ansøgningerne skal sendes til DGSK’s Avlsudvalg v/Kristian Frøkjær, Nordvangen 41, 7173 Vonge Ansøgningerne skal være Avlsudvalget i hænde senest 15.8 med henblik på udbetaling af midler i efteråret 2005 DGSK’s Avlsudvalg

Flere medlemmer

Bestyrelsen har besluttet at belønne de klubmedlemmer der skaffer nye medlemmer til klubben. Det er derfor vedtaget at hvis et af vore medlemmer/avlere melder 4 nye medlemmer i år får vedkommende næste års medlemskab gratis. Peter Rafaelsen, Kasser

Årbog – Billeder

Kære medlemmer af DGSK! I opfordres hermed til at sende billeder af jeres hunde til Årbogsredaktionen. Vi vil gerne bede om billeder af de præmierede hunde både på udstilling og mark , men samtidig skal vi gøre opmærksom på at vi modtager også gerne gode billeder af upræmierede hunde. Der er altid mangel på billeder af vore hunde til at illustrere årbogen (og for den sags skyld også hjemmesiden og klubbladet!) Derfor vil vi gerne bede jer om at sende disse til Bente Hyllested på mail: bente@kennel-nymarken.dk eller som papirbilleder på adressen Hemstokvej 10, 8660 Skanderborg Redaktionerne

Nye priser

– Hvalpeformidling – Hanhunde/Tævelister Efter en god debat med vore medlemmer har bestyrelsen med øjeblikkelig virkning besluttet at ændre på de priser vi hiditil har haft for at optræde på hvalpelister, hanhunde og tævelister. Prisen for hvalpeformidlingen sænkes fra 500 kr. til 250 kr. og fremover vil det være gratis at stå på hanhunde og tævelister. Tilmeldingsgebyret til hvalpeformidlingen tilgår stadig vor avlsfond, og for at styrke fonden yderligere regner vi på de muligheder der er for at lade en del af det ordinære medlemskontingent tilflyde fondet. Bestyrelsen håber med disse tiltag at medlemmerne i højere grad end hidtil benytter sig af disse fremragende annoncemuligheder. Bestyrelsen

Resultater fra DGSK’s apporteringsprøver

Traditionen tro afholdt DGSK to apporteringsprøver i slutningen af juni måned 2005. Den Sjællandske prøve blev afholdt på banerne ved Hagested/Gislinge d. 25. juni i samarbejde med Pointerklubben som var repræsenteret ved Hans Kurt Kaas Hansen. Prøven blev afviklet efter dommer Poul Vestervangs mening under noget nær perfekte vejrforhold; en hel del regn lige op til prøven – hvorefter 14 fremmødte hunde kunne afprøves i tørvejr og frisk vind. De ni hunde bestod – heraf 5 Gordon Settere ud af 7 fremmødte. Samtlige 5 engelske racer var repræsenteret ved prøven Sjællandske apporteringsprøve 25/6/2005 ved Hagested/Gislinge Røsnæs Dingo V/Niels Erik Krüger 30p Pokal Svitjods Kikki v/Niels Erik Krüger 29p Absolut Bonus I Chip v/Peter Thorup 28p Absolut Bonus I Califf v/Lene Knuth 27p Åens Daffy v/Bjarne Kleis 27p Dingo, Kikki og Chip er udtaget til at repræsentere DGSK ved Den Sjællandske racedyst.- med Califf som reserve. Jyske prøve blev holdt ved Kolding d. 26. juni med Anders Varming som dommer. Der var mødt 15 hunde til start men heraf bestod kun de seks, hvoraf de fem var Gordon Settere. Som eneste hund med 30 point gentog Åens Mikki v/Torben K Simonsen præstationen fra sidste år og vandt pokalen. Mikki har i øvrigt været stillet på 3 apporteringsprøver og har bestået alle tre fejlfrit med 30 point. Torben og Mikki ønskes tillykke med det flotte resultat.

Jyske apporteringsprøve d. 26/6/2005 v/Kolding

Åens Mikki v/Torben K. Simonsen 30 p Pokal Pennehavens Buffas v/Peter Rafaelsen 29 p Åens Kalle Kluvert v/Erik Pedersen 29 p Q-Bics Gisha v/Allan Diederichsen 27 p Entangen’s B-Boss v/Poul Erik Dahl 26 p Mikki, Buffas og Kluivert er udtaget til at repræsentere DGSK ved den Jyske racedyst, med Åens Odine v/Erik Petersen som reserve. /ápj EU-Cuppens hjemmeside åbnet DGSK er som bekendt i fuld gang med forberedelserne til EU-Cuppen til efteråret. Arbejdsgruppen har nu åbnet en hjemmeside hvor man kan blive opdateret med sidste nyt omkring arrangementet. Denne kan ses på adressen: www.gordonsetter.dk

Nyt fra Avlsudvalget

Tony Andersen er af arbejdsmæssige grunde tråd ud af DGSK’s avlsudvalg. I hans sted er Anton Dahl trådt til, og avlsudvalget bemandes nu af Kristian Frøkjær (formand) Anton Linnet og Anton Dahl. Se kontaktoplysninger på avlsudvalget her

DGSK vært for Europacup for Gordon Settere 24.10.2005
Som det er fremgået af bl.a. Jagthunden er Dansk Gordon Setter Klub blevet optaget i SGCI – Den Internationale Gordon Setter Klub. I den forbindelse har DGSK fået tildelt afviklingen af Europa Championatet her i Danmark i forlængelse af VM2005 her i efteråret. Forberedelserne er i fuld gang og den arbejdsgruppe som Bestyrelsen har udpeget til formålet er fremkommet med foreløbigt program, som kan ses her.

Kontingentstigning

På grund af stigende omkostninger overalt i vores ”omverden” må vi i bestyrelsen for DGSK se os nødsaget til at lade kontingentet stige for det kommende år. Kontingentet 2005 vil derfor være som følger: Ordinært medlemskab sættes op fra kr. 350,- til kr. 425,- Udenlandsk medlemskab sættes på fra kr. 450,- til kr. 550,- B medlemskab stiger fra kr. fra 250,- til kr. 300,- Familie medlemskab forbliver uændret kr. 100,- Disse stigninger i kontingentet er nødvendige blandt andet på grund af bortfald af portostøtte – som har ramt DGSK hårdt lige som mange andre frivillige foreninger. Udover uforudsigeligt større bidrag til FJD end budgetteret er omkostningen ved udsendelsen af vort klubblad steget voldsomt. Dertil kommer større udgifter end budgetteret til trykning af vor Årbog 2003 samt generelt højere omkostningsniveau. Peter Rafaelsen, Kasser